26-08-17

Paranormaal romanidee 1.

 

Afb0070.jpg

 

totaalwerk blogfilosoof :

 

http://hetvoortijdigtestament

http://fotofilosofie.skynetblogs.be tentoonstelling park Vredestoren EbenEmael tot juli 2018

http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be acht boekdelen, in totaal 1944+ bladzijden

vervolg in Nederlands    http://diepzinnigletterzetten.skynetblogs.be 

 

continuation in English  http://7internationalblogs.skynetblogs.be /  

but the newest on : http://filoview-art.skynetblogs.be/

http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

 

 

Startdocument  1-44

 

1.  religie is niet zo zeer 'godsdienst', maar het verbinden (relier) van wetenschappelijke, sociologische, psychologische, en alle andere culturele uitingen om de ziel aan te leren op een filosofische manier in het leven te staan en de oneindi...ge zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te ervaren is, zoveel mogelijk aan mekaar te kunnen linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen en zodoende het zinloze meer en meer te neutraliseren. Filosofie : shit is necessary, but keep it clean zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te ervaren is, zoveel mogelijk aan mekaar te kunnen linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen en zodoende het zinloze meer en meer te neutraliseren. Filosofie : shit is necessary, but keep it clean !zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te vinden is aan mekaar