26-08-17

Paranormaal romanidee 1.

 

Afb0070.jpg

 

totaalwerk blogfilosoof :

 

http://hetvoortijdigtestament

http://fotofilosofie.skynetblogs.be tentoonstelling park Vredestoren EbenEmael tot juli 2018

http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be acht boekdelen, in totaal 1944+ bladzijden

vervolg in Nederlands    http://diepzinnigletterzetten.skynetblogs.be 

 

continuation in English  http://7internationalblogs.skynetblogs.be /  

but the newest on : http://filoview-art.skynetblogs.be/

http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

 

 

Startdocument  1-44

 

1.  religie is niet zo zeer 'godsdienst', maar het verbinden (relier) van wetenschappelijke, sociologische, psychologische, en alle andere culturele uitingen om de ziel aan te leren op een filosofische manier in het leven te staan en de oneindi...ge zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te ervaren is, zoveel mogelijk aan mekaar te kunnen linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen en zodoende het zinloze meer en meer te neutraliseren. Filosofie : shit is necessary, but keep it clean zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te ervaren is, zoveel mogelijk aan mekaar te kunnen linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen en zodoende het zinloze meer en meer te neutraliseren. Filosofie : shit is necessary, but keep it clean !zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te vinden is aan mekaar te linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen…en zodoende het zinloze meer en meer te isoleren

 

2.  de essentie van verhoudingen tussen mensen is te herleiden tot de structuur van een atoom, kind van straling : neutron in kern (ladingen +en- in evenwicht)-zen positie of proton (positief geladen, al of niet reacties aangaand met de buitenwereld-elektronen, negatief geladen)-niet in morele zin…in zekere zin komt deze fysische verhouding ook tot uiting in de chemische evolutie die eerst naar de cel en in een volgend stadium naar de celdeling en de seksualiteit leidde.

 

3.  Ook in de seksualiteit zijn er een aantal benaderingen, conform aan de structuur van het atoom zoals in punt 2 geschetst : je hebt neutron geaardheden, de niet homo++ of – (eigenlijk gemaskeerde -+tegenstellingen) , die ook niet tot hetero geladenheden te herleiden zijnneutron, proton, electronen, reageren of onverschillige evenwicht

 

4.  Al die geladenheden kan men ook onderscheiden in de psychologische genetisch overgeërfde componenten van een individuele samenstelling, het individu is om het met een micro macro vergelijking uit te drukken, tegelijkertijd soms centrum, ster, +- als planeet+ of maan-, alnaargelang de wisselwerking in interaktieskleiner of gelijk aan nul bestaat niet, want benaderd zinloze en dan big bang

 

5.  Alhoewel in eenvoudige bewoordingen, gevoelens, gedachten, …eenieder veel kennis en wijsheden doorheen het dagelijkse leven zelf kan opdoen, …is het heel diep en panoramisch en overkoepelend en verbindend ervaren van de geestelijke dimensie ervan, iets dat is weggelegd voor de meerdimensionale observatorook in relaties gaat punt vier op

 

6.    Eenieder heeft een bepaalde genetische gecodeerde zielsopdracht met betrekking tot het aantrekken van anderen om de voorouderlijke verhaallijnen ergens een vervolg te geven. Een voorbeeld, het overschatten van de goede kanten van een bepaalde ziel, wat tot verliefdheid leiden kan met als doel de minder sterke kanten van één van of beide partners te versterken in een volgende generatie…omgekeerde of uit beide situaties afgeleide posities zijn ook wel mogelijk.en in maatschappelijke ontwikkelingen     enkele axioma’s :

 

7.  Zeven kleuren, tonen,…uit wetenschap valt wetmatigheid af te leiden, andersom uit dingen ook

 

 

 

8.    Mooi zo, we kunnen weer wat schrijven. We, de complexe, maar oh zo eenvoudige eenheid van geest die dit neerpent.

 

9.    Alles van uit het standpunt dat ook diegenen in wiens leven je verwikkeld zit, je leven voor een stuk bepalen.

 

10.Daarom ook die we, van de eerste zin. We zijn een telepatisch geheel van verbanden en gevoelens en inzichten die aan kwaliteit werken.

 

11.Met wat we al schreven namen we reuzestappen, ik, diegene die het opschreef, heeft altijd wat voorsprong en achterstand tegelijk.

 

12.Achterstand, qua niet altijd volledig direct de zielswereld van anderen te begrijpen, voorsprong omdat, eenmaal ik die door ervaringen begrijp, ik een grote inhaalsprong maak.

 

13.Voor elke nieuwe aanzet tot analyse, lijkt het als of de droomwereld van 's nachts niet genoeg is en de dag korte rustmomenten telt waar alles overwogen wordt.

 

14.Een soort Passing It All -PIA (een overlopen van vroegere informatie over toestanden en axioma's met de huidige fasen en mogelijke projekties naar de toekomst toe).  Voorsprong ook vooral vanwege allerlei inzichten op alle domeinen van het leven, abstrakt of concreet en de uitingen hiervan op velerlei literair en ander gebied.

 

15.Zie alle linken op 'voortijdig testament skynetblogs' en vertakkingen ondermeer naar fbook plus mijn tabel 'TOOLS'  hulpmiddelen van de menselijke geest.

 

16.Bovendien moet je qua spiritueel-psychologische dingen in je omgeving een aantal mensen kennen die symbolisch verwant zijn aan diegenen die de schrijfer kent.

 

17.Zie ook de symboliek uit het kortverhaal 'Er was dus toch leven na de dood'

 

18. http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/10/31...  

 

19.Om het bovenstaande te begrijpen, zijn al die inzichten en bijvoorbeeld  professor Carl Jung zijn symboliek van de droomwereld niet voldoende.

 

20.Om een beetje te kunnen volgen moet je er van uitgaan dat materie en anti-materie één zijn en moet je de symboliek van het objectieve wetenschappelijke aanvoelen.

 

21.Spoken bestaan niet, want iets zonder vorm kan niet bestaan, wat zinloos dreigt te worden, kleiner of gelijk aan nul, neemt andere vorm aan.

 

22.(Zelfde principe van de big bang, waarna straling, fotonen, atomen, moleculen, planeten...cellen, xx, celdeling, organismen... wij.)Het ei was eerst, niet de kip.

 

23.Al deze dingen die van het microniveau vertrokken en vertrekken (en eigenlijk vanuit uitwisseling met anti-materie) hebben ook macro-vormen.

 

24.Zo heb je niet alleen het individuele bewustzijn van een cel, maar ook van een individu, groepsbewustzijn, collectief bewustzijn...op onbewust, onderbewust, bewust nivo.

 

25.Zo heb je ook op sociaal vlak de reis van clans, families, stammen, feodaliteit naar moderne maatschappijen.

 

26.Zo heb je ook de ontwikkeling van het individuele bewustzijn, niet alleen via schoolse kennis opdoen, maar ook via tal van vormen van relaties, zakelijke en andere.

 

27.Iedere soort relatie heeft dan weer een aantal schakeringen...die teruggaan naar vorige generaties en er voor een stuk verdere ontwikkelingen of reacties van zijn.

 

28.Zonder een praktisch concreet iets, bestaat geen theoretisch iets en omgekeerd is ook waar, net zowaar als er geen materie zonder antimaterie is.

 

29.De positief geladen protonen bijvoorbeeld zijn negatief geladen in de antimaterie.

 

30.Alles was straling in de beginne en eindigt bij straling...maar eindigen kan niet, omdat energie onvernietigbaar is, en andere vormen aanneemt.

 

31.'Is er een energie die heel de evolutie niet heeft nodig gehad om eenzelfde of vergelijkbaar bewustzijn met het onze te hebben' ?, zou men zich kunnen afvragen.

 

32.Daardoor kom je nogal vlug uit op het beperkende pad van de godsdiensten...die weigeren van de linken tussen wetenschappen en andere domeinen te zien.

 

33.Wetenschap weigert dan weer van de linken met zaken zoals telepathie te zien...terecht soms, want er bestaat veel gezweef en gezever op 's mensen evolutietocht.

 

34.Laten we aannemen dat al het goede dat mensen ooit deden door de levenden als straling ontvangen kan worden, indien ze zich niet emotioneel bezwaren.

 

35.Materie is zwaarder dan eterie (straling) en deze laatste is één in de wisselwerking ermee.

 

36.Het emotionele zware, zou men moeten ontgroeien en dan meer in rust door het leven gaan, maar de wegen van de genetica en de uitwerking ervan zijn ondoorgrondelijk.

 

37.Het kan goed zijn dat mensen die op emotioneel vlak rust gevonden hebben, deze toch nog verlaten voor het dieper begrijpen van het spirituele via het emotionele.

 

38.Materie en anti-materie zijn één omdat stof alleen niet kan bestaan en het spirituele ook niet zonder inhoud, zonder stoffelijke vorm kan.

 

39.De kracht in citaten : http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/tag/citaten

 

40.Onze lichamen stralen het al uit, alles en iedereen is beiden een beetje, zoals een man ook vrouwelijker aanvoelen en denken heeft en omgekeerd.

 

41.Alles is een zoeken naar aanvulling en uitwisseling daarom, binnen de grenzen van wat mogelijk, wenselijk en dragelijk, dus mogelijk is.

 

42.Een eicel bijvoorbeeld, heeft een automatisme waarbij er overwegend, van zodra er 1 zaadcel binnen is een aantal chemische e.a. reacties gebeuren om meerdere 'bezoeken' te blokeren.

 

43.Omdat het fysisch en tegelijk spiritueel zo in materie en anti-materie gepland is ?

 

44.De kracht van je middelpunt http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/tag/leefregels

 

In welk verhalen zit je momenteel ? Hierover moet je eens goed mediteren. Wie zijn al die mensen die je van nabij of verder kent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Innercommunication-tools

 

the way our mind works in a spiritual way.

 

Wish I could write this in every language and dialect ; each with it'  s own charm.  'Charm' is already French...we are one big family with the same roots.  One morning, a million years ago, 'African Lucy in the sky with diamonds', saw the sun rising in the east and went to Asia. Then people followed the sun towards the West, and discovered Europe and America                                                              Everything is always on it' s way to expression.  Nature, since the very beginning worked endlessly on a system of reproduction and finer and finer communication...not only business communication.  People learn to express who they are and what they have with each other.  In order to understand themselves they have to observe how their mind works.

 

The system even works without words and has many different forms of expression.  Everything is experience and expression.

 

The most difficult or complicated experiences will have to sink to the bodem of the river of life...in order to keep on feeling strong enough to continue ones road in life.  On such moments we can think positive again... on such moments we can write again for example.  The muse is then bigger then the a-muse.  One must always pick the best words to express something; when one writes a birth card to a new born one does not put on it : 'welcome to the world, come and collect your scars'.

 

If we really discover the beauty in ourselve, no one ever shall go and fight wars or nobody will get emotionally hurt.

 

1-44 see start document

 

           

 

getting closer to the mysteries of our mind…and getting enthousiastic about life again----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

45.  ABT                Analysing back in time and forward

 

46.  Exem.   If one wants to know why we can take part in bourgeois political elections or not it’s necessay to not just study the history of our country but it’s necessary to dig for the roots of history, namely the economical develepmont that always determines the groups that are in power. ( See my homepage  users.skynet.be/octo unther 'history', but more recent  http://deblogfilosofen.skynetblogs.be

 

47.               On the biological field it’s also a bit like imaging how cells evoluated to organisms and furhermore untill our intellect started evoluating…your trying to remember is like your cells, trying to remember their own past. ( See my homepage unther 'philosophy'.)

 

48.               On the psychological field, all those things connected with our soul, can be retought of to…the more one gets experienced in life the more one can discover why your life was what it was.  By doing so you can reach the beginning of what is meant with those conditions who are a greater dimmension then everything concerning the ‘soul and all his positive and negative emotions’  The ‘elements of the soul’ are based on the elements of the body and his needs and senses.   Physics and Chemics were the bricks of Biology and Psychology…did they all together produce the spiritual world or were they beiing put together by a kind of main dimmension of that spiritual world ?

 

49.  The answer to this question can be found in the question : ‘what is attraction’ ?

 

50.  Attraction has driven atoms and moleculs and minerals aswell as the light and fluids to form life as we know it…and our developing consciousness has developed the way we live.  All this is one song.  (See my homepage unther 'poetry' and 'media')

 

51.               THE FOLOWING  PHENOMENS ,like ABT ARE ALL TOOLS FOR

 

52.  REACHING CONSCIOUSNESS ABOUT  THOSE INTERDISCIPLINAR KINDS OF CREATIVITY WHO MUST HELP US TO UNDERSTAND MORE ABOUT SPIRITUALITY.  Good Luck.  Maintaining the same level of consciousness shall prove to be not so easy, confronted with the practical challenges of every day life.

 

53.  But it’s only in the interaction between theory and practice that our more then just ‘psychological ‘ voices can be understood.  On the top of  this kind of understanding one will understand how your environment will help you succeed in doiing what you were existentially ment for. (see tool ‘existential menu’EXM’)

 

54.  CQI. Complete quitness inside : to better understand the tools

 

55.  AFT                AFTERTHOUGHT

 

56.               By this is meant all the psychological kinds of REASONING we can use to respond on practical things that happen to us or our relation with everybody and everything as were the practical things about this are concerned…to put it more easy :  All those things a computer can ‘reason’ about also.

 

57.  AFTVOI         AFTERVOICE

 

58.               If we manage to put of this ‘computerfunction’ in us, the higher dimmension in us starts ‘advicing’.  We can put this compterfunction of by reaching a certain degree of wisdom and calm in our life… or by living as spontanueously as certain children can…or by just  doiing the dishes, or doiing some kind of work you do almost automatically, or by beiing close to nature.     Exem. : when you get inspiration to write, but you can't get it on paper yet////or when you've had a 'fight in words' with someone and you want to take an emotional distance from him or her.

 

59.  AX                   AXIOMA

 

60.  In order to understand some practical experiences and to discover the laws by which they occur or happen, we can put forward some suppositions and test them to keep on ameliorating our findings and axiomas so in the end we should be able to feel the laws by which life moves… .   By doiing so we come close to the spiritual matter…but we will never fully understand everything about it…maybe because we cannot support the degrees of truth about or own life and that of others….

 

61.  Exemples for  axioma :  " Our ‘spirit’ is born when our soul stops existing" (when our emotional life here dies together with our body).  « There is a kind of conversation between living souls and spiritual powers » or « there is no inter soul-spiritual contact between spiritual powers, they continue their own development in another world ».

 

62.  « Reincarnation is only a biological issue...we cannot return ». « Soul-matter is passed on by our genes, spiritual matter can not be passed  in this dimmension ».  « In order to give our spiritual development a bonus we must learn how to get a strong soul in this earthly dimmension ...this means getting independent of negative emotions». However, reïncarnation after a new bigbang cyclus, and the spreading of an original soul through different lives, is far more possible.

 

63.   « Can we change our existential menu ? »   (the lessons past generations were trying to learn ?)

 

64.  BIT                  BACK IN TIME

 

65.  Images and circumstances...of the past, still clear in ones head.  This is the proof that present and past are one...to prepare the inevitable future.   The only thing that does not exist (time) is the strongest one.

 

66.  Time ?                        

 

67.  COINNUM           COINCIDENCE number     

 

68.  COINTHA                      "            thaught

 

69.  COINTIM                        "           time

 

70.  COININT                       "             intuition

 

71.  COINPLA                       "            place

 

72.  COINBOO                   ¨    "          opening book on certain page with something relevant at the moment

 

73.  COINCIR                          "          circumstances

 

74.  To be solved  individually .All ‘coincidence cases’ : maybe it's just the INNER VOICE OR THOUGHT THAT’s getting confused : difficult to separate

 

75.  CONF              CONFUSION

 

76.  See former comment on COIN-cases, (also possible with other tools)

 

77.  COMA             CONSCIOUSNESS OF MATTER

 

78.  See  for exem. text ‘Wo we were’ unther philosophy

 

79.  COMBT            COMBINING TEXT (thought, intuition...)

 

80.  I do not know myself anymore what I meant with this.  Maybe it will come back to me in a strange way.  Oh yes, for exemple one reads a text in a book which refers to a problem your facing and which you are writing also about...and an inner discussion begins (which looks a bit like the method of 'thesis, anti-theses, syntheses')

 

81.  DR IAW           DREAMIMAGE  AWAKE

 

82.  Is a kind of inner-voice like information, that like an inner-voice also can be literally or symbollically meant.  Sometimes what the image means can occure as a fact that explains something during the day but sometimes even a few days later or more… ?  (PS  I call it ‘dream’-image because even if one is awake you can have those ‘dream’-kind informations.  Sometimes even just talking to people you can have those dream-kind impressions…one forgets them easily and remembers them somethimes meeting those people or things again.  The real important ones you never forget.

 

83.  DRQ                 DREAM ON QUESTION

 

84.  When  you really want some info or some guiding concerning decisions you have to take…you can get valuable answers…on condition you are fysically and mentally not to weak at that moment…then you get rather confused answers.

 

85.  DRE                    DREAM

 

86.  Without the need to analyse, because you considered the dream as a kind of ‘after-meal’-effekt or a quick mix of the passed day...or based on fear or other negative emotions.  You forget those kinds of dreams easily and they not often come back in the day-time as images that come back again.

 

87.  DRSY               DREAMSYMBOLISM

 

88.  Very special energetic images that almost ‘touch’ ones deepest self.  Once you start doubting what they ‘mean’ and start giving a second or third…explanation they seem to lose their importance or value and it is more difficult trying to remember them for a long time.

 

89.  DR+1+2           INTERCONN.dreams

 

90.  Once I dreamt I was putting tons of fallen fruit on a truck that would drive the fruit to the siropfactory.  When I came back home they told me my oldest son had been working with my sister and her husband, he namely had been doiing the same work I dreamt of.  I did not know before and that kind of work is not often done on the fruitfarm where my son rarely works.

 

91.  It was a surprise to me ,the more I was spending the night of my dream near the sea, a 150km away.  Interconnected. ?

 

92.  DR+ -                 DREAMANALYSING

 

93.  DR+ is when you have no problem analysing the dream.  DR- is when dreamanalysing can make you confused, you cannot enjoy dreamanalysing at that moment or in the period you are because of mainly fysical or (and) psychological reasons you are having in a period of your live

 

94.  (can be a moment, minutes, hour,day, week, years…)where you can not reach your inner relationship very clearly.  It’s best to let pass those moments, hoping to be able to let go the ‘weight’ and negative energy in yourself by eating less or different, walking, laughing, enjoying what you do, slow down…only take decisions when you found the real you again.

 

95.  DIA                   DIALOGUE

 

96.  Some people have a very good vision-orientated memory.  Alike one can have a memory for dialogues .  To bad a lot of people remember the dialogues they should forget or the ones they misinterpretated.  This disturbs the understanding between people…but like in the world of physics with it’s + an - laws, dialogues have already brought a lot of people to a deeper understanding of themselves and their relations.  (communication.)

 

97.  DIA+1+2                  "             more then two

 

98.  The same as above ; but throwing one bal in the air and catching it, is not the same as playing with 2,3, 4… It’s a different dimmension of observing what happens.

 

99.  Analysing what really happened happens almost always afterwards.

 

100.                ED                     ENERGY DOWN

 

101.                You know the feeling, you felt good and very quickly it seems something fysically is missing, something the soul or the embryo of the spiritual energy in yourself needed.

 

102.                Somethimes this feeling dissapears by eating something with sucre(do not get adicted…), by drinking water…by goiing somewhere else in your usual places of environment where other confrontations await.  One can wonder in the last place which energy is using which energy to do or think or say what (only insiders will understand...people with temporally or constant law levels can 'eat' you)

 

103.                EM+                  EMOTIONS   pos.

 

104.                There is more water in our belly then in our lungs because emotions mainly come from the belly…when we’re little,we cry when we cannot get satisfaction in our needs :food, affection…some of us learn to be more content then others.

 

105.                Turning the folowing negative emotions into positive ones is often a longlife task :

 

106.                Fear into fearlesness, Jealousness into comprehension, Egoism into sharing, to Dominating lust into balancing the male and female energy in yourself, 

 

107.                Fanity into Humbleness, Ignorance into Knowing, understanding…, Bach Flower Remedies have beautiful descripions about this…but like in positively thinking the remedy (or in case of the Bach Flowers the fluid) not only helps alone.  Positively thinking cannot do without conflicts as well as the homeopathic stuff cannot do without the action of the evoluating person.

 

108.                Theory goes together with practice

 

109.                EM-                             "             neg.

 

110.                Getting stuck in them prevents you from evoluating.

 

111.                EXM                  EXISTENTIAL MENU

 

112.                If you are getting to much away of what you should be doiing with your life , then negative emotions and feelings aswell as positive ones...or things that happen can be used by life to correct you.

 

113.                More about this very important energy later. Maybe my main exi.menu is about introducing a new kind of political system, but in order to be able to do so we’ll have to make people stronger in their pshygological, soul related life…therefore this study.

 

114.                Or maybe my main exi.menu shall be explaing the difference between soul and spirit or the relation between them : must we get ‘stronger’ here in order to evoluate in another dimmension more favourably, or to be able to let those after us function better...during and after our own life ?

 

115.                EUREKA -axioma.  Thesis : idealist axioma.  Antithesis : materialist axioma.  Synthesis : indifferent equilibre.         

 

116.                The idealist axioma is based on the axioma that you keep on functioning OUTSIDE the body, related to the energy you left behind before you died.  Everyone evoluates in the direction of his dead, a moment when one becomes an unbodylike energy that will become part of the further evolution of the ones you leave behind...or evoluates more or less independently according to ones merits.  My materialist eureka is based on the fact that spiritual life can only exist within a biological ‘house’ and is genetically bound by means of family and further on….a statement that not necessarely means accepting the fact of interrelations between the material and spiritual world. Isn't our earthly soul something in between the idealist and materialist vision , an embryo for the spiritual dimmension ?

 

117.                That's why next  to the material and idealist axioma’s I also put forward the synthese : an axioma of

 

118.                ‘indifferent equlibre’ stating that once the biological life comes to an end we return to the consciousness of the elements that made us : minneral, water, air, light…hidden in the anti-matter of them…maybe enjoyable as well,but unconscient ?    So just by beeiing air and light an minnerals...they join the living in an indifferent way...feeding the living ones,

 

119.                taking biologically part in their existence...and by their indifference, maybe have an influence after all. 

 

120.                FACL                 FACT OF LOGIC

 

121.                Rationality and his wife Logica is the most important tool in this material world.

 

122.                FAO                   FUNCTIONING AS ONE - AS A WHOLE 

 

123.                When you are in a period when you can really use the EXI..MENU tool, you will notice that everything you need is been given to you , in order to be able to do it…in the slightest detail you then can observe this in what’s happening.  After such a period (exemple writing, …)you do not stop evoluating and sometimes you will need new experiences- not necessarily on your main exi.menu.-experiences that will be more difficult to you, but with faith the exi.Menu -line and moments will come back again.  Using the word FAITH, I realise that I forgot another strong tool and energyform to put in this list.FAITH

 

124.                FEE+                 FEELINGS  pos.

 

125.                Are the result of the battle between + and - emotions : beiing happy, sympathic, glad, liking someone, loving someone (and all the opposite possibilities)

 

126.                FEE-                             "          neg.

 

127.                FFIM                  FORWARDED FUTURE IMAGES

 

128.                Sometimes mostly in the morning you get a picture (a kind of dream-image) that does not seem to relate with something or someone…but at the same time you know through your inner-voice(a kind of stronger dimmension than your intuitivity) that object or person will occur to you that day.  A very strong exemple you find page 93(the statue)

 

129.                FFIM  have as a characteristic that they are related with following your roots, your EXI.MENU.  These kind of clear exemples not often show temselves. Trying to separate thought from innervoice in doiing this

 

130.                FIVPOT             FIRST IMPRESSION VIEWPOINT THEORY

 

131.                One can put the folowing axioma hereby  « The fivpot is connected with the existential menu »also.  Ones first impression of someone is very important...a lot of things can happen in between and viewpoints can evoluate...but in the end you understand the role of someone in your life.  Sometimes you start doubting the meaning of your first impression.  If it's a negative impression  it maybe wasn't that persons own fault ? Some first impressions even are accompanied a picture with some symbolism which takes many years or a lifetime to understand.   If you become very good in this item, one day you can help judge others, once you become a spirit with a lot of earthly merits.

 

132.                FOFE                 FORFEELING (kind of inner voice)

 

133.                You know for sure something nice or not is gooing to happen…usally something that will make a big change in the lives of others and eventually or logically, your own life…

 

134.                Or it can just be something funny that will happen.  That’s a good description, it’s like something funny just happened.

 

135.                FOFEI                FORFEELING IMAGE(same as fofe, by means of image)

 

136.                FOFET               FORFEELING THOUGHT 

 

137.                FTG                   FEELING TO GOOD (related with EXM) On such moments you are tempted to do some free-wil action to help someone... .  Afterwards it sometimes seemed not be be your own decision alone.

 

138.                FORO                 FOLOWING OWN ROOTS(related EXM)

 

139.                In times when rational decission making is needed. In moments when you make decission : if you not orientate on your own strength and if you are to compassionate with the ones who should rely on their own strength to be happy...you often take the wrong decisions.

 

140.                FORG...              FORGOTTEN...Inner Voice, Image,                              Intuition, Thaught, Words, Instinkt,                                                                                        Happening,  Dream, Timing, Handwriting(change)what is needed comes back : (should be a very interesting axioma to examine in relation with spirit).

 

141.                FWAH                  Free -will actions help

 

142.                One cannot push others to do something if there is no inner change within them                  

 

143.                HART : one cannot do something one dislikes when it comes from the hart(+ -) 

 

144.                HUMOR  maybe the lightest material, the closest to the spiritual dimmension, maybe not                                                   

 

145.                FORW                 FORWARDING(reason fantasises with situations, plans…)can the inner voice fantazise also with future ?

 

146.                G                          GENETICAL HERITAGE

 

147.                The practical automatisms that make biological life possible, biological material itself.

 

148.                We not only suffer for reasons that we provoked ourselves, but also whe are have to deal with our genetical heritage.  Exem. you can get cancer because of what happened before you were born, because of malfunctionment, or by environmental reasons, or by weakening yourselfs in many ways maybe also.

 

149.                GC                       GENETICAL CONSCIOUSNESS

 

150.                The politics, the consciousness that makes the G move.  The spirit behind the G-matter.

 

151.                GW                      GETTING W. (or WO)    insiders(relat.exm ?)

 

152.                HA                        HAPPENING

 

153.                Occuring facts ; often on the wright moment (or is every moment wright taking into account that everything and everyone finds itself on a certain point of his or hers or it’s evolution ?)

 

154.                HASY                   HAPPENING AND SYMBOLISM 

 

155.                Often it seems that spiritual or pshygological(soul-related)  powers hide behind, or are the force behind what happens…as if they want to express something

 

156.                HEA                      HEALTH

 

157.                The relation between spirit and soul is often very efident, as far as viruses (or fractures…)are not concerned (not in all cases)

 

158.                HESPMA              HERITAGE OF SPIRITUAL MATTER

 

159.                Is this the deserved communication from spiritual world ? If there is communication and there is, because everything is one world then maybe just asking strength generates the energy necessary for seeiing new possibilities to solve something… or just feel good.

 

160.                HI                           HIDDEN INFO

 

161.                The info you should be getting from the outside-world or the one you hide away from  in yourself

 

162.                K                            KNOWLEDGE

 

163.                Everything concerning physics, chemics, biology, pshygology,economics, politics, sociology, spirituality

 

164.                KTO                              KLICKING TO OLD(descending evolutionary ladder)

 

165.                when one should abandon old points of view, or transform them into new

 

166.                LA                          LUNATIC AXIOMA's

 

167.                LAT                         LIVING APART TOGETHER

 

168.                LGW                       LETTING GO WEIGHT

 

169.                By means of humor, funny observations, getting fysical (working in garden…)making love, swimming, showering, those good toilet-visits…

 

170.                LIAP                        LETTING IT ALL PASS

 

171.                Very special intuitiv way of analysing things, events, feelings, evolutions…best in nature, because nature pulls your energy up again…maybe this is the border with the spiritual world...to be compared with inner peace, but goes together with images, explanations...(related to ABT-analysing back in time, but this is much more with thought)

 

172.                LT                            LIVING TOGETHER

 

173.                LOMEM                  LOVEMAKING (emotional)

 

174.                LOM FY                                 "            (mechanical)

 

175.                LOM PRE                               "             (prescence)

 

176.                LOMFA                                   "             (fantasy)

 

177.                                                                                       112

 

178.                LOMINS                                  "              (instinktivly)

 

179.                LOM-                                        "             (wasted)

 

180.                See my many texts (essays and litterature on this tool, used for people to grow, but they not always realise it on their way of discovering the real meaning of earthly and heavenly love.  They often get stuck in combats.

 

181.                LS                              LONETIC SYNDROME

 

182.                Crash of almost every tool.  Patiently wait till it’s over.  Often best is doiing nothing to remain calm.  Wondering from where this LS comes will not help you.  Accept and let it pass, your faith will get you further through the mist.  Maybe thinking of snow on a high mountain or the air seen from a plane can help you.  Discover yourself.

 

183.                LW                             LOVE WRITINGS

 

184.                IHA                              interaction in what happens

 

185.                For insiders, because danger of confusion and in worser case : lonetic syndrome

 

186.                IT                               INTERTHOUGHT 

 

187.                During a discussion some people thinking not by coincidence the same thing.

 

188.                IM                              IMAGE

 

189.                IMSY                         IMAGE SYMBOLISM

 

190.                INT                             INTUITION(intuition is not inner voice,intuition is highest dimmension of soul near the spiritual border)when there is no negative emotion or feeling involved, intuition is not of a negative kind…only an opinion to guide you, or something to make you light, just like humor does

 

191.                INTSYM                     INTUITION SYMBOLISM

 

192.                IP                              INTERPRETATION

 

193.                somethimes at the same moment, somethimes few minutes, hours later or next morning, sometimes days, months years later  your views can change when you get new meanings about the symbolism of some events or persons.

 

194.                 

 

195.                IV+                              INNER VOICE,higher energy then intuition (from over the border of classical matter, anti-matter ?)

 

196.                When there is no negative intuition involved, inner voices are never negative (+ an - is not used in a moral way in these explanations , but as energy-related conditions and force of circumstances.  The degrees of Innervoice follow the same scheme as I explained in EUREKA (the stronger, the more independent from classical matter)

 

197.                IV-                                        "

 

198.                IVeq                             inner voice : indifferent equalism

 

199.                Is the main condition for beiing able to start having a spiritual vision       

 

200.                N                                  observing nature

 

201.                NES                              NEVER EXPRESSED SENTENCES

 

202.                Arise mostly in interesting psychological conflikt-situations.  Learn to listen and put yourself above negative emotions.

 

203.                NI                                  Novel Idea

 

204.                P                                   PRACTICAL(exem.garage visit)

 

205.                PIA                                Producing Intuitive Analyses(consi.it al.

 

206.                See letting it all pass(liap) , but more spiritual analyses then intuitive ones…or are these kind of analyses only possible when you are completely a spirit ?

 

207.                PH                                  PHOTOIMPRESSION

 

208.                First impressions you get from seeiing a picture

 

209.                PO                                  POLARITY

 

210.                Like the weather moods change according to laws , events also can

 

211.                PSOEC                          political, social, econo.facts

 

212.                PR                                 special ways of 'p(r)aying

 

213.                By using all tools correctly, spontaneously, when you feel good. It’s our task to feel good

 

214.                QUO                              QUOTES (own)

 

215.                QU                                         "         (from others)

 

216.                QUE +                            questions asked at other beiings                        

 

217.                QUE  -                            inner questions

 

218.                QUE+-                            questions asked at higher level

 

219.                R                                      relations

 

220.                RCOP                              recognising possibilities                

 

221.                SESY                               SENTENCE (symbolism)

 

222.                SR                                     sense of reality

 

223.                SFoA                               STARTING FROM o analysing

 

224.                SI                                      SECRET INFO

 

225.                What is to soon for somebody to know…because of unmaturity, or beiing able to bear

 

226.                SJA                                   SJAMANISM

 

227.                EBA                            EARTHLY BOUND ACTIVITY ( when to much use of  intelect...do something with your hands)

 

228.                TRAMAT                transaction living matter

 

229.                Insiders (see texts 'doodongewoon', 'bijzondere energiën,... colors, special energies of exclusive kind)

 

230.                TSR                             Time and Space Relativity

 

231.                Relativity, synchronism (exemple : computerschemes)                                                                                                                                   

 

232.                TTEST                             TELEPATHY TEST(exem.being looked at)

 

233.                Mainly fys., stronger between differ.+-

 

234.                THEOR                                theory (confront cfr with word theus)

 

235.                UT                                    USE OF TIME

 

236.                WOEN                             WORDENERGY sounds also(exbyLM)

 

237.                WOSY                             WORDSYMBOLISM

 

238.                Collective consciousness

 

239.                Individual Conciousness

 

240.                    Bloedgroepen-verbandenHet probleem

 

 

 

"'Het probleem met alles tussen leven en dood is dat we niet weten of de info die we over een bepaalde persoon of personen binnenkrijgen, na analyse ofwel naar een hogere hierarchie gaat ofwel door de bewuste personen zelf als energie gebruikt wordt om uit bepaalde moeilijke situaties te geraken...ofwel gaat naar personen die eens hebben geleefd en ook al met deze moeilijkheden hadden te maken...waarschijnlijk naar een combinatie van de drie mogelijkheden...op basis van het gegeven dat het goede dat mensen ooit deden, de energie daarvan, nog kan worden aangewend door diegenen die op een bepaalde manier de verlengstukken van vorige verhaallijnen zijn & waren...op voorwaarde dat ze zichzelf niet overwegend door negatieve emoties laten overweldigen hebben en ze er niet los van raakten, bij wijze van spreken."'.

 

 

 

 

 

 

 

philosophical resistance  (PR)

 

how to create a Collective Conscious Union movement

 

 

 

There are a lot of ways by which one can feel that life has a lot of meanings and that those meanings have a lot of greater sense.     Not only by watching films about our blue planet or experiencing nature in real life and living the live you lead with your colleagues, friends and family or by studying science or enjoying culture but also on this internet one can try to separate sense from nonsense, as far as the meaning of life is concerned.   All those appearances have a greater plan behind them, which becomes clearer the more intensive one really longs to understand life.  PR presents two main approaches in its explanation on the life and the world.

 

 

 

1. a philosophical explanation on where we came from and who we are and how we evolve.

 

in short it is an explanation on how radiation became an atom an cells and we at last, explaining the beauty and symbolism of it

 

2. an economic, social and political approach about how societies evolve (our objective relationships)

 

3.what can be said about our more subjective relations, evolving from instincts, emotions, feelings towards a more spiritual integration of those three categories of the soul-life ?(see 12 commandments)

 

4.which kind of actions can we undertake to improve the future of mankind, starting from one's own environment ? promoting a new universal international and telematics way of voting on a program and project elections instead of party elections and in the meanwhile supporting the currents on the left side of history as they try to acquire more influence in the traditional political system.

 

5.practical actions, look for people who are interested in one of those domains and come together to talk about it and get other people interested

 

 

 

D. Filosofie     http://voortijdigtestament.skynetblogs.be

 

 

 

1.   citaten, tips, uit te werken hints,bijzondere energie,

 

droombeleving

 

2.   zie ‘er was dus toch leven na de dood-essay’-axioma

 

3.   Een training in inzicht en resistentie, is het leven.

 

4.   Mekaar kunnen uitstaan en weten hoe met mekaar omgaan, kan je leren

 

5.   Er zijn altijd speciale (vb. engels verhaal Observer) en gewone redenen waarom mensen niet met mekaar omkunnen.

 

6.   De hele strenge winter, na lentewerk beschouwd, een echte prestatie achter de rug.

 

7.   Geen slaaf van het geld worden en dan sterven.

 

8.   Denk aan 'n personage uit je leven,'n biblioteek met boeken,hoofdstukken opent zich.

 

9.   Hoe hoger de wijsheid,hoe meer intensiteit van observatie, kalmte, hoe rijper de raad.

 

10.               Zo'n vreemd voorgevoel over anderen of jezelf, waar komt dat van ?

 

11.               Soms onthouden we alleen de dialogen die we verkeerd interpreteerden.

 

12.               Analyseren wat er werkelijk gebeurde, gebeurdt soms op lange termijn,achteraf.

 

13.               Positief leren denken heeft soms eigen conflikten nodig.

 

14.               Teveel afgedreven van waarmee je meer zou moeten bezig zijn, schaadt dat niet ?

 

15.               Bestaan, altijd in functie van de energie die je overal achterliet,altijd weer opwekt.

 

16.               De ziel in een biologsch huis, embryo van of transformator naar een spirituele wereld ?

 

17.               Ratio en Logica worden nogal een verliefd op Muze,Fantasie en baren inspiratie.

 

18.               Waarom zou een eerste indruk toch vaak zo belangrijk zijn ?

 

19.               Heb je soms ook dat gevoel dat iets heel grappigs staat te gebeuren ?

 

20.               Blijven doen waar je een hekel aan hebt, heeft zelden voordelen.

 

21.               Uit vrije wil iets beslissends en ingrijpends doen, krachtig iets.

 

22.               Als je je té goed voelt, komt de polariteit daarvan al gauw om de hoek kijken.

 

23.               Wat gebeurdt, gebeurdt op tijd op de schaal van evolutie.

 

24.               Ineens kan er iets totaal vergeten opnieuw opduiken ,des te beter nét je dat nodig hebt.

 

25.               Orienteren op eigen sterkte om de eigen koers te kunnen aanhouden.

 

26.               Je kan anderen wenken geven, het stuur van hun fiets hebben ze zelf vast.

 

27.               Soms verbergt men info voor je, soms verberg je best zelf een beetje.

 

28.               Kennis, rode loper voor de spiritualiteit.

 

29.               Gewicht loslaten door lachen, observeren,douchen, bewegen,wc....

 

30.               Heerlijk als je gedachten niet stokken en alles zomaar door je vloeit.

 

31.               Waanzin is soms een crash van vliegen op te grote hoogte of te lang kruipen op grond

 

32.               Afstand en samen weg afleggen, beide nodig.

 

33.               Interactie in hoe dingen tot stand komen door mensen, opmerkelijk fenomeen.

 

34.               Beelden die uitgroeien tot symbolen van, tekens van het zijn.

 

35.               Intuitie staat symbool voor waar de ziel het spirituele raakt.

 

36.               Interpretatie van gebeurtenissen en emoties en gevoelens, een levensopdracht.

 

37.               Je innercommunicatie op punt stellen, voorwaarde voor een spirituele visie.

 

38.               Niet uitgesproken woorden en leren luisteren zijn partners.

 

39.               Intuïtieve en spirituele analyses raken mekaar.

 

40.               Zoals het weer veranderen ook stemmingen door allerlei factoren.

 

41.               Het positieve voorbereiden van momenten en hun personen dient de dialoog.

 

42.               Een goed gevoel proberen vast houden maakt veel meer mogelijk.

 

43.               Vragen stellen aan jezelf, aan anderen, op het hoger bewuste gericht.

 

44.               In relaties de mogelijkheden duidelijk van de moeilijkheden onderscheiden.

 

45.               Een zin vol woorden kan een praktische, psychologische en spirituele waarde hebben.

 

46.               Ook woorden zijn symbolen van het dagdagelijkse tot het spirituele.

 

47.               Ruimte en tijd, veel relatiever dan we zouden kunnnen veronderstellen.

 

48.               Een opdracht als positieve wens in de richting van een andere aanvaarden, brengt heil.

 

49.               Gewoon kracht vragen helpt, wanneer ze ontbreekt.

 

50.               De genezende werking van juiste beeldvorming en inzichten,er zijn geen studies over.

 

51.               In elke periode van je leven verwek je in waar je dan mee bezig bent.(zijn kunt)

 

52.               Gedachteöverdracht zonder woorden wordt mogelijker bij intenser bestaan.

 

53.               Geheel der gebeurtenissen en toestanden,onlosmakelijk met evolutie personages.

 

54.               Het DNA,waar het verleden woont en werkt

 

55.               Hoog inzetten om iets te bereiken, zelfs al gaat het per stap en is de top voor anderen

 

56.               Via al die personages in je leven begrijp je het totale plaatje meer en meer of minder en minder.

 

57.               Een zoeker naar zin is eigenlijk een detective.

 

58.               Magisch magnetisme, duiven vinden hun weg terug zonder gps.

 

59.               Alles als een remix van het vorige, met steeds weer meer bewustzijn en skills.

 

60.               Dood.Als je in je eindstation voor de 'zee' afstapt en niet verder kan,ben je nog ergens.

 

61.               Straling.Fysische,chemische,bio,denk,ziele,kunst,geestesWERELD.Straling.Eenheid.

 

62.               Laat ons niet mekaars vulkaan zijn die ons belet van te vliegen.

 

63.               Barst maar eens goed uit dat het over is.

 

64.               Begrijp wie je bent en dat je voor een stuk bent wat en wie je naar hebt gezocht.

 

65.               Het zijn is kleiner en neemt toch meer plaats in dan de groffe materie.

 

66.               Zekerheden kunnen zo eenvoudig zijn, elk kent zijn eigen geaardheid in feite.

 

67.               Evolutie van straling tot onze ziel en weer geest,straling. Heilige drievuldigheid.

 

68.               Werp het dopje van een citroen in water en je ziet de zon en kringen der planeten.

 

69.               Zijn plantenzaadjes in de lucht zich bewust waar ze naar toe moeten om te aarden ?

 

70.               Zin en ziek hebben meer met mekaar te maken dan men denkt.

 

71.               Leven, levens, voortdurend voorbereid.

 

72.               Op takken van de boom van verontwaardiging kunnen scheuten van inzicht uitschieten.

 

73.               To be or not to be, but what is to be ?

 

74.                

 

75.               vervolg

 

76.                

 

77.               Oppassen met aannemen van haast onmogelijke werken.

 

78.               Ook jij bent een stuk van de oplossing.

 

79.               Doen wat je voelt dat ok is, moment per moment.

 

80.               Dichter bij spirituele raken is facetten van de ziel van het totale bestaan doorleven.

 

81.               Verbinden van de eerste indruk met de voorlopig laatste...doorlopende analyses.

 

82.               't Meeste confronterende waarheid te verwerken,grootste kans op verdringen.

 

83.               Ongemakken zijn er niet om op anderen af te wentelen.

 

84.               Karma zoekt altijd evenwichten tijdens dit leven zelf,we proberen het door te geven.

 

85.               Kennen alle personages de betekenis van de stukken waarin ze spelen ?

 

86.               Emotioneel is dit een zowel gevaarlijke als hemelse wereld.

 

87.               Produceert onze biozielspirit niet betere stoffen om kalmte te bereiken dan pillen ?

 

88.               Je weet maar wie je bent als je weet waar je vandaan komt.

 

89.               Van jongsafaan weten wat voor je ligt, zo werkt het niet,al kloppen vermoedens eens.

 

90.               Die en die ga je tegenkomen en dat en dat ervaren,geleidelijk weten waarom.

 

91.               Dood.Uiteenvallen elementen. Straling. Genetische verbondenheid.Uitwisseling ?

 

92.               Leven is dagelijkse voorbereiding van verbetering van het kwalitatieve bestaan.

 

93.               Niet te doen, alle inspiratie proberen te onthouden, dat zoekt zijn wegen wel.

 

94.               Wijsheid komt niet alleen op een top, ook bij het dalen,stijgen,rusten,bezinnen... .

 

95.               Dromen, soms surrealistische remix, kunstwerkjes mét en zonder boodschap.

 

96.               Mensen, op hun best als je de stukjes onopgeloste negativiteit niet merkt.

 

97.               Aarde...hiernamaal...daarnamaals...altijd een NU is een eenvoudiger voorstelling.

 

98.               Bestaat 'tijd' alleen voor hen die zich niet goed in hun vel voelen ?

 

99.               Het verleden, 'heengeganen', altijd één in het repeteren (NU)van de volgende show.

 

100.           Zowel de geletterde als de ongeletterde snappen niet alle structuren.

 

101.           Energie is ook : uiten woorden,handelen,geloof in het mooie en goede,hoop,... .

 

102.           Inzicht dat tot +Energie leidt,wordt gedeeld, uitgewisseld,ervaren,niet zomaar afgetapt

 

103.           Je kan en hoeft niet iedereens leed aan te kunnen.

 

104.           Onnodig blijven slikken en incaseren zonder te leren...ach kom nou !

 

105.           Te dit en te dat, veelal op te lossen door TEvreden.

 

106.           'Waar is de nacht alweer naartoe, 'denk je al eens bij het morgenlicht.

 

107.           Elk ontwaken is een kans op een vervolg.

 

108.           Iemand aan je zijde willen en je alleen aan jezelf intereseren...is bijna leegte.

 

109.           In het boek van 't al is elke mens een hoofdstuk.

 

110.           Jezelf tot leven wekken is de wortels van je angsten uittrekken en inzichten planten.

 

111.           Machtig gevoel op momenten dat alles achter je waarachtig zin heeft gehad.

 

112.           Vanuit de beweegredenen van velen neemt men aan het leven deel.

 

113.           Je hebt het of je hebt het niet of nauwelijks,je kan het wel leren verwerven.Wat ?

 

114.           De zin van het zinvolle, soms nauwelijks te achterhalen, onzin is soms duidelijker.

 

115.            

 

116.           Worden is ervaren door observeren en handelen of niet handelen, door de juiste woorden of het gepaste zwijgen, door leren luisteren...heel gunstig voor alle gedachten die leiden tot juiste inzichten in functie van goede doelen tijdens het proces van interpreteren van de onevenwichten.

 

117.            

 

118.                                                                                                             Is alles dan toch te gek voor woorden ?

 

119.                                                                                                             'Relier' is zich bijvb.verbinden met het geheel van 'zijn',kerken maakten er 'religion' van.

 

120.           Las al eens wat onthechting aan alles en veel in, de natuur wacht buiten op je.

 

121.           Ervaren observeren, becommentariëren, los van druk der omstandigheden.Opgave !

 

122.            

 

123.           Gezondheid is een onderschat geluk.

 

124.           Wens op tijd wat veiligheid en goede dingen voor mensen om je heen.

 

125.To everyone, who is open for ‘it’

 

126.To those who keep on loving life.

 

127.To those who know that nothing can exist without a known or unknown form of energy.

 

128.To those who know that emptiness cannot exist, but realizes that one can create a kind of emptiness in one’ s life.

 

129.To all who did not follow the principle of ‘divide and rule’.

 

130.To all who in their existence, discover all kinds of evolutions towards more consciousness and sense.

 

131.To all those who are aware that progress must be used to make a better world.

 

132.To those who, starting from realities like the sciences and deeply analyzed feelings, discover the art of observing in another way.

 

133.To those who try to communicate this inner communication in many ways in daily life, in art and so on.

 

134.To those who in doing so, remain stable by making a difference between the real and the false.

 

135.To those who understand that also the simple minded can stimulate ones growing consciousness, not only the intellectuals can help someone understanding all the keys of the complexity of life.

 

136.To those who see the relation between the positive and negative things that happen in individual lives and in collective history, on a personal and collective base.

 

137.To those who understand that good things are trying to reach us by means of reading, pronouncing and interpretation words.

 

138.Too those who know that thinking about their own lives is interconnected with the lives of others and with thinking about the world and the universe as a totality.

 

139.To those who, maybe with interruption, but constantly work to better the quality of communication around themselves.

 

140.To those who understand that all the precedent will end in a new way of communicating with oneself and others.

 

141.To those who realize that controlling the dynamic behind the personal lives of their own, interacting with those of others, (from the smallest units to global society), is in a way a new form of art. (but loving life remains the greatest art).It is an art that starts from a healthy inner communication with oneself.

 

142. To those who know that the individual and collective consciousness lead to higher degrees of consciousness and open the way to a better world (quantitative but surely qualitative). To those who know that unsocial attitudes and behavior are a real political treat.

 

143.To those who are aware that everything and everybody evolves towards the best circumstances can offer it, him or her.

 

144.To those who know that clinging to the negative parts of all kinds of heritages can influence situations badly on a small or larger scale.

 

145.To those who understand all this, but cannot express it yet in this way, sometimes they are closer to it than the ones who do.

 

146.To those who are involved with these kind of things and matter and feelings, because they cannot do otherwise any more. To those who understand the true meaning of the word ‘freedom’.

 

147.To those who from within themselves and together with others, want to really reach matureness as a human being.

 

148.To those who in a positive and even in a negative way, have contributed to our ‘understanding’ and there for ‘consciousness’, from the early cave men to all the ones who contributed to our cultural heritage.

 

149.To all those who know that money alone does not buy happiness and understands it’s role still is one of teaching people a lot about themselves.

 

150.To put it briefly : loving life is the greatest art, inner communication and communication in a new way, the greatest art.                              octo

 

151.             A few sentences are in Book Antiqua style and date from 9/1O/2010 or have been later introduced or reworked.  Original text I wrote in 2003

 

152.             particular energy

 

153.                           

 

154.             So there really was life after death. http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/10/31... 

 

155.               allerlei aantekeningen waar ik iets ging mee doen, maar het kwam er niet van

 

sla maar over, raak er nauwelijks zelf nog aan uit : zie ook notities in dagboeken en schriften, alleen binnen de dag en daarna met flash-backs soms te begrijpen en aanvoelen, soms meerdere manieren van interpretreren

 

voorbeeld :

 

156. NU

 

Blogkunsten-

 

OP ZOEK NAAR ZIN ?

 

A.Al tijd- Always

 

http://deblogfilosofen.skynetblogs.be 

 

B .Ben Being

 

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be    

 

C .Connectie Connection

 

http://filosofisch.verzet.skynetblogs.be  

 

D. Daden Deeds

 

http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

 

E. Existentie Existence

 

http://talespoemsessays.blogspot.be/

 

F. Federatie  Federation

 

http://bloggen.be/conscience2008

 

G. Godsdienst  God

 

http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be

 

H. Humor

 

Real and virtual life on facebook  filosofisch verzet –philosophical resistance

 

Innercommunicatie  Innercommunication

 

http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be

 

J. Journalistiek   Journalism

 

http://blogverzet.skynetblogs.be

 

K. Kennis- Knowledge

 

http://voortijdigtestament.skynetblogs.be   collection all blogs

 

L. Liefde  Love

 

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.behttp://achjadeliefde.skynetblogs.be

 

M. Materialisme Materialism

 

http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

 

N. NU  Now

 

http://blogkunsten.skynetblogs.be

 

O. Oorspronkelijk  Originally

 

http://bloctaafblogartist.webs.com/

 

P. Poëzie Poetry&quotes

 

http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

 

Q. Quutude  Quietness  

 

Geen Nederlands woord met Q, eentje uitvinden. Quutude  : volledige tevredenheid en stilte, stilte is ook een klank. No Dutch word starting with a Q ? I ‘ll invend one :  complete satisfaction and quitness : Quutude.   Blog : geen eigenlijk, innerlijke tevredenheid uitstralen om het even hoe, by all means

 

R. Reële Kunst-Real Art

 

http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be

 

S. Spiritualiteit Spirituality

 

http://closertothesoul.blogspot.be/

 

T. Twaaf Geboden 12commandements

 

http://the12commandments.blogspot.be/

 

U. Universeel  Universal

 

http://closertothesoul.wordpress.com/

 

V. Victorie Victorie (for peace and truth)

 

http://filosofischverzet.blogspot.be/

 

W. Woorden Words

 

Lyrics, images, thanks to Kido and Frank http://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

 

X. XXXY   http://bloggen.be/houdenvan123

 

Y. YOU Your own being, questions and answers, images, words, experiences…..

 

Z. Omega

 

http://closertothespirits.blogspot.be/       http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be

 

Te gast bij een krasse bijna negentigster.

 

Ze kreeg zo net de pastoor over de vloer.  Iemand, ook geschoold in de leer van op tijd rondgaan om geld voor de zielenrust van een aantal familieleden op te halen.  Bijeenkomen om iemand te gedenken in een kerk, niks op tegen; zeker als men weet dat kerken te koop gaan komen te staan en in een aantal gevallen als commerciële ruimte  gaan gebruikt worden, wie zou er iets  tegen kunnen hebben, al primeert het sporadisch individueel of iets uitgebreider  gedenken van door de dood opgeslokte mensen.  Godsdiensten organiseren hun bijeenkomsten op geografisch gebied en houden vast aan een aantal rituele formules die wel raakvlakken hebben met het dagelijkse leven, maar toch vervreemdend werken op mensen die opteren voor een logischer aanpak van de zoektocht naar de zinnen van het leven.  Als je als een soort filosofisch detective de levensdraden van de totaliteit wil ontrafelen, kan je je beter richten op bijvoorbeeld de symboliek die het geheel van wetenschappen en cultuuruitingen te bieden hebben.  Heb je dat onder de knie, dan kan je je ook richten naar de levensdraden van je leven zelf en naar die van anderen die op je pad kwamen en dat al in vorige generaties deden, maar onder de vorm van andere personages.  Zodoende, krijg je een verzameling familieleden en hun achtergronden als ook die van een aantal van je eigen en hun kennissen, vrienden, lieven, en zo verder.  Wanneer je bijna een eeuw oud bent, en je in het leven werd gedropt zonder dat men je uitlegde hoe dit bovendien sociaal, economisch en als gevolg politiek in mekaar zit…behoor  je na een paar oorlogen en de tot op heden dagelijkse barbarij in tv en krant gepresenteerd, tot die groep van mensen die er van overtuigd is dat men zichzelf en de wereld bijna niet verbeteren kan…terwijl dit toch in de eerste plaats begint met een verhoging van het bewustzijn over al die beschreven dingen, waardoor je uitdagingen en confrontaties leert aangaan, begrijpen en plaatsen. Mijn leven heeft altijd het tegendeel willen aantonen, op alle blogs onder andere over ieder domein van het leven die als een scrabble in mekaar passen. Ook daar buiten was het een proberen van in te spelen op alles wat goed en schijnbaar fout liep, vaak omdat het niet anders kon.  Als godsdiensten proberen van een zekere moraal aan te reiken om door het leven te gaan, staan zeniet aan de kant van het perspectief van het vrij denken en voelen rond het mysterie van het leven en de dood, het zijn bijdragen rond één manier van denken van uit het ‘godsbeeld’, niet van uit de benadering van hoe we door al die vorige en huidige generaties heen nog altijd vorige verhalen aan het afwerken zijn.    We komen zodanig veel mensen met verschillende achtergronden en verwikkelingen rond hun leven tegen en bijna altijd worden het voor een deel de onze.

 

Het is het systeem waarin we leven dat zijn best doet om ons af te leiden van onze diepere bestaansredenen. Het komt er op neer dat we van uit ons eigen en geholpen door de het eenieder tegen mekaar concurreren om ter meest, niet meer geloven in een energie na de dood.  Is dat een eigen energie, een collectieve, wie zal het zeggen; maar dat er iets bestaat toont niet alleen de symboliek achter wetenschappelijke bindingen aan (alles vertrok van straling en wordt uiteindelijk terug straling en kleiner of gelijk aan nul, zinloosheid benaderen, dan valt elk ‘ zaakje’ uit mekaar); maar ook je eigen innercommunicatie rond een aantal gebeurtenissen, wijst je er telkens weer als die zich aandient of je er naar vraagt op.  Een voorbeeld, je kan een niet frequent cafébezoeker zijn, zo maar eens af en toe en niet op dezelfde plaats, is het je al overkomen dat je zonder dat je eigenlijk veel zin had toch mmaar bleef denken ik ga nog eens naar die bepaalde plaats ?  Dan kom je er aan en bij de afrekening zegt men je dat je vorige keer een stuk vergeten betalen hebt, door een vergissing van twee obers die mekaar aflosten.  Telepathie ?

 

 

 

Nu mag eenieder van mij geloven dat onze ziel eenmaal bestaat en voorgoed vergaat (alhoewel dat technisch niet mogelijk is).  Overweeg toch het volgende eens :  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/10/31/er-was-dus-toch-leven-na-de-dood.html

 

En almeteen vanmorgen bij het ontwaken, daagde me wat de missende link was in heel de redenering, waarschijnlijk herinnert de ene mens zich beter dat goede gevoel van voor de geboorte nog, het zorgeloze, het vóór biologische energie zijn, een soort straling die nog nauwelijks een verbinding naar de schepping van andere elementen toe had in gang gezet, als het al niet een tussenstadium tussen genetische verhuizing en totstandkoming van nieuw leven is. Of de voortdurende heimwee naar een eeuwig opgebouwd geloof in de schoonheid van het al te samen…dat men nog het best ervaart wanneer men door de natuur reist, een mooie documentaire over het universum of meer bepaald, de aarde, ziet.

 

En deze morgen, een dag later, wist ik dat ik gisteren met een gedachte verkeerd zat, namelijk dat mensen nog niet overgaan naar de andere wereld omdat sommige verwanten of vrienden dat liever niet zouden hebben, nee, in die wereld trekken bereikte niveaus van zijn mekaar aan, al is dat een verkeerde voorstelling van zaken, want de  interactie, het leren van wat er nog moet worden geleerd en afgehandeld is gewoon onder meer genetisch vertakt naar de levenden, de ‘overkant is eigenlijk hier (voor de meesten waarschijnlijk).

 

   Ondertussen weer een paar weken verder dan het vorige, ben ik tot de bevinding gekomen dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat alles wat er hier gebeurt in feite wel eens ook in functie van niet alleen de levenden, maar ook van de ‘rust’ (van de evolutie, gunstig-ongunstig) zou kunnen gebeuren. Het is geen apart gebeuren maar eerder een gebeuren in de levende mensen zelf, dat is de grote moeilijkheid. Het is zo een beetje me nog rekenen in de vorige munteenheid.  Het is in de huidige dat het moet…de waarde van iets terugzetten in de vorige munteenheid is alleen zoals terugdenken aan overledenen geschikt om zich in te leven in een vorige evolutiecyclus.                                                                                                                                                              

 

Alle dagen zijn anders en als een Hercules Poirot (niet als van die ‘moderne’ bloedige detectivereeksen) dient er gezocht naar de samenhang, de zin van gebeurtenissen en de perspectieven waaronder ze kunnen worden beschouwd.  Het jaar 2013  is nog maar pas bezig en op het kerkhof ligt er al een graf bij, een grafje met een lampje dat dag en nacht brandt, omdat het een zeer jong kind is, gestorven na een tragisch ongeluk…hier in onze contreien is er zo geen lampjestraditie…hoeft ook niet, maar het kan betekenisvol en mooi zijn voor mensen en alle energie tussen hen.  De dagen volgen mekaar op en jonge mensen zoeken hun weg onder de nieuwe moderne levensvoorwaarden, waaronder teveel fuiven met lawaai en computerspelletjes met serieuze vraagtekens bij en te weinig lezen en andere inhoudelijke bezigheden.  Op kunnen tegen een soort commercialisering, het een product maken van het menselijke lichaam, veel minder de person zien, alles te veel van uit het perspectief van seks. En daar komen botsingen van , drankmisbruik en zo verder. 

 

Alle dagen ook verglijden en men ontmoet mensen in het dorp en denkt achteraf na aan hun overleden vertakkingen en hoe het met ze ging vroeger en nu, met beide partijen uit de zogezegd twee verschillende werelden van de doden en de levenden, die in feite één zijn.

 

And the general overviewer is...yourself, but not all the time that conscience

 

filosofie       :   

http://7internationalblogs.skynetblogs.be/archive/2013/05...

 

lifelines in love  : http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be/archive/20...

 

 religEUZE invalshoeken :  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

 

wordt vervolgd  : http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be/de-blog-per-...

 

 

10-01-17

Want Woorden Worden

 

 

IMG_1650.JPG

 

totaalwerk blogfilosoof :

 

http://hetvoortijdigtestament

Iedere tekst is een ander kind, want woorden zijn levende wezens

 

De avond vergleed in de nacht en er was, zoals de ochtend toen vader zijn eerste ochtend dood was, geen elektriciteit, maar echt donker nu dus.  En een wandelzoektocht door het dorp, van niet dorpsgenoten zo te horen.  Ik heb een zaklantaarn zonder batterijen gewonnen vandaag, wat me doet denken aan de zoektocht die het leven eigenlijk is.  Geboren worden en sterven , alles ertussen en ervoor kunnen we achterhalen, maar beiden blijven in feite een soort half opgelost mysterie; met alleen de zekerheid dat je beiden niet kan tegenhouden, indien het lot, waar alles op geschoven wordt, het geboren worden toch niet verhinderd natuurlijk.  Zo, de eerste zinnen in mijn recent opgeruimde kamer zitten er op.  Het oude behangpapier van een jaar of twintig verwijderd en gekozen voor het blanke witte bezet van de muren; stille wijze getuigen van veel.  Ik zou naar buiten kunnen gaan naar waar ik heb gehoord dat Oost Europese gastarbeiders samen komen of in stilte weer eens kunnen genieten van de rust van zo veel momenteel in deze periode van mijn leven.   Of verder schrijven over de niet economische verbanden tussen mensen, linken en waaroms die je wel kan beschrijven, maar dan moet je te diep graven en mensen kwetsen waarschijnlijk of ook weer niet, want zijn ze niet zelf op zoek, al kabbelen de minst bewusten vaak rustiger door het leven… .

Je kan me vragen hoe het met me gaat en het antwoord zal afhankelijk zijn van de persoon die het vraagt, niet dat ik het type ben dat zo maar iets verzint of wil voorwenden, het tegengestelde eigenlijk, maar vooral omdat niet iedereen hetzelfde aankan of verstaat of recht op heeft.  Van iedereen gaat ook een andere muze uit zo lijkt het wel, allen samen een prachtig geheel van ongelofelijke aanvullingen in een spel te samen.

Het is zo een ochtend in oktober met zacht weertje, al kan oktober wel voor verassingen zorgen, deze is er één met een beetje mist en een vroeg fluitende vogel, terwijl je je eigen vogel mineralen laat wateren aan de boom waarvan de kat zelfs weet dat het je plaatsje is. Is dit nu mijn weer zelf geschapen plaats onder het weer zelf gebouwde huis al waar ik zinnen zoals deze op hun plaats ga krijgen ? Of zal ik er weer voor moeten reizen of gewoon nog verder weg van dit dorp hier de bos aan het water intrekken, waar het veel stiller is of heb ik niet een nog veel stillere plek nodig hoog boven op een beboste berg met stromend water in de buurt en nog een uitzicht op zee als het even kan ?  Ach, het zal hier ook wel gaan zeker ?  Maar waarover schrijf je in een wereld waar er velen leven als of alles reeds is verteld en zomaar wat vervolg breien aan hun levens zonder inzicht in veel meer dan de praktische dingen en met weinig gevoel voor symboliek en verwondering ?  Veel van de stof waar van een dichter met weinig genoeg van heeft om één van de essenties van te vatten, zegt anderen weinig tot absoluut niks.  Bij elke opruimbeurt krijgt alles een nieuwe plaats en zelfs een stukje gebroken hout boven op een kast, lacht je blij en verscheurd tegelijk toe als verhaalde het over de essentie van leven.

Hoe het met me gaat, lezer in ’t algemeen, wel in ’t algemeen zoals altijd goed en als dat al minder is dan zit die gekke wereld waar ik van uit mijn perspectief nu soms overdreven veel om gaf daar wel voor veel tussen zoals in tal van geschriften die ik al schreef en in tal van literaire stijlen en vormen staat te lezen en in meer dan één taal en ook die taal die er alleen één van de eigen innerlijke communicatie is, zelden doeltreffend met iemand anders te delen.  Iedere tekst is een ander kind, want woorden zijn levende wezens. 

Woorden drukken uiteindelijk niet alleen uit hoeveel ochtendkoekjes er aan welke prijs bij de bakker liggen, maar ook hoe U zich voelt.  Bent U een kettingroker of rookt U er maar een viertal per dag in zeven keren met een klein sigaartje er tussen dat ook overmorgen nog kan worden opgerookt in twee keren…en ervaar je dan dat halve of hele dagen zonder kunnen ook heerlijk kan zijn ?   Dat is nou net het probleem met velen…niet zonder die of die of dat meer kunnen…al is het natuurlijk niet altijd een probleem, het hangt van de verhalen en de bedoelingen van de persoonlijke en onderlinge levens af.

Als alles wiskunde is, inbegrepen muziek, dan zijn woorden de harmonie van de ziel, zonder harmonie, ondanks de wiskunde geen muziek, zonder gevoelens weinig woorden.  Zonder bewuste beleving, geen muze.

 

je hebt niet gebeld,

 

 hoop dat je het wel stelt

 

weet bovendien

 

al wat ik in gedichten over liefde en jou schreef

 

leeft in mij

 

ongeschonden

 

alles wat ik kreeg, gaf, deelde,

 

was van uitzonderlijke menselijke weelde

 

niet kapot, verdwenen

 

ergens altijd in genen

 

tegen dat we vertrekken

 

weg al die zere plekken

 

maar liefst dag na dag

 

nu nog op onze wegen

 

je weet wel wat liefde vermag

 

ondanks evoluties en kruispunten van

 

en met anderen

 

x

 

+

 closertothespirit

 
 
 
 
 
 
 
 

maandag 12 december 2011

Strange developments

 Strange developments between human beings
One starts of in ones youth with some experiences witch, strangely one remembers for the rest of life. Memories about things, persons…but also about thoughts one has inside. Like that time when one sat in class, the sun was shining and one tried to catch it between ones eyes; in such a way that when one closed them not completely a lot of rays danced up and down. It was a kind of ritual , a kind of starting life all over again, the negative things were gone and from now on one would make no more mistakes any more. Little did one know that the way of becoming more and more conscious was through both clever and partly silly or sometimes seemingly stupid decisions. Even less did one knew that in each ‘now’-moment the next was already kind of predestinated by everything and everyone and each interaction that had preceded. What one feels thinks and wishes, not only what one does is important in a way, because together with what others think and wish and do, it determines what is going to happen next, which words are going to be spoken and which deeds and events will occur.
Like in human history one advance each decennium more in to progress towards a world where the quality of live is more important than too much consumerism (even it does not seem to be the case in many ways these days), through contradictory evolutions and revolutions things will lead to forms of managing society in an ecological way and in a manner that everyone has the means of leading a life with aces to housing, food, transport, telecom, clothing, energy and so on. A lot of people did their part in explaining all about life and how to come closer towards this point in history.
In an prosaic kind of essay, called ‘so there was life after dead’, one tried to explain the ways in which life, even based on science, not only on not strictly religious belief, could well be eternal. Like the rays one played with between ones eyes, it has something to do with the for our eyes and equipment practically invisible radiation that set off to turn itself in to atoms and cells…and when those in a first stage died and the process had to start all over again to form new cells. But at a certain point in evolution the energy of all those first cells who had disappeared, became so strong that by a kind of intuition that was in fact of a kind of first energy transmission, the living cells started dividing themselves to reproduce, what in fact was a short cut.
A lot of what practically happened to one and between others, behind an ever evolving history, one already wrote about. Things like the story in the intro above, are too close to the kind of material radiation is made of (using these words instead of the ‘other world’ or ‘the spiritual world’, because of the heavy load they carry along due to the history of religions and other kind of beliefs). It was like if an ever present urge accompanied one in making me do things that were predestined…but evolved also together with the consciousness surrounding one. Every important decision in ones life, was accompanied by a kind of warning, a kind of ‘leave it for what it is or for who she or he is’. As humans were concerned one often follows ones heart out of compassion. The heart is traditionally seen as the source of romance and love, but in fact it is the symbol of power and distribution. People tend to only speak about the hearth instead of the entire system. It seems that the kind of qualities attributed to the heart are more closer to men’s lower chakra’s; which in their own way are closer to one’s right part of the brain function. The more rational part of the brain interacts more with the rational functions, is more air then water or chemicals, more radiation the ‘fire’ within matter. Part of us functions as a receiver of what was in order to move to what will be with the ‘now’ as an eternal go between that ages very quick but stays young forever.
 

maandag 15 augustus 2011

Ties needing to be purified

 
Ties needing to get purified.


It was in those days of the Vietnam war, where the seemingly strongest army in the world destroyed the daily life of the Vietnamese people. End of the fifties of the 20th century that process already started, you know the age when the Belgians build their Atomium in Brussels, that was to become the capital of Europe. Observer followed basic school. The ruins of the war were cleaned up and mainly there was a strange silence about that war. The traditional religious education and what happened in the times of the old Roman empire were more important in school then what had happened a decade ago. Observer found some of those ancient stories quite good for a part, but there were things missing in them or not correct. He wanted to give the old culture some credit, but he liked most searching for his own truth, while with his eyes a bit closed he watched the sun penetrating the window of the classrooms he spend the first part of his life partly in…he loved that bundle of rays penetrating his subjective world that looked for connections with the objective realities around him. The message that religion seemed to have, was that a human being had to be almost perfect, like if that mister God did not tolerate imperfection…wasn’t it the other way round sometimes ? He Himself, ‘God’, did not tolerate imperfection. One could not point a finger at his shortcomings : eternally good, eternally charitable, eternal this and that.

How could this be ? Everything came to an end, every school day, every live. Nobody understand the meaning of it all. One could not go to deep into this, one had to obtain points to pass each year to the next study year. There were the friends in the village and school, family…just making one’s way into life, the ‘practical’ life was one part of existence. The connection between life and dead; wasn’t that something for priests ? The score of ‘who owns what, was kept by the office of notary. The state of being ill or not was the task of doctors and pharmacists.

Who that was entitled on having a job or income, was a cause for politicians and companies; or with a bit of luck one had his own little independent occupation. But in what condition one’s soul life was, not calculating the former things in this condition, independent from material things (if that was by any means possible), was one’s own concern, measurable by the fact of feeling happy now and then and doing what one was doing and doing it with the people one liked. Not a lot of people were able to look in to their own soul or even less in the souls of others. One could share one’s soul life with someone, but it sometimes led to complications one had to understand again and again…because of the fact that the past of everyone, even before one was born, seemed to be continuously looking for a way to purify itself. The past was working it’ s way through the present regardless of the distance one was able take towards that past . So it seemed that over the border of dead things in the past and present were influenced by both ‘stories’.

As a little boy, Observer stood with his grandmother near the bed where Huske’s wife was dying, an old bent little farmer with almost a dozen children. Observer’s mother went to give the cows of her father in law to drink on the farmyard of Huske and Marieke it was, if Observer remembered her name correctly. The wife of Huske, yes indeed it was Marieke, was a soft one. As pipe smoking Huske often walked with his hands behind his back on the street, he used to tell Huske something funny sometimes. Much reason to laugh he hadn’t if one knew what troubles he had with his children and those ones with theirs. Observer didn’t knew at the time that it is not because someone seems happy and tells funny stories, that he is very happy and wise and has had a life where nothing was to blame him or her.

Without knowing it, there at that bed of the dying Marieke, (or, wait a minute, was it Huske ?) he stood at the beginning of a long journey through human psyche. The sister of Huske would be, or in fact already was (can be important energetically spoken) the grandmother of the later wife of Observer. The first child from Bertha, so Observer heard, the sister of Huske, was not from her later husband with whom she would have another 3 children…this could explain the later unrest in relations between that first son of Bertha and the other children. Dough being pregnant from another man, Livine married Bertha any way…so Bertha married into the same family name as Observer had. Al dough Livine was not closely genetic related to the boy who was going to have 3 children with the daughter of his second son.

The first ‘love’ Observer would have, was 18 and then 3 year older than him and under the tones of one of those to melancholic and emotional tango-songs, he would feel his Willy’s urge on reacting on their movements. The young woman was a the daughter of the first son of Bertha (Huske’s sister remember, Huske the man with a dozen children in a house to small). Observer thought about that day when his grandmother Clothilde and his mother and he as a little boy stood around the bed of the then dying person when they came to get water for the cattle…can the software of energies who died, still have an influence on events over generations ? Or was it their ‘God’ where practically almost alone the priest talked about, that was busy trying to write a scenario to give the past away rest and some of the living one’s happiness and conflicts as well to purify the past ? Or wasn’t every move one and didn’t the living in the present ones just played the roles whom they simply had to play because of their character and inner being; the roles which they played accordingly to their own nature and that of the ones who proceeded them maybe for a large part were their own fate.

Can one take over energy from someone who is dying and can that energy become part of yours ? He did not knew it yet, but on all his conscious and unconscious questions he would get an answer one day. Why did Observer’s mother stood by that bed of that little old bony old lady…because the fact that his mother also had a nephew and niece with a hump like Huske ? A child of Huske’s son had a water on the brain head like the sister of a women Observer would meet later on, after his divorce. Why would his mother also would end with legs she could not bent or spread anymore because off the hard working in her life ? Maybe the latter was too far away from making useful comparisons or connections, but there were remarkable observations to be made in life. Did one carry partly the same fate as certain with the partly the same features and if one was too compassionate one would get too involved with these developments…adding them to a part of the fate of others in one’s environment ? The Church preached to have compassion…but taking all the burdens from the ones who suffer in any way, without giving them the change to accept the truth of their lives and growing more on their own strength…was that kind of philosophy preferable to keeping a distance from genetic obstructions and looking for stronger partners in life ?

In the bus on a voyage with the youth movement followed the giving hands and feeling with Gaby, (ga-go-pass-by) the niece of Huske. In fact Observer found her legs a bit too large. They forgot each other’s first experiments and the sympathetic women not long afterwards, married an even cheerful man as Huske. In Huske’s genetic baggage or in that of his women or their ancestors, there is a gene present that gives children a water head or a leg tat is a bit to small or great or a hump. Huske’s grandchild had a water head and a niece of his a leg that was shorter as the other. It was not clear to Observer, from what he was been told, if the boy with the water head was intelligent…so why was he put in an institution, because off his appearance ? The man with the large head did not have a long life. Another family member of Huske was called heshe, because it was not sure which sexuality heshe had, strong as a man, but officially a women.

Huske’s sister Bertha married when she was pregnant of who know who ? It was, like mentioned before, someone with the same family name as Observer, but not closely related, the later grandfather of Observers wife on the family side of her father. That altruistic man took the change of sharing partly the genetic risks involved in marrying Bertha and taking care of her first son that wasn’t his. The grandfather of Observer, on his father’ s side, played a mediating role in this marriage. In the village where they lived he was known to conciliate people with relation problems, or not seldom was he called in to help resolve quarrels between people or lay the dead off. “You are going to have a good wife, never mind if she is a bit in panic because off the fact that she is pregnant already”, he said both to the real or unreal fathers. That was where that bible was partly about, wasn’t it ? The holy Mary was pregnant of the holy Ghost (no child comes in too this world without a reason)…and Joseph accepted responsibility.

So, after a few platonic loves, Observer , still a virgin at 16, went to engage himself with the after niece of Huske. She did not have her ‘flower’ any more, he felt while penetrating while sitting on him in that chair in her room and watching her intensively on his first ‘visit’ in her not so sacred place. He did not meet the resistance that was mentioned in biological books while she let herself downwards. She couldn’t have met a better boy to understand the situation, he did not care so much about it when she said to him that she had not done it with another boy…some women lose their hymen (hey men-joke) riding on a horse for example, he had read somewhere and told so…much to the satisfaction off his girlfriend. Observer did not yet know what jealousy was and his girl, Traum, had a Trauma, which she was trying to hide, because the next time they met she told him a story about some blood stains she found in her underwear. He had smiled with her explanation…and he should not have…because it would hunt her , not him the rest of her life.

She searched and found a way to tell him what her father Selfish had done with her…without telling the complete story around it. It seemed unimaginable to him that a father could do such a thing, that such a thing could exist…so he pushed it away as one does with stories one does not like. Only a years later he would realize what an enormous and gigantic task life had given to him. What a pain full situation it must have been for her, being involved in a physical love triangle with one’s parents. Listening at night how he did ‘it’ with her mother as well in the room with one wall in between. Trying to attract attention in an abnormal way and learning how to lie, one can learn quick in life. Observer did not understand in those days why people told lies to each other. How was she to escape from the feeling of being ‘less’ than other children ? By behaving a bit like boys between girls ? People, children can push away to their unconsciousness some things in life, with the risk that that what not came in too an open discussion with the originators of malicious deeds, can become too heavy to carry in life. Difficult side consequences started to build up because the victim, Traum(a) in a certain way, could not make a difference between her father and an innocent man, Observer in her case…he was a man as well and man do terrible things. Unsolved emotions destroy a lot in lives…whether a girl keeps on cultivating a guilty feeling towards her mother and allows her to dominate her or whether other examples of adults or children who are dominated by sex without mutual agreement. Our culture does not realize enough that a great deal of suffering and even disease, is the consequence of generation stories seeking to be purified by stronger blood, steadfast attitudes…in order to overcome weakening frustrations.

Observer was a good lad, with an important degree of softness inside, bold as he could be in other situations. He was often trying to live himself in in to how other people were. This capacity of his was so enormous, that he, as a boy, let a ten year older man do things with him, he himself as being so young, was not attracted to. This maybe was the reason why he and Trauma understood each other and could talk about this for a while, before they pushed this issue away from them as ‘resolved’. Trauma would convey her secret after Observer told his. They both seemed to have put those stories about the genetic and educational sad things behind them, but in fact they kept on infiltrating. The shadow of the past was so big, also because of the story of Trauma’s mother her parents and their past. The father of her mother had married her after she got pregnant after a rape…so also in this case that father (which was a cousin of her mother) had started off in the same way in a marriage as Trauma’s grandfather on her father’s side had). The funny, but not so funny thing is that that grandfather (Livine) his son would end up marrying a wife whose father was in the same case, as explained. Why things happen according to those strange rules ? Why did Observers mother in law and all the brother and sisters the cousin and his niece had in that (also) to little house…did not show more respect for the decision of their father to help his niece…maybe to show that man that one does not have to have too much compassion as to where those wrongly called ‘love’-things are concerned. Idealism and romance and poetry…and so on …values Observer tried to hold high…live did not always seem to use or follow these paths alone.
To be continued

 

dinsdag 26 juli 2011

Love and the spiritual world

 

The spiritual world, one cannot understand by dogma’s alone
We have a lot of love inside us. When love often has been undergoing some painful tests and we still try to understand the reasons why people sometimes don’t get the real meaning of certain situations in a relationship and we keep on continuing trying to raise their understanding about the way life works…then there really is a spiritual connection between people, a thousand links to our daily lives and those of the ones before us.
What is that love and were does it come from ? Should one continue the relationship (s) or not ? Sometimes one has no choice, because the other side wants to stop the relationship partly or complete. Even if one does not continue to meet each other, relationships of all kind continue; most of the time it isn’t even clearly noticed by the different degrees of consciousness. You probably know about the moments when you can reach a high level of communication or contact with someone. One even does not have to fall in love with them in each way. It’s a strange thing that one can lose one’ s love for someone and if one is lucky friendship and respect remain to chase away the nasty thoughts and images the darker side of the beloved provoked. The darker side is all about the unsolved heritages of the past and the ones one added to them in responding from the same or other situations. When one touches the real nerve of the condition of someone, that someone begins to defend some cultural or personal dogma’s that not always correspond with the truth about someone’s roots. (Listen to both words, ‘truth’ and ‘root’…they have a lot in common.) Each time, in each area other words are used to enlighten bits of what life is about. One only can talk about the practical things of life and add some humor while maintaining the relationships that need no digging in too one’s soul. But when the discovery of one’s soul happens spontaneously, another approach becomes necessary. The sentence ‘ one has got to know one ‘s self’, is often used and clearly this passes through others; this can become a very intensive process with a lot of avoidable and not avoidable consequences…for better and for worse. One can chose for a celibate life, like for example priest do, or one can chose to find out what the soul of a woman or a man really contributes in discovering what life and your life is all about. Each kind of relationship, whether as a colleague, a child, parents, grandparents, friends, lovers…invites us to really understand the different meanings of life. In the case of lovers, what are they really searching for next to the pleasant things body-contact can offer and not feeling alone ? When spiritually connected people can overcome their negative emotions their fingers become like camera’s reading each other cells…surely an almost ideal situation…making love with a lot of concentration and understanding how to really activate each other’ s body…and soul in a spiritual way…but it isn’t a guarantee that things work out all right, because of the karma who preceded that kind of relationship isn’t understood or one does not dare to understand. This can cause a lot of troubles…and indeed if there are other family members involved on both sides and if one tries to please everyone without understanding in which situation they find themselves in. It isn’t easy trying to tell other people what to do…especially if they aren’t ready for it, or if they are too stubborn. Also, when the relationship with ancestors and others isn’t understood it can become difficult to unwind the wires.
Like in the telecom connections in the boxes on our streets there are certain connections between people and they get disturbed when things in our live occur that shouldn’t have happened to avoid complications, but in a lot of cases things couldn’t haven’t gone in another way. We experience things and we forget things, but when we reach the deep truth about a lot, we can tend to push it away, with a feeling of missing something as a consequence or we can try not forgetting the lessons and their feeling anymore and carrying it as a power in our consciousness…thus telepathically influencing things positively, all dough that SEEMS not to be the case sometimes. We cannot play ‘God’, but we can near the divine energy that make things happen mostly in an unconscious way. People who are aware of this should not try to escape by means of believing superstition or using unnecessary pills that burry a part of their body and soul and prevent a contact with their spiritual inner communication or dialogues which they could have had if they had overcome themselves and others. Often they cut ties with the one who really cared lots and lots about them, because the confrontation with their roots was to heavy emotionally loaded for them. Then they have the choice to enjoy life in a way they can handle, but in many case they make it worse. Sometimes the more distance one keeps after finishing a relationship or turning it in to friendship (if still possible), the better it will go with oneself or the other…if this means that one of the two for example will not take some medicine any more, the longing for the one he or she had to miss can come back and if that person is lucky she or he will not have to repeat the same road with more suffering then joy. Suffering surely will come when one discovers one has lost someone with the same roots. True roots, roots of truth. (almost poetry those related sounds in these words).Some remarks about my essay-story : ‘there was live after death aswell’ (see link on other blog)
Does the negative energy of someone keeps on living in the spiritual world as well, or is it an energy that only continues to have an influence in the existing world ?
From the world of electricity we know that a switch can be ON or OFF. Off means not in connection with the source. ON, connected. In the BIO –world there is LIFE and DEAD…in case off DEAD the qualitative attitude one has towards life keeps on empowering certain connections, especially if one has a lot of panoramic as well detailed insides into the different domains in life.
 

maandag 30 mei 2011

Ancestral telepathy

 


3.B. Ancestral telepathy

Yesterday, I was in a village where they held a strawberry market in Newred, under the octagonal tower. The smell of strawberries let my memories to the time when I spent my youth , every stock place stood full with rows and rows of strawberries and other fruit, ready to be charged on two lorries and transported to Malines or Germany. Sometimes now days, more than 40 years later, I think back of that time and it seems that things which are happening now, and things one could not have known in those days have a strange connection because some things seemed to predict others all the time, without really knowing what is going to happen. It's a kind of feeling that you realize after things have occurred. On other occasions one realizes that one could have known before that it would happen someday.

There used to be a working man who came for some works from time to time to our place. He sometimes, like other workers said to me "I hope you will not follow in the footsteps of your father, who works to hard". Like some older workers who had spent their life in the mine, I thought the same...it is good for a growing boy to learn how to work hard, but there is a difference between working and child labor. It wasn't meant to be that I at this moment, am not a fruit cultivator or fruit trader. The first should have been more something for me, the second, trading, no way, I haven't got the soul for it. And in fact, that is what my father wanted me to be, and I would not let him down, so I started studying economy instead of taking the direction 'human sciences'. No wonder that I had do a year two times, but I did not wanted it to be two times the same 'economy' and I switched to human sciences i stead. It has taken me some time to overcome the fact that I had to do the same year twice. In fact I wanted to quit school as soon as possible. On the other hand my father proposed to me to go a year to the United States as part as a switching program for students. If I should have said yes, would my life have been so different from my life now ? My intuition said that I was not prepared to lose a year by goiing to the States and then having to start my year over in Belgium. In his youth my father wanted to go to the Congo to cultivate fruits after the war, but something kept him here. Later on in my life sometimes people who had some link with Congo, crossed my lifelines...as if 'thoughts' that people carry with them and projects that one cannot do themselves, pass on to other people who in fact in reality make the link that others did not make. My niece for example, married to a man from Congo and they are now still together with a lot of grandchildren and another niece of mine as well had a Congolese link. Both my father and his brother in law, the father of the nieces have the same first name. So why was I not born in Congo and why I was not born in the USA like in the ' Bruce Sringsteen'-song ? Looking at the political situation in Congo wright now, it isn't an environment where I would like have been grown up and not at all in those old colonial days back then. The country has seen a lot of his rural people who went to live in cities and in some areas foreign colonial policies go hand in hand with the new Congolese elite, hand in hand with private armies battling for the resources and commiting criminal acts. Coming from a village in Belgium which had lost one out of six people in the war, with a mother who was hit by a piece of a wondering bomb, I have always hated war; but who would have taught that other wars of another kind, lay ahead of me ? I was young and wanted a girl and a family, children which I indeed could talk more with about life, than I and my father did. That was practically all the time about what was to be done in the company. On the field or in the trade business. I was about to discover how society functioned and at the same time, but more and more intense, I began to understand people better and better. I did not understand why my father did not spoke so much, but as I get older I know that there is a reason for everything which one wonders about in life.

I stayed in middle Europe and after working for the company of my father and his brother, I decided to look for a job. I was lucky to find one. As a child I saw people of the telephone company climbing wooden structures with irons on their feet and I knew this would be something for maybe. Study hard my mother said while watching me...if you study hard you can give instructions. I passed an exam with 9OOO people and they needed only 900. It was an essay about free time and I defended a kind of society which wasn't based on working like mad, day in day out and how people could benefit from this in their personal development. Looking back on this essay from 1978 and comparing it with now, I find that a lot of people have free time, because they are without a job due to many reasons, but do they know what o do with their time ? Because of fewer employment the State employed a lot of people and I was one of them and I really wanted to work, but I wanted to have a work with a real social function. I worked for a telecom company and we had to keep ourselves busy with the preparing work for some publicity for the company, but that was mainly to give some people an occupation , in the end they gave our projects to a private company. I learnt what unions and political parties were back then, not being aware that the policies of those institutions were more about making career then about formulating modern solutions for society. A lot in life was about having the wright connections and going along with how society is organized and what your environment wants you to do. If you refused to go in the army, well you had to obtain for civil services and one lost an entire year again once more. Once you start building a home, and have a responsibility for a wife and children, then it is not so obvious of changing work. And if the work you are doing isn't pleasing you, then you are being pushed by circumstances to change your life...otherwise one ends up like people drinking to much because they do not like their work...or because their wife loves somebody else. Why not make work a social right by creating a universal system where each person is payed the same for the same work, with one social security system ? One day, this will come if decadence is stopped in this field. In those days in the eighties, if one would have predicted that email would replace telex or telefacs...one wouldn't have believed you. Voting telematics for a social program against poverty and war, can only get possible if more and more people get conscious about things (and themselves). http://bloggen.be/conscience2008

As I got in my midlife, more and more, after having gone to the stage of understanding the material world of the workplace and everything around it, also the psychological factors (some people liked working a lot less as others), I started dedicating more time to other issues in life, psychology in human relations for example...due to the fact that I had a divorce because of my wife having somebody else...I tried to win her back for our tree children and myself, but it was no use...after a scene one wished would not have happened, one takes descions more easily, because one has an alibi.

At first when one is alone, one tries to look at it at the bright side...all those new woman who are waiting for one, some people think...but that is not the way it work with energy and attraction after one is in recovery of a breaking up and even when one has recovered. In my case I came in to contact with a number of people and situations that represent the entire scale of what one does not wish that would happen to one... I have always tried to put myself in other's their place, and because I was showing to much compassion and understanding and because I wanted to do things to help others...I not only sometimes lived in difficult positions...but I, as a reward I had a lot to write about (mainly in Dutch so far) and became wise. The writing, it were moments to explain those moments and periods where one had a lot of understanding about a lot of things, not being aware of other things that waited to be happening because there still was a lot more of explaining and understanding to do, theories to be written, and literature to be made in order of the fact to make oneself more aware of why we are living our lives.

But ones one has finished this stage in life, had all the different emotional stages under different circumstances, one gets older and one comes up with one’s own speculations as to how life really is in a relation with dead, under the influences off all the former human energy left behind by other generations. Read my essay-story "there was life after dead as well" therefore. (latest text below) and also on http://closertothesoul.blogspot.com
The past was integrated in the present and functioning according own laws. So why continue about writing on the past, this day was the prolongation of my own karma, but not alone of mine, of many others, off all collective from the first cell of this big bang cycle and farther back. Where was it all going to in the lifelines off those closest to me ? The future was being prepared long before me and wright now, the lives who would come in to the family or else were, would be a response, a these, an anti these or synthesis or what else, to what had happened and was happening wright now...and sometimes we could understand that all these stories had a sense. In the case of the material world, evolving from tribes to modern society with no more war and poverty and quality of living and time to occupy us in a more refined cultural way. In my life, the story from hard working people that would give me more the chance to occupy myself with thinking and writing about all possible meanings of life.

The number of things one can write about are limited...even as you do the most simple things, by doing them, certainly a writers mind is occupied all the time with thoughts and second thoughts and flash backs and realistic to surrealist links between a lot. It all gets too much to capture and write about...but here and there one tries to capture a detail and make a lot of words follow...and when you have described them, you've made so many new links and different perceptions and possible interpretations that even for a genius it would not be possible to bring over to the reader. The reader hasn't lived that what you want to express. That's why in real life, there are so many personages and situations one can understand best by observing, by asking yourself what really is the meaning of this or that personage in ones live, in facts, humanly and in an energetic way. Ones you've understood how this works, you can chose what you really want to do with that life of yours in a more conscience way...or is telepathy stronger than your own free will and desires ? It's a fact that life does not always makes things happen because you like this or that...but in order of your specific role to play in this or that situation. As my father said the last month of his life” 'liking'...is nothing” (he meant responsibility is all, but he due to this disappointment of having the last nine years of his life to spend in a wheel chair due to brain bleeding. He recovered and adapted to his new life, could walk with some help in the end and so on. He was a very calm man inside, but sometimes he lost his temper, due to to much work...or being attributed not the woman with the same inner calm inside and seeing things more in function of making money or thinking too much in black and white. Was it a coincidence that later on I would have my first almost platonic experiences in love with girls related to the one my had not chosen for in the end...and the third with our family name, but no family ? Strange. Another girl my father had an eye on earlier was related to the one my sister would pick as her husband, after a period of doubting they married. Due to the same resus in blood group they had some difficulties of having a baby, in the end they had one, but the second only lived for an hour after eight months. It may be sound cruel, but am I to understand by all this that as in other cases I saw in my environment that too much doubt about a person means that in later life there will be some problems genetically ? In many lives of people I know, I notice that some characteristic problems are often gone in a next generation. I was lucky, I did not want to work very hard physically all my life, didn't want to get rich as well, so I got the better of my parents out of me, combined with that always present touch of wanting to spend my life looking for the meanings of it. I was lucky as well with having children that care more about what they really want ten I do; I, who worried to much about other people, in a way I still had to learn how to handle. Of course, next to the improvements in each generation, new characteristics that come from the former generations in their broadest spectrum, arise. There can be new, but not totally new elements, wanting to have a lot of money for instance...maybe if they marry you for your money you will have a first child that doesn't care so much about money and a second that does and a third who is more in between. Also the period where one has children is no coincidence and not programmed children are no errors but, they come on the stage of life at the right time and place to play their role. One can wonder whether there is a difference in having children on the moment where there still is a lot of passion in a relationship, or later born ones...but with passion I do not only mean physical passion. Being tender and understanding to each other, having less critic, can make a good relationship. It is not likely that one will be more happy when one divorces, it might work out, but if there is a spiritual bound between two people they must chose for each other, or go on in a platonic way, if they have the room and strength for it. Having a spiritual bound is not only having a past with a lot in common, for example meeting people with different kinds of energy of body and soul then their own, sometimes even of a different sexual preference...who send of one’s life in a circle around of the real life you would have had if one had taken other decisions. But decisions are not only your owns...they depend as well on the decisions others made...or maybe one represents all those decisions, just by being you and one must not feel strange in his or hers own body, because there were and are and will be so many reasons for being the one you are.


Each day, each week...is another unit of progress in one’s life. If one understands, one get' s to know in life where one is, at this or that stage of his life. This week I understood that it will be difficult continuing on a platonic base with the one who was very close to me for the last sixteen years. The first sixteen years I was married. She and me, let's call her Doubt, had started off on a platonic bases. Exchanging books about how to live on a natural way, no pharmacy, alternative healing, listening to the soul as a curer...only in pain using some medicament of the pharmacy, eating healthy, not gaining to much weight. We talked and talked about the real meaning of religion and I read books on physics which she gave me and which she did not understand completely herself. After two years our body language wanted to speak as well, one day there was a first kiss and we made love in a chalet near a wood for the first time. She would not speak of it with her husband...but she did, like she had done the first time she slept with another man, because there was not enough time for a second baby yet, as her husband always found, as she explained. All her married life, she in fact was looking for a man with another kind of energy and a kind of artist or so, the second man was to have a baby I guess. If he was indeed the father, why blame her…maybe it was genetic wisdom at work by means of ancestral telepathy ?
Her hard working gentle man, a little to economically driven, got over it and they continued their live and had another child. There are two ways in making a judgment in this...whether you say this is morally wrong or you follow the explanation in this text...which partly suggests that instead of being morally wrong, it can very well be that following the genetic stories explanation and the influence of telepathy in the lives of people is very more exact. Why is the moral explanation a bit true as well ? Because making live to complex can turn in to very difficult situations...in triangles of love for example, one has to choose which person you want to life with, cause very few people I think can take the weight of having to share people in their love life. Maybe another kind of hierarchy in the scenario of life, is to be explained by the rule that the one who cause deeds, that those will return to him or her. Taking that into account one has a lot of interest in staying calm and controlling thoughts, words and deeds. We always are bussy with deciding what we will and shall tell and what not to this or that person and we want to give a picture of who we think others are, according to what others tell us...often we have some wrong points of view and things will happen between people in order to get clearer and clearer pictures. People don't want to exchange really deep emotional feelings, they are afraid of them (also because of the higher telepathic task that pushes them to stick to their lifelines and to avoid them from coming in to trouble ?) If people do not make their lives in to prisons, it's ok by doing so. Some people really need the experience of getting out of their prisons, others think they are in one, because they do not understand past and present and make false prepositions about the future. They have lost contact with their soul. They think the ones who are or the one who is, the most closed to them are deranging things and while those persons in fact hold the key to their development. It is a pity that such people normally get more jealous at that people then at others.

So in a certain stage of wisdom, after crossing al the stages in life, (if one has to),one finds out that everything is energy. It seems as if there are only seven kind of persons like colors, sounds and senses (inner organs and telepathy six and seven). Seven chakra's from one to seven...from step one, the very early instinct to a softer form, sensuality resulting in rationality and something in the middle between the earthly and the heavenly, being sound, air, light and innerlight of everything if you want to give eight a specific name as well. On your calculator, with eight everything is possible, it combines. Each of these stages, like an atom in his core, can have a proton or neutron position, in matter the neutron position is filled one can supose, in anti-matter as well ? (the last I'll have to do some research on).

Ah, those women on pharmacy to control their heads, forgotten about their soul. They complain about certain things and they forget that they keep certain desires like tenderness…etc under. They, when you are having a living apart together or another relation with them, try to push you away and that' s why on moments when you want to help them a little bit financially for example they are not pleased, and you wonder why, “because in a part of their heads they already have calculated your absence and often they don't know, no, never they do know (men as well) that it is the telepathy of the ancestors who try to take revenge to the part 'ancestor' in them...that is, if it isn't the telepathy of the living ones. In that case, what does, can one do, if one still loves such a woman ? What can one do against the dead ? Stay lonely the rest of your life ? What are the consequences of such a conduct for a women who has a spiritual bound and the possibility of renewing what one had ? That she becomes a bit or a lot less a life (even if she will have again another passion in two dimensions (psychologically, cultural, biologically for some weeks, but when will she miss the spiritual connection )? What if one dies, not pleased, not fulfilled with one’ s life? One can be a better transformer when one dumps the heavy part of the genetic heritage...if not, maybe it will influence the ones one leaves in a less good way, like when doubts to much about the roads one has to take in life ? Or cannot all be explained in terms of having to carry one’s own karma to the extreme consequence ? What if her son for example, who sticks also to someone in a triangle is given the wrong example, by not choosing for the man who waited years and years (not the son, hopefully he will separate earlier, if that is in his nature, reacting a bit macho can reward him, if he finds the courage. One can continue in finding reasons that go further than the normal psychoanalysis, but this will do for the moment. Often one does not have to look so far, you might find some friends around you in the following case : it might be that the ex says, ok you can continue to live in partly my house with my child or children, but not with a lover or he or you has to pay that much or so on and so on. It can also be that I'm wrong about this and that, maybe one tries to be a virtuous child again in sight of growing old...and maybe that is a necessary for the rest (and telepathy) in peace. Writing about this in a personal way, one could say it is a kind of personal despair explanation I want to give for my own experience, but that has never been the starting point of my writing.

I've noticed that people who have another partner, but not all the time, don't easily like to tell this to their children, not in the case of Doubt, who never came so far as telling her parents of my existence…not always positive for ancestral relations as well. Which hidden secrets that unite life and dead at the border is there in reaching almost a kind of meditation stage, after having head an orgasm and why only thirty percent of woman have an orgasm during coitus ? The inexperience of man or the impatience or ... ? Read a book about it and you will understand, but which other reasons can there be ? Isn't an orgasm not something like a dream and what is happening in the telepathic world at that stage ? 

zondag 22 mei 2011

so there was life after dead after all

 So there really was life after death.

About ten, twelve years ago I wrote the following senses: " Peace will come in the heart of the ones with honest souls. Prevent the world from destruction and lead people to better lives. Never forget that the world is indivisible. There is but one life and one world, takes your responsibility and live as intense as possible. Be wise and light to be a guide. Go to the people and speak of joys to be. Your place is where you will feel free. Explain them the difference between the material world and the spiritual matter. Truth is simple. Truth hides in the past, lives in the present and needs the future. Why does one find so little joy between many people? People do not wonder enough about who they are and what means and what the lives they lead mean. They should be more philosopher than materialist, they should ask themselves why they live in a world of wealth and poverty, war and peace, stress on the work and unemployment. But there are other reasons for the lack of joy… reasons about which one cannot yet write and reasons about which nobody can write."

By means of this short story, I’ll try to show what ‘dead’ in fact means.

there was life after dead !


introduction : through the past in a few lines
—————————————–-------------------------
Nothing is more ‘real’ then living life itself, how real art as well can be.
We all, we are characters in a real novel that has been going on since ages.
Persons create persons and then vanish again.
Since thousands of years we try to put our experiences in to signs.
The more you understand about it, the harder sometimes to put it down in words.
The good man does, continues to live after him
The evil also. Positive and negative interact in completion.
The sense of it all, in every way a powerful, meaningful something.
One can only observe and react, starting from an indifferent equilibrium
Science can give us a logical explanation about life.
A trained observer experiences more ten the logic of things
Objective sciences mostly only have an eye for their field.
Philosophy, Psychology and history must unify the other logic.Einstein put together the achieved and unveiled a new point of view.
Time, space and matter became more relative then we thought.
Religion tried to make us believe in Gods and God.
Knowledge and truth still were far away from proving a new kind of unity.
Marxists tried to understand the laws of history.
Conservative establishment was against the sense of life socialism discovered.
But nobody could control the subjective factor.
Freud and others tried to show the role of the unconscious.
But they did not discover the deeper meaning of life.
We all, could be more people looking for the meaning of life.
A meaning that surpasses life and dead.
But we are caught in a lot of kinds of habits and ‘pain’.

Life itself is a source of inspiration for everything I wrote about in every literary form.
I can stop writing and let it go by me till I understand the meaning of it better within a few years…or I can try to make a rapport of it every day. I taught about the structure of my day and had a look at my work and the things I studied, the documentaries I kept on video, some newspaper-articles which I kept because I thought they had a lasting value. To make this understandable for readers, I first had to bring them a number of philosophical life-attitudes. How to start this ? Those attitudes were partly the result of a critical study of the existing attitudes and partly the result of my own practical experiences midst all kinds of persons which are to be found in every one’s life.
We’ve all got them : family, lovers, friends, social and political persons,… .

With all that ‘brainstorming’ going on in my head, I was afraid of ‘boiling over’ and remaining on my chair till inspiration came, looked like dangerously reaching a unallowable border. I went outside to sit on a chair and stumbled back inn. Symbolically I closed the door. Something cracked inside me.
I closed my eyes for the last time here on earth. An unexpected goodbye, where I had thought a lot about. A few things I had imagined, became true. The experience itself was a quite different, something comparable whit what I had experienced during the burning to ashes of an old colleague of mine. There was this kind of magnetism that started in my feet and got upwards, like it seemed to be coming from the ground. When it reached my hart, I taught ‘oh’, ‘something is wrong with me’. But no, the magnetism accelerated it ‘ s speed and once in my head, it became a kind of more-dimensional triangle, pyramid kind of ‘light dimension’ which, like a starship in science-fiction vanished into space. This form of yellow kind of light, did it disappear into the spaces of micro cosmos or the ones of macro cosmos ? Or was there an indifferent equilibrium in between ?
Probably I was in the anti-matter that every matter has, in the microcosmical world …but that world is everywhere, even in the macro-world. Was I in somebody or in the spiritual world as a unity ? So I did solve a part of the mystery ‘god is everywhere’. I happened to be in the antimatter of all the elements that once composed me, radiation as well as minerals, gasses and so on.
In any case, there was life after dead.

During my life, I had three different options about dead. We surely fell back into the elements from which we were composed; energies like minerals, water, air, light and waves with each their own kind of consciousness. Since we were connected genetically with the rest of the biological world…we were not dead in that sense. As a third option I already suspected that all ones usable experiences in life, which had started with the genetic three …before one’ s life; after dead could be used as an energy working in two directions. That energy, like the electrons it was made of, is not destroyable; it can only change in form…and that is what happens to us before and during and after our life.
I experienced my ‘dead’ as being reborn in another dimension, in the awareness that ‘I’ and ‘we’ had already lived for ever…far before the existing of the first atom and the first cell…as a kind of physical energy with a ‘soul’, a bit if like the center of something ‘good’, like an artist trying always to express himself, wanting to become atom and cell and so on; while the entire process creates structure and cooperation in the different elements. And even if the total of matter should disappear, it would emerge in another point. That other point, that is the same, is the point with in the cycle of the 8-form. Like in DNA and the hart as center of the blood circulation. Like a star as the center of a part of macro matter and an atom as the center of micro matter a bit as well.

The feeling I had, was like watching the light that from the evening colors passes into the dark of the night and in a number of light gradations is being born again in the morning.
Just as like when you are living, when you do not know if there is life after dead, when you are dead , you do not know if you still have a body or not. This is strange, very strange…from one ‘mystery’ you in fact dive into another.

My individuality began a long journey alongside our collective and individual past to the point of my dead, where individuality again seemed to vanish in collectivity and yet it had a separated existence at the same time. It all happened rather fast, but on earth I would have needed many pages to describe. The voyage I was on, went from atom to cell and the building up of our existing society, it was like turning the pages of an educational book, but in a more clever than a digital way even. The more clear the message and contents from the journey were, the more effort the voyager had spent in his life, to understand the meaning of life.

The spiritual world was like a kind of internet-community, composed of the different kinds of tempers of everyone who had existed so far. Every life was a kind of ‘home-page’ in fact…with branches to all the ones in the human story they had known. ‘Had known’ or ‘knew’…it was not yet clear to me. It seemed that the better it became to live on earth, the more beautiful the symbolism between the ones that already past away (the past away’ s) and the still living in a classical way became. Was this what moved the interaction between the two worlds ?

As soon as I reached a certain point NOW on my and our earthly past, the new laws of my new form of existence, became clear to me. They not only made my speechless, I also could not ‘speak’ any more, when I got aware in which manner I could only express myself at the biologically living persons.
There also was the awareness that they could use my energy and I theirs…but only in a symbolical, intuition manner through thinking and dreams and images and things that happened…a kind of ‘inspiration’ in fact.
I did not only have a ‘voice’ any more, I also did not ‘see’ any more…because I myself had become a part of light and air and all the other elements I was composed of…without knowing exactly what…like one cannot see one’s own inside organs and like one can only see oneself in a mirror. We only can feel the intensity of who we are. Still I was able to think by means of images and thoughts, like one can see images in his head in a biological body…al dough some scientists say that they aren’t there. Stronger than before I felt the good person I had always been.
Another thing that became clear to me, was that I did not knew if I could still ‘hear’, because like something that was said…I could remember hearing voices and sometimes I wondered if a voice wasn’t a taught.

With ‘being dead’ the ‘emphasis’ was being put more on ‘feeling’, even ‘thought’ was a feeling. Trying to feel with who in life you really were connected with. Not literally ‘feeling’, but ‘touching each other in the spirit’, not in the ‘mind’(like in the soul) on earth…but it still seemed much like the positive feelings parents and friends can have for each other. It became clear to me, that during one’s life on earth all the consciousness and deeds one collects; all that positive and negative energy that interacts…at the same time on the ‘other side’ is being put together like a puzzle. The final ‘result’ gives you the amount of ‘inner knowledge’ you have reached when you die. Once when we no longer are biological, we can feel the intensity of who we are.Ones earthly ‘soul’, based on positive and negative emotions, who commands ones earthly life; sometimes let’s go some pieces of ‘spiritual information’, we the ‘past away’ s’ , need…in order to be able to pass on our information. One’s final dead is the unified picture of your life, offered to you. From the moment you understand this at the other side, you get a kind of spiritual orgasm that enables you to realize that you are not alone at the other side…and that one can communicate as well with other spirits over there.
Just like on earth one needs other people to be oneself. On earth sometimes some people are aware of these things, but those moments seem to disappear because the amount of events that come and go. On the ‘other side’ there also are times when one can isolate oneself…that often are moments when one is the most in unity with everyone and everything. Not always nevertheless.

Just like a child that is born all of the sudden is surrounded met beings with which it has another kind of intensity in contact…no longer the strange noises from in the belly. People who believe in classical reincarnation would say that this is the bridge from one live to another, even if they believe that the soul only enters the body with birth.(Sunday 24 april2011 Eastern, most hot day in 60 years in Belgium).

On very clear moments in one’s life one can realize these things, but due to the fact of the never stopping flow of events, one is not always conscious of this process.

Like on earth, life after dead is not always ‘romantic’…because the process of consciousness that started with the voyage from atom to cell, organism, animal, men and society…that process continues after dead. It depends on your merits whether you are armed to be able to continue that awareness-project. Your ‘hierarchy’ as well depends from your merits…and this has not much to do with the diplomas you got, neither with the kind of work you did? You ,’biological living ones’ should be amazed about some people you taught you knew and who they are over here. But later more about that. If I get permission to say something about it, I will, but I have a feeling I won’t.
To be able to explain all this I have to get back to my puzzle of lifeThere was a reason why I had lived and still was living
I ‘watched’ the places in the world that I had abandoned and ‘saw’ de growth of the harvests on the fields near the roads I had lived and traveled. I saw the cars on the roads and the smoke coming from factories and some houses. I saw the animals, but he people, I did not see. Maybe I was in the people and that is why I could not see them anymore.
Very strange in the beginning. My friends only lived in my memories…I only could see them in my memories, which was a way of better understanding how they felt…even on a present stage basis.
But how they felt did not preoccupy me at the moment, I needed my energy to concentrate on a text of a novel or essay I wanted to complete. I had called the introduction ‘my inspiration maps’.
I saw the text lying on my desk, but how could I finish this book ?
Maybe there somewhere was a writer with still a biological life to lead, who read one of my former works and did not have any inspiration of from himself at the moment. During my life I had called into existence enough energy to allow me at this moment to be ‘connected’ with a living soul mate.
I would finish my book, through him. Sometimes he would be aware of my special kind of presence without knowing. Sometimes we were aware of each other, when he walked amongst the threes in the wood and taught about something he read about me. I always wanted to plant a wood myself and there was this writer who lived in a wood near water and entered his chalet, took the newspaper and cut out my photo and an article on my life. It gave me new energy to continue writing. A lot of writers were still continuing something amongst ‘us’ and ‘them’. Sometimes there seemed to be no difference amongst ‘them’ and ‘we’. Al dough we did not see ‘them’ busy with something…we felt what was going on in their world. Like the living sometimes were busy with the question what would happen after their dead, we, ‘past away’ s’ were busy wondering what our next life in the ‘after afterworld’ would be like. Our form of energy in the afterworld wasn’t eternal either and one day would change it ’s form as well. In a way we had we had bettered ourselves because we mainly communicated with spirits from the afterworld that used to have the same interests as we. It was very special how each of us tried to do this in his own way.
Those who as farmers had been concerned about agriculture, received energy from those who had liked doing this on earth. Communication between both sides worked as a system of connected fluids in different spaces. The negativism of a minority of farmers or landowners on earth often prevented the flowing of communication between farmers that had died and those still active on earth. Sometimes the representatives of the farmers in the afterworld came looking for advice with spirits that often had to deal with the same problems when they worked as farmers for example.
Then there was a communication amongst them and only the fact of this ‘exchange’ itself made it possible to generate some actions below that would improve something or that made farmers below aware. But sometimes it looked like a never ending struggle in each domain.

In the afterworld, the ones who caused those problems in the past suffered until some improvement was made.
So my friend the medium-writer had to tell people below to watch out and think about the suffering of their relatives in an heaven, that wasn’t always ‘heaven’ to them. Their relatives or people responsible for some misery of others should have to do something about it…before they end in the same position. If they act know, the ones who are at the origin of blockades between this world and the next shall free themselves here and in the next stage of life. In the afterworld the painfull part of the existence of ordinary working people is more quickly healed then of those who were responsible for big decisions. People who had mainly good intentions adapt very easily in what the afterworld has to offer. People who produced many good waves and did many good things to help others …still can feel how they are doing…without suffering and without being able to help them, when they aren’t conscious enough to ask it.
Those wise ‘afterworld’-men only can give some inspiration and advice, but the ‘receiving parts’ of the biologically living people have to be functioning…and they don’t when they are not in an emotional balance. Someone with too much negative emotions is a real problem for both the one below who is partly responsible for those emotions as for the one on earth. In many cases, help must come from other identities. Both groups have an important tool to help one another : the free will to act. This free will is a total product of all the situations where it was used and can for reasons, difficult to track down here on earth, be temporally blocked for both groups or their individual components. There for it is sometimes better not to act or stay in a position of indifferent balance.


The afterworld in which we function, only can make us philosophe about our ‘after afterworld’ because from time to time some ‘spirits’ disappear here, like on earth, some ‘souls’ disappear.
We use the term ‘after spirits’ here. We are trying to find the way to get in contact with them. Like on earth we still are in a kind of phase in between. Such a phase, like on earth you can divide in a number of stages of progressing or backsliding consciousness. Once more, what was already clear to me on earth became more clear to me in the afterworld. Everything is one and connected, but there are a number of phases. Like from silence seven sounds are born, with whom one can compose music, like from white all other colors are born. Like thought, feeling and inspiration can produce at least seven expressions of literature…from shouting to poetry…..Like one can touch someone’s skin in several ways as well. It was rather strange that some of us missed those last feelings and others didn’t. Why ? Again a question for us to solve. Did ‘time’ only continued to exist for those not feeling well because of existing ? Could we provoke the urge for a new genetic consciousness among the classical living ones ? “Did the classical ling beings then feel the urge to make new life, new individuals to come and continue the unfinished stories of the living and in a way of the dead ? Was this possible ? (24/4/2011)”

The search for a ‘why’ and ‘how’ was a never ending story it seemed.
Looking out for a new stage of existing in our development was a new kind of enigma, riddle to us.
I , unlike others, did not believe that we were going to reincarnate in another earthly body after disappearing out of the afterlife. I believed more in spiritual growth and trying to show the ones on earth, our genetic three, we partly left behind; that they had to help themselves to be get conscious happy and make a better world…in order to have a better life as well in the afterworld and help us at the same time by doing so. Our mutual development was inter dependent.
I was not much ‘home-sick’, I did not want to go back to the physical soul life, that was the embryo of our spirit and I did not think it was possible to return. Maybe I never know if some of my friends in the afterworld would have indeed reincarnated…or if they would have been ‘promoted’ to the after afterworld. They’d better leave those reincarnation-ideas to the policy of the ‘wisdom of the genetics’ of the earth. I , for the moment was already satisfied enough sharing the positive events on earth and seeing there really was a lot of hope for the world.
We spirits, in fact lived partly in the same world as the earth-people. Because we were pure air and light and waves…again, we were part of their chain of nutrition…and we had an influence on their daily lives. Some of my friends in spirit even went so far to think they could partly return by being present in genetic material. “No wonder an ejaculation is such a mass of sperms buzzy rush-thing”, I joked. There had to be a number of connections between the three different kind of worlds, just like the past and the present and the future are in fact one…maybe the earthly-life, the afterworld and the after afterworld were one as well, all together interacting in a dialectical way.
In the afterworld it was as well 2003 as below, and I was there since 1979 already. We used the same time and in fact there only was one…others said that according to Einstein everything was possible, even returning to the middle ages as a baby…but I answered that they should not use Einstein’s inventions to put him those words in his mouth. By the way, did anybody see Albert here ?
Nobody answered, so probably he already was in the future.

I ‘listened’ to stories of the lives of my friends in spirit, and I answered just by being ‘present’, that’s the way we talk over here. My conclusions were sent to the interfering frequencies of the medium-writer on earth I was in contact with…not like ‘dictating’, but just ‘waving’ some inspiration together, like one picks flowers and afterwards gives them as a present. My memories and his experiences produced the rest of the spiritual food. It depended of what kind of literature the medium-writer wanted to write in, in which neighborhood in the spiritual world I was to be found.
He is a good writer, because I often am to be found on high frequencies.
I decided to review some of the things I wrote in my time. In my earthly days I always had to look and look again to find my text…here they came faster than an internet connection to me, without having to type something on a search-machine. The fact that I was buzzy doing that was enough for the writer to have courage to continue with his work on special energies after his morning walk. Maybe someday, he would discover us ? My wish to write again, became his wish to write again and otherwise.
Where to write about ? About the ones who commit suicide on earth ? Some of them tire themselves out on earth because they had to many good intentions towards too much people…they recovered more quickly than the ones who spent a life complaining about their lives. Sometimes they didn’t cure at all. A lot of people who had died and who had not taken their own lives, in fact were committed on a long time basis. They could cure spiritually as well because it wasn’t always there fault that they didn’t discover the role of structures and people and emotions in their lives.
Sometimes we in the afterworld suppose that the after afterworld can guide some energy from the ones with less energy to the ones with not enough energy. I think I’m not ready for that job jet.
I had to many experiences giving my energy away for free in my lifetime…maybe it never was my decision…and maybe the decision was taken above my head.
To change energy seemed to be to me a far healthier process then only profiting from someone’ s stock. It means learning to express yourself and act in the common interest I think. It means recognizing ones limits and possibilities in the total picture of connections.

In the afterworld those who can give advice, do not have to suffer any more by taking over the sorrow of others and descending in too their levels of dimension of being.


I discovered that the more people were victims of fear and not-knowing, the more they were influenced by negative ideas. The negative influence of past away’ s who did much damage below, lived after them, but could not come back. Only the positive could come back. It really was encouraging. The meaning of life, in fact was that everyone should learn how to get really ‘strong’ and ‘good’ in order to learn how to be able to be a good advice giving being in the ‘hereafter’.
If you didn’t discover the truth about your own life, there was a change that you would return to the pure elements of nature, without being aware of who you in fact were. The meaning of life was, is and shall thus be , of preparing yourself for afterlife, each in one’s own way…whether that is cultivating tomatoes or writing, it can have the same result. Life is not only transmitted through genes, but also by means of air and light and waves and the rest of nature’s transport.
Life can be passed on, not only genetically, but also by the elements in nature under the form of energy…if it had gained the power to do so. Important to know was that one always could be present in the dimension you left…not only genetically…but also in the elements you fell apart in.
Even past, present and future were one and for some in a large extent predictable. The three dimensions were one, that became very clear to me. ‘Here, here after and there after’, all existed in the same time and place; just like past, future and present were one but in another dimension. Who really genetically came before me and after me ? Everybody in fact, biologically and spiritually, because if one goes back enough in time, we are one family. Those who ‘died’ in fact travelled in the antimatter of all kind of radiation, waves… , the air, the light, the minerals. And through the elements and the blood and so on they were in a kind of way a unity with the classical living being in the ‘here’, they in fact were a kind of software from the hardware ‘here’. Maybe send to the ‘here’ by the forces of the after afterlife as so to speak. We in the ‘here after’ were a kind of interconnection in fact with the after afterlife. If one has to learn something about life, one can in an almost non intervening way live those experience through the life stories of the ones in the ‘here’, not forgetting that the 3 worlds are in fact one. Just as one can only get advice from worlds of a higher dimension in each direction, the need for advice must come from the one who needs the advice him or herself. The ones in this life ‘here’ have practically full control of their lives, but not entirely, because of the permanent eternal interaction. If one asks strength in order to achieve something, one’s demand is achieved when the energetic time to obtain it is right. (‘it’, being wisdom for the greater part).

The 3 dimensions were one and all present with in the same time and space.

The more fear and unconsciousness there was among the classical living in the ‘here’, the more they were under the influence of the negative influence of other living beings. It was only possible to give positive advice each time a real honest being needed it. Such a being dough had to have attained some level of comprehension of the language of the spiritual world. In the old religious meaning, this was what was mend with ‘angel guardians’. Every one lived and acquired experiences and lived in the direction of his dead, without knowing that the ‘good part of the life after dead’, also was present on earth in a spiritual way.

The bad intentions of those who had died, could not be present in the ‘here after’ or the after afterlife’- spheres…but were only genetically present in the emotionally negative part of the genetic heritage. The same was true for the positive emotions…with this difference that the positive intentions of the past away were present outside the genetic heritage and in the hereafter and after hereafter. The bad intentions did not pass through the 2 other world, they kept being destructive until they poled in too positive attitudes. The more people reacted more as real human positive beings, the more the spiritual forces could do their ‘job’. The meaning of life therefor is that people in the ‘here’ should become so wise that they can act as god energy in the hereafter and after hereafter. In a way a lot of life is determined there for…it depends and the growing process of each individual in interconnection with the ones surrounding him or her. Some people can understand their lifelines with others better than others. They often get stuck in their own evolution because the others are not ready yet.

In order to be of use to the biological living, one has to have discovered the truth about life and one’s own life and the interconnection of lives, in a significant way. If not, one returns to the pure consciousness of the elements themselves…or one stays partly in the negative part of the genetic heritage…or one has to pass through an emotionally healing cure in the hereafter…a cure not needed any more by those who were already mature enough. But keep in mind always along wanting to understand this theory, that the 3 worlds in fact are one ! The ideal combination was a living being who understood his spirits completely. Such a person was an omni talented and had to offer a broad scale of insights. To put it simply. In fact we all wait for our deaths in order to become a better ‘guide’ then we already were when we lived biologically. (in the best case that is).

All the positive and the understanding of the negative, that we, during our earthly lives could not pass on to others, become clear to everybody who needs it, in his or hers own time and is a part of the never ending healing process that leads to eternal consciousness.

The ultimate meaning of this life ,was is and shall be that one has to prepare oneself for dead and this by knowledge and being aware of one’s inner…and by doing so, contributing to an improvement in quality of human living conditions on earth. Life cab not only be passed on by genetics, but also under the form of all kinds of special energy…if one has achieved the force to do so. It was important to realize that one could in a number of ways still be in the dimension that one had visibly left…not only in a genetic way, but also in the elements of nature themselves. Being aware of this all, puts one’s self in a very good feeling.

From my new kind of feeling I could pass this to the writer that I cared for. He had read a few of my artistic and scientific work. I could help him finish his search…and I proved him that only ‘the good’ , the source of everything could return. Because I knew he still needed prove…so I helped him. He was not always aware that I (and other spirits in each of the 3 dimensions, were helping him)

He knew that ‘nothing’ could not exist…because everything always tends to explode when it is equal or near ZERO…something with contains no matter cannot exists, meaningless cannot exist. The smaller something gets the more pressure is exposed on it. This is the same for stars as for human relations.
He knew that the electrons were the not destroyable building materials of everything. He knew a lot about the elements and the game of electrons with their proton and neutron charged atoms and nucleons and their condition of indifferent balance. Whenever he was studying I helped him reach the symbolism behind all those laws. He was enormously interested in the things of science. He realized he always met the right persons and read the right books to help him answering the links between life and dead. He found out that with every end of something physical, chemical,…)the consciousness of those elements moved to the not yet vanished elements…because the wisdom of the original composition did not have to disappear. Thus physics and chemic became biology, because the main law of life is that everything is an evolution to more and more consciousness. The first cells die without being able to multiply themselves. The consciousness of those cells came as a kind of energy ‘visiting’ the following cells that still had a classical living string with nature …in those days when there were not yet organisms that could move on their own . The consciousness of the ‘dead’ but not ‘dead’ material (who was transformed in another kind of matter) came visiting the new still living cells giving them ‘advice’. Those visits let to cells being able to DIVIDE themselves…which let to biological reproduction , the first independent organisms and a consciousness that became more the just the sum of the elements and combinations they were made of. Nature was trying to teach us, that in order to survive you had to learn how to divide. Then came the step from animal to men…from looking to things to thinking about things. Men build relationships in their tribe, later their village, their town and so on. On a graveyard in a village you can see the amount of combination life used to use to guide the game of attraction and repulsion, of equality…to always filter past and present.Poverty, wars and natural disasters have intervened in this ‘wanting to be of being’…they must be prevented because they disrupt things on a certain level. We have to get aware of this.
octo (translation corrected 26/04/2011)

 

 

24-10-16

overzicht blogs 'de blogfilosoof',boekdelen, linken

boekdelen : 

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/a-geloven-is-een-zoekt...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/b-filosofisch-verzet-1...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/b-filosofisch-verzet-2...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/b-filosofisch-verzet3/...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/c-gedichten-poems-rece...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/d-kortverhalen-recents...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/e-herinneringen-en-zo-...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/f-ach-ja-de-liefde-rec... deel A-K/LZ

 http://blogfilosoof.skynetblogs.be/g-filosofische-achterg...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/h-bijzondere-energieen...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/i-english-texts-most-r...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/j-theatermonologen/...

woord zoekt beeld  http://fotofilosofie.skynetblogs.be

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/overzicht-en-verwijzin...

overzicht blogs 'de blogfilosoof'  English ? http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be

newest ?  http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

de blog, ontstaansgeschiedenis 'het voortijdig testament'

social economical political alternatives :

http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

(vervolg van, continuation of 'filosofisch verzet' )

http://blogfilosoof.skynetblogs.be

(recentste verzamelblog)---vorige 2, deze :

 

verzamelbloggen : http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be

ontstaansgeschiedenis  :

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/

                                           http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

          http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be en linken 

http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/  http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/

 http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

 http://blogkunsten.skynetblogs.be/

http://blogverzet.skynetblogs.be

     diepzinnig letterzetten                                   http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/

http://bloggen.be/conscience2008 referendumblog

                                    http://closertothesoul.blogspot.be/

artblog                                       http://talespoemsessays.blogspot.be/

http://bloctaafblogartist.webs.com/ 

 filosofisch verzet and philosophical resistance op Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken

  poetry on music thanks to Frank L. and a Medium Havare Film

:https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

http://fotofilosofie.skynetblogs.be  google Facebook fotofilosofie

http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  

oldest blog : http://users.skynet.be/octo 

nieuwste : zoek naar de fotofilosofie pagina op Facebook

Aanvulling  ter opzoeking :

Dichterlijke sferen en beelden :

http://snarenenwoorden.skynetblogs.be/  rangschikking per categorie, soort, aard van gedichten

http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/ beeld en woord Octaaf

http://fotofilosofie.skynetblogs.be/ de blog samen met Thea S 

https://www.facebook.com/815199681944858/photos/a.8152003...  de facebookpagina, niet de blg

http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

Kortverhalen :

http://lovinglifeanart.blogspot.be/ 

http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be deel 4

Liefde en vriendschap

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be

http://achjadeliefde.skynetblogs.be

Bijzondere energie

http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be/

Sociaal-Politiek-Economisch

http://filosofischverzet.skynetblogs.be http://blogverzet.skynetblogs.be vervolg in 't Engels : http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be......... 

http://voortijdigtestament.blogspot.be/   programma filosofisch verzet http://bloggen.be/philosophicalresistance/ unther construction see http://voortijdigtestament.blogspot.be/ and http://bloggen.be/conscience2008/ voteblog

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/ hoofdblog naast http://filosofischverzet.skynetblogs.be

Voor de spiritueel zoekende mens, vertrekkend van vroeger tijden tot nu

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

Voor filosofen

http://deblogfilosofen.skynetblogs.be  

Voor liefhebbers van autobiografie en kunst http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be

http://blogfilosoof.skynetblogs.be    http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

 

Voor anderstaligen, zie onder meer : http://talespoemsessays.blogspot.be http://bloctaafblogartist.webs.com   http://closertothesoul.blogspot.com  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be......... 

Overkoepelend http://blogfilosoof.skynetblogs.be 

 http://blogfilosoof.skynetblogs.be  (recentste versies bijna zonder taalfouten, bewijs dat ik wel degelijk de auteur ben van deze 1418pagina's A4's) ook de actueelste blog http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be bevat een minimum aan typ, vertaal -of spelfouten)

-klik op de oorspronkelijke bloglinken  die hier bijna allen samenkomen zelf om de oorspronkelijke versie met foto's en video's en layout te hebben (ook groter lettertype)

-click on the names of the original links of the blogs that come together here to obtain the version with fotos and videos and original layout (and greater lettertype)

 

overkoepelende blog voor 24tal blogs/

blogroman ‘het voortijdig testament’ /

56 filosofische essays : zin & wereldbeeld

          http://filosofischverzet.skynetblogs.be   

 hoofdblog uitleg wereldleed              400 columns

vervolg filosofisch verzet in Engels : http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

stemblog programma & projektverkiezingen http://bloggen.be/conscience2008

http://snarenenwoorden.skynetblogs.be gedichten

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

artikels & linken voor spirituele zoekers

http://fotofilosofie.skynetblogs.be

woord Octaaf en beeld Thea

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be

artikels & linken rond gevoelens

http://bloctaafblogartist.webs.com main translations

http://talespoemsessays.blogspot.be artblog based on writings

http://closertothesoul.blogspot.be               

http://closertothespirits.blogspot.be           

http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be......         

http://7internationalblogs.skynetblogs.be

https://plus.google.com/+philosophicalresistanceblogfilos... 

or google blogfilosoof philosophicalresistance

totaalwerk op wikimedia : https://commons.wikimedia.org/wiki/Octaaf_coeckelberghs..... 

http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be     Program Filosofisch Verzet in English

overkoepelende blog 'blogfilosoof'

http://blogfilosoof.skynetblogs.be  continuation on http://hetvoortijdigtestament.skynetbogs.be 

het nieuwe schrijven (vervolg op het Voortijdig Testament) deze blog dus

 

Laat ons Proberen ’t Leven ‘t overleven

Het leven als eindeloze test

Het leven is een levenslange test in het zoeken naar mogelijkheden om op alle mogelijke manieren het leven te overleven, genetisch, individueel, sociaal. Een link naar het totaalwerk onder bijna iedere kunstvorm gebracht, zal dit verhaal van wat ik hier tot nog toe in ieder domein over schreef afsluiten.   De verwondering om wat in een ver in het nu opgelost collectief en individueel verleden aan ons allen en mezelf voorafging blijft me dagelijks vergezellen.   Soms begrijp je huidige sociale toestanden of individuele relaties met mensen heel goed en veel van die dingen evolueren op vaak grillige manieren naar meer bewustzijn.   Organen zijn eerst kunnen ontstaan en hebben leren functioneren van zodra de natuur, wij dus, een massa aan tijd in het experimenteren met de allereerste kleine micro organismen in het water gespendeerd hadden. De straling die aan het wordingsproces van atomen en moleculen voorafging had ook zo zijn manier van worden en zijn op zijn palmares…en alles en iedereen zal er uiteindelijk terug naar wederkeren, we zien ze wel niet, maar telefoneren er dagelijks mee. De eerste wereldgemeenschap zonder oorlog en zonder op speculatiemechanismen gebaseerde uitbuiting kan pas geleidelijk aan het licht zien naar mate er meer een totaalbewustzijn over dit alles komt en andere politieke organisatievormen de oude manier van aan politiek doen gaan vervangen. Ondertussen blijven we zitten met een systeem dat we door ons door een deel van de media gevoed ‘ingedommeld’ zijn verdienen. Tal van levensgewoonten en emotioneel onrijp reageren houden ons tegen om zowel persoonlijk als sociaal te groeien. Als we er in slagen om inzicht in al het hierboven opgesomde door te geven, zullen we uiteindelijk ook rijper worden om de verwarring die onze instincten en negatieve emoties en sterfelijkheid soms met zich brengen niet meer als onbegrijpelijk en onoverkomelijk te ervaren…maar vooral lang onze persoonlijke en collectieve inzichten om te groeien in levenswijsheid. Het in detail snappen van micro en macro situaties is wetenschappelijk al heel ingewikkeld, maar objectief best te doen…als het op ons subjectieve leven aan komt kunnen die inzichten ook wel heel gecompliceerd lijken en nauwelijks nog bij te houden als je met alle combinaties en verwikkelingen in relaties geconfronteerd wordt. Van simpele constataties vertrekken als je aan ’t observeren gaat, via boek of woord, dialoog of innerlijke communicatie.

Woord zoekt beeld

De essentie waar mijn huidige levensgezellin-fotografe en ik naast het praktisch leven mee bezig zijn, hebben we proberen te vatten in een tentoonstelling ‘woord zoekt beeld’. Ook te zien via de link op het einde van dit werk. Onze canvas reeks schetst het ontstaan van het zijn van af de oerknal en zo verder de schepping in, Fysica die Chemie en die dan weer Biologie deden geboren worden.   De mensheid is op een punt gekomen dat alles wat objectief kan worden begrepen in kaart gebracht is. Het is allemaal zo fenomenaal en toch is er relatief gezien niet zo veel interesse voor. Terwijl er nog zoveel wereldproblemen aan een oplossing toe zijn; is een te groot deel van de wereldbevolking om allerlei redenen niet echt bezig met de oplossing er van, gevangen ook in hun subjectieve situaties.                

Wat hebben ze aan mijn bij de foto’s horende woorden veelal ? Indien er geen woorden bij hoorden zouden ze nog minder hun belangstelling trekken.

ZIN. Zin, als jij Onzin tot zijn ware proportie kan herleiden zal ik je soms ‘God-te-ergens’ noemen en je vragen of je die hele reis van straling tot atoom en cel wél nodig gehad had voor een bewustzijn als het onze”. Hiermee probeer ik gewoon te zeggen dat de tegenstelling tussen theïsten en atheïsten eigenlijk maar een ‘denk’-tegenstelling is…te verkiezen valt een neutraal beschouwen en observeren van wat nu eigenlijk de bedoeling van het leven is…door veel kennis op te doen en zelf te ervaren wat het leven nu met het heelal en ons wou, wil, zal willen.  De theorie heb ik in deze al voldoende behandeld, de praktijk al op tal van manieren proberen aan te tonen. Ik zal via de teksten die bij de canvassen horen nog het één en ander op een rijtje proberen zetten en nog wat bijhorende uitleg geven, voor dat ik met het verhaal van dit schrijven concreet doorga; want als je wil lezen, moet je wel weten wat letters zijn.

De volgende teksten of delen van teksten, gedichten, zijn zo van die axioma’s, letters, woorden die veel studies en wijsheden samenvatten en die helpen bij beeldvorming rond de zin van het leven. Best probeer je bij filosofische vragen door te dringen tot de kern van wat iets is, wie iemand is, wat van waar komt, wie wat achter de rug heeft, wat er met wie nog te leren valt. Op de achtergrond van wie we nu zijn, speelt tegelijk de melodie van wat was. Collectief bezien betekent dat :

“Vader Fysica en Moeder Chemie : opa Big Bang keek naar dochter Straling, verliefd op het atoom, Fotonen vlogen om haar oren er kwamen Moleculen van. Oma Mater, vond haar draai rond Ster Zon. Ze smolten hun goedjes in mekaar, de eerste celletjes waren klaar. Ma Organo deed het in zee volgens XX. Organos werden Organisimos en toen kwam ’t voortplantingssysteem systeem van Pa XY. Samen kropen ze aan land om aan recentere kunst te beginnen. Nu is alles precies af dacht de familie natuur. Er is genoeg voor iedereen. Maar zie het grote geld daar en daar toch oorlog voeren om meer. Gedenk het principe van de Cel, was oorspronkelijk DELEN.” De hele evolutie, niet alleen van uit de fysica naar de chemie toe en van daar naar de biologie is één ontzagwekkend gebeuren, iets wat we zelf zijn en in tot in onze vezels kunnen leren aanvoelen door ons er meer en meer bewust van te worden; wij maken er deel van uit, wij zijn het ! We zijn ondertussen al veel minder de aap die de anderen domineert (alhoewel) maar toch, ondanks al onze ontwikkeling staan we nog maar aan het begin van het totale plaatje van onze collectieve maar ook vooral individuele evoluties te begrijpen. De mate waarin we verstrikt zitten in allerhande dingen die onze persoonlijke relaties geen goed doen en daardoor soms uiteindelijk wel; bepaald onze zin om daar allemaal mee bezig te zijn, ook met ons sociale betrokkenheid naar het sociale en politieke stuk van die relaties met de buitenwereld toe. In feite is er nog oorlog tussen multinationale firma’s eigenlijk en landen in de tweede plaats omdat velen onder ons geen weerbaarheid aangeleerd hebben tegen de heersende ideologie van plat brood en spelen; waardoor we ons hoogstens in verspreide slagorde organiseren om de grote wereldproblemen aan te pakken. Later meer hier over.

Een volgende canvas : “Filosofische Invalshoek. Niet-bestaan is onmogelijk. Alles bestaat. Niks kan niet bestaan. Als een situatie, iets, iemand, van veel bijna niks wordt, ontploft ze. Big-Bang van materie en relaties. Bestaan, voortdurende beweging, strijd tegen onzin…inhoudsloosheid. Doordat alles iets en niemand niet ‘iemand’ wil zijn…is er ook veel venijn. Teveel willen bezitten, te jaloers, te ego, te vol zelfbeklag, teveel angst, te rijk, te arm…en te arm van geest.   Niet waarom denk of doe ik dit of dat…maar ‘heb ik al genoeg van dit of dat gehad’…beheersen ons leven. Sta soms eens even stil bij wat een mens als nu eigenlijk gewoon wil. “ Een mens als nu, de heden ten dage mens, produceert en distribueert niet gewoon logischer wijze in functie van wat nodig is, hij zit in een systeem van loonarbeid gevangen; een speculatief systeem dat de arbeidende bevolking, de zelfstandigen en middelgrote ondernemingen tot en met tegen mekaar opzet en tot overconsumptie en oorlogen om grondstoffen en strategische posities leidt. Nooit wort hem in een telematisch referendum gevraagd of hij militaire productie en onrechtvaardige belastingen wil. In feite wil hij op zijn gemak werken, een beroep doen wat hij graag doet, afwisseling, reizen, leren in ’t beste geval…maar het oude korset van de dingen maakt hem oh zo afhankelijk van misschien volgens onder meer Oxfam en andere studiebureaus 1% van de wereldbevolking hun bankrekeningen. Eigenlijk speelt hij dat domme spel mee omdat het zich uitstekend leent tot mekaar domineren en onderdrukken en zich afreageren op diegenen die het zogezegd ‘beter’ hebben. Het is ook een filosofisch niet begrepen gevecht met de eindigheid van het persoonlijke bestaan, genieten, genieten maar, tot zuipen en zwelgen en geld over de balk gooien toe: zo min mogelijk lezen, relaties uitdiepen, de wereld helpen verbeteren.

“In order to …Feel what life is about…have a love for matter and it’s history. One has to use all one’s senses, obtain knowledge as well to feel. To see how everything is alive. One has tob e in close encounter with all the living, dating back to radiation and our cells. In order to… Be alive, one has to understand a great deal about each and everyone’s role and evolution. One has to have an idea of further stories to be prepared. One has to be prepared for future developments. In order tob e happy one has to give and enjoy the receiving. In order to be eternal one has to know a lot of the stuff… eternity is made of.” Dus, “ Om te voelen wat het leven is, ontwikkel een liefde voor de ontstaansgeschiedenis van de materie, die uit de eterie, straling…voortkwam. Men moet al zijn zinnen gebruiken, kennis verwerven ook om te kunnen voelen hoe zeer alles van leven doordrongen is.      Men moet in nauw contact staan met al het levende, teruggaand tot de straling en onze cellen. Om echt te collectief en individueel het leven te verstaan moeten we een groot stuk van de evolutie van alles en de rol van velen in ons huidige nu daarin begrijpen; want alles heeft zin tot het onzin dreigt te worden. We moeten onze intuïtie verfijnen en toekomstige evoluties kunnen aanvoelen en ze met geduld leren voorbereiden.   Men weze best op toekomstige ontwikkelingen voorbereid. Om gelukkig te kunnen zijn moet men kunnen geven en genieten van het ontvangen. Om eeuwig te kunnen zijn moet men veel weten van de materie en eterie waar de eeuwigheid van gemaakt is en dat allemaal leren aanvoelen. “

“Intuitie staat symbool voor waar de ziel het spirituele raakt” Toen ik een jaar of negentien was schreef ik de volgende tekst, waarvan ik mij nu ik verleden week zestig geworden ben afvraag, ‘hoe dat ik dat toen al kunnen weten had, met bergen kennis en ervaring minder. Nu begrijp ik hem ten volle eerst. Leg dat maar eens uit :

“Ode aan een punt. Vederlicht, immens zwaar, zou ik willen toeven in het punt van waarheid, echtheid, waarrond alles cirkelt, dacht ik zo…behoed het willen weten van verscheurd raken…behoed de ontsluierende kracht van zich in te willen graven…kijk uit voor het teveel verlangen naar de overkant. Troebel witte stilte, vertel me van het luisteren, sterre verre draagwijdte, eindeloze ontwikkeling, kijk uit naar een brug naar ergens, vraag een eeuwigheid stilte voor onvatbare dingen, leef, mens leef, weef mens weef, te midden het stille, eenvoudige en goede; dankbaar voor al het goede en mooie, zelf te zien, zelf te zoeken; dwars doorheen kortzichtige onwetendheid. “ Bewustzijn is iets alom tegenwoordigs dat wie weet te maken heeft ook met vergane biologische energie, terug te herleiden tot straling, mineralen, de microwereld… . Daar bij komt dan nog eens de wisselwerking met het individuele bestaan en zijn relaties en het voortdurend inschatten hoe een situatie is en wat je er mee kan doen. Het spel van logica en intuitie, de gevoelswereld, de positieve en nog te overwinnen negatieve emoties bepalen het bewustzijn voor een groot stuk. Wit kan opeens troebel worden, luisteren moet je leren. Weten wat je te doen staat, woorden wikken en wegen…je zou er voortdurend beter in moeten worden, dan ga je minder in onzinnige gedachtengangen gevangen zitten. Over de moeilijker lagen van dit gedicht later in het verhaal zelf meer.

“Doorgeven.   Wat licht aan mekaar…om kunnen blijven verder te leven…van dat licht, verwant met de glans in ogen die door onze woorden en aanrakingen geboren wordt. Doorgeven. Wat lucht aan mekaar…om ons blijvend fris te houden. Van die lucht, vol van geesten die nog graag beneden mee feesten. Doorgeven. Wat stilte, weinig of veel; om onze kalmte te bewaren. Van die kalmte, verwant aan het alles, verstrikt in het niets. Doorgeven. Wat water en mineralen…om ons te laven en ‘ t overbodige weg te spoelen. Van dat laven, niet te veel of te weinig, juist wat nodig is. “   Zelf leren beseffen op welke wijzen je best bij dit soort mediteren over al die wondere constataties die er bij het leven te maken zijn, raakt. Je gaat er het dagelijkse leven intenser door beleven.

“Roodborstje noem je Veel meer dan met je naam. Duik je al eens op. Op een uitgekozen moment. Op een tafeltje in herfstzon. Maar elders ook, altijd onverwacht. Lijkt wel of je blijft staan of hangen. Om dialoog aan te gaan. Die korte momenten tussen ons. Even geluk in mij en jou vangen. En vrijer kan niet. Je staart en pikkebekje zo fijn. Met al je opgepoetste kleuren. Ben je aanmoedigend nieuwsgierig zijn. Je lijkt wel een postbode uit de hemel. Spaarzaam met ook jouw unieke lied. Ons aan domheid van onrust herinnert. Ons met je danspasjes op een andere voet zet. Voor je weer je hoofdje draait. Om je volgende luchtduik uit te meten. “ Dichten is het resultaat van én mediteren…zoals een fotograaf de lens op het juiste moment open zet.

“Machtig gevoel op momenten dat alles achter je waarachtig zin heeft gehad” zo van die momenten dat alles in mekaar lijkt te passen, des te beter observeerder je wordt, des te meer van die momenten ge je hebben en des te kalmer je wordt…en hoe meer kalmte, des te betere inner-communicatie, meditatie, wijs geluk en binnenpretjes.

“Dit is ons leven Dit is jouw leven. Teruggeven onmogelijk. Zijn heeft vele redenen. Er doorheen en beleven. Het zware op tijd achterlaten. Omvormen tot het ware van binnen. Zijn, verhelende, verhelderende rijkdom. Afzondering en reünie. Maar steeds uitwisseling. Zij het met wijsheid gewogen. Zij het uit toorn geboren. Terecht of onterecht. Uit liefde en blesserend zegen. Bless your blessings. “

“Ga zitten en vertel me je verhaal  Wil vandaag niet weten wat je van het weer vindt. Wil weten wat je denkt over wat je hier komt doen. Wil inzicht in met wie je het leven waarom deelt. Wil dat je over je dromen in de dag en het donker praat. Wil vernemen welke wegen je opgestuurd werd. Wil levendig voor me zien, de paden die JIJ koos. Wil er in komen van welke routes je veel verwacht. Wil delen wat er echt in je omgaat onder zon en maan. Wil komaf maken met wat je niet leuk vindt aan bestaan. Wil uit je laten vloeien wat telt in jouw wezen. Wil voelen wat er je echt beroerd. Wil geen prijzen of lonen bespreken. Wil op jou zelf afgaan en jou laten komen. Wil de mensen kennen die je me voorstellen wil”. Eigenlijk, spreekt voor zichzelf, wij zijn zo een gesloten boeken voor mekaar omdat onze schaduwzijden en drijfveren niet altijd in het licht mogen komen misschien, en altijd dat schrik hebben om mekaar te kwetsen. In vele gevallen maar beter zo, er zijn altijd uitzonderingen; niet alles moet omgespit en uitgelegd worden, ’t leven oppervlakkiger beleven kan ook best leuk zijn waarschijnlijk, hangt van eenieders persoonlijke opdrachten af. Moet eenieder alleen en met mekaar proberen uitvissen hoe dat ligt.

“Speels tussendoortje Zacht roffelend met vingertoppen. Langs kleurige tepelvelden. Stroompjes welven naar het buikje. Maken even een ommetje langs ruggenmerg. Om via de geest uiteindelijk. Op de Venusberg aan te landen. Alwaar wie weet alweer. Wat zal doen branden. “Caresses érotiques. Elle l e rend si fort si doux. Me veut dans son corps. Pour sentir encore et encore. Dans nos yeux, jeus on s’ex-plore. Il veut, désire qu’elle vient. Sur cent façons avec ses mains. Aussi les pensés, pensées jouent avec. Quelle femme, quel mec. C’est plus que se faire plaisir. C’est sentir qu’aimer la vie c’est aussi jouir. Ce n’est pas banale. C’est comme un grand orchestre et un bal. Passé et présent tout, toutes, tous uniuies. Cherchent à se combiner dans un lit. “   Ook een pak erotische gedichten geschreven ooit, gedichten over dieren, mensen, fysica, filosofie, doden, natuur, spiritualiteit, politiek, wereld van de arbeid… . Over de eigenlijke en symbolische zin van de erotica later en in een aantal linken via de link achteraan meer. Als je ’t allemaal door hebt schrijf je een gedicht als dit maar weer : “Zonneschijn schijn maar zon, op het schijnbare en het echte, op de herwonnen deugdzaamheid van de hij en zij ziel, op alle onnodige en nodige omwegen, op het niet opofferen van integriteit, op mensen die alle soorten emoties nodig hebben, om dit telkens anders te zeggen”.

“Na de dood Stilte, is allen die niet meer bestaan, is opkomen en overgaan, is terug naar onze essentie, in stille beelden blijven we voor de levenden achter, wat we onszelf wijsmaakten verdwijnt, wat blijft, onze menselijke waarde; licht, schijnend in licht, Licht, is ook die die er niet meer zijn…Lucht, doet niemand pijn. Tijdens de zwaarte van het leven reeds even stilte, lucht en licht zijn, ze zijn wie de heengeganen waren”. Ruimte en Tijd, relatiever dan we zouden kunnen veronderstellen. Waar kosmologen en andere wiskundigen en fysici, biologen,filosofen en zo meer mee bezig zijn…ze vergeten te vatten dat ze eigenlijk het bestaan van het eeuwig leven aan ’t bewijzen zijn. En wat dan de achterliggende bedoeling is : Je kan iemand tips geven, maar het stuur van je leven heb je zelf vast. Een aantal wijsheden moet je via je eigen leven zelf zien te beleven en vatten. Hoe meer mensen dit doorhebben, hoe meer bereidheid er gaat komen om problemen zoals oorlog en armoede en vervuiling en uitbuiting aan te pakken; omdat de ideologie die zegt dat leven tot produceren en winst maken te herleiden is, dan onzinniger wordt.

“Questions for workers Waarom worden we nog altijd door de wereld van de geldspeculatie geregeerd ? W werken er zo velen te hard en mogen anderen niet aan de slag ? W is recht op werk geen recht ? W kunnen we niet makkelijk een nieuwe job vinden, er is toch werk genoeg, zoveel te doen, zoveel onnuttige bureaucratie en productie in stand gehouden ! W zijn grote economische sectoren zoals telecom en vervoer en energie en de bankwereld en zo meer niet collectieve eigendom ? W geen productie gebaseerd op de primaire behoeften om te beginnen. W te weinig ecologisch verantwoorde productie ? W hebben sommigen onder ons de ideologie van de discipline door de zweep van de loonarbeid nodig ? W moeten wij, niet de 1% schrik hebben van één administratief , niet speculatief te gebruiken wereldmunt ? W is armoede een officiële vorm van slavernij ? W controleren zo weinigen zoveel weelde ? W bevelen enkele politiekers en militairen hele legers ? W zijn godsdiensten niet zo spiritueel als onze eigen te ontdekken innerlijke energie ? Waarom noemt imperialisme oorlogen ‘humane hulp’, ‘vrije wereld’ en ‘democratie’ brengen ? W kunnen criminelen delen van de economie controleren ? W volgen vakbondsleidingen de spelregels van het grote geld ? W begrijpen we te weinig dat ‘vreemdelingen’ ook werkzoekenden kunnen zijn ? W worden er nog steeds massaal wapens gemaakt om onze klassegenoten te doden ? W bestaan er nog altijd koningen en koninginnen ? W de technologie en technocracie niet gebruike om een mooier wereld te maken ? W betalen we taxen om mijnen te leggen en te ontmijnen ? W sluiten bedrijven en diensten wanneer de vraag er naar op wereldgebied toch nog groot is ? W worden er boeren betaald om niet te produceren terwijl er zoveel honger is ? Waar om worden boeren verplicht tot het kopen van niet hun zaden ? W is er zoveel tekort aan woningen . W eten onze honden en katten meer dan sommigen verdienen ? W overleeft Hun systeem door crisis en oorlogen en uitbuiting en speculatie…en hoe lang nog ? W blijven we colaboreren via de klassieke stembus terwijl het moderne fascisme zo sterk is ? W berichten de grote media in Hun voordeel ? W is het klassiek model van verkiezingen het recht om JA te zeggen tegen het oude systeem ? W leggen we geen eigen programma te rstmming voor ? W verdedigen we onze alternatieven niet in de bedrijven waar we werken en bundelen we alle deeleisen in de plaats van te staken, kunnen we misschien trager gaan werken en minder gaan kopen, de regeringstelefoons gaan roodgloeiend rood komen te staan. W de joblozen niet top de vergaderingen van de werkenden uitnodigen? W geen nieuwe strategie ontwikkelen om aan rechtvaardigheid te kunnen doen ? http://filosofischverzet.skynetblogs.be   http://bloggen.be/conscience2008 (verkiezingsblog)///de bij de teksten horende foto’s en meer niet afgedrukte teksten zoals hierboven ?   http://fotofilosofie.skynetblogs.be en 25 ANDERE blogs

Gedichten : http://snarenenwoorden.skynetblogs.be

OVERKOEPELENDE BLOG http://blogfilosoof.skynetblogs.be

everybody has a name

My name is combination. I combine. The innocent aspirations of youth,

with the illusions and desillusions of reality, of groing up,

with the hopes for new illusions to believe in,

with the fate that we evolve to the real lessons, to the real feeling,

to the best act in real art's NOW

                            I combine. The pains and joies of the past,

with understanding the present ones

with the aspirations of tomorrow

with all the energy deep inside me

                            I combine. The political theories

with the working conditions,

with te real emotional world of daily people,

with wanting to change things

                            I combine. The news on war, poverty, famine,

with all kind of wealth disseases,

with all kinds of unhappiness that reigns,

with breaking the solitude of the individual

                            I combine. The living and the dead,

with the longing for fullfilment

with wanting to recognise , who in fact I am,

with observing all kinds of forgotten energies

                            I combine. Friendship and Love and Lust

with satisfaction and negative emotions,

with solutions and new problems,

with rest and unease

                            I combine, I combine, I combine.

I cannot do otherwise, aldough I try, I always have to combine.

Because combination shall be my name untill it's no longer necessary...

and I'll become ...another world ?   octaaf 8 coeckelberghs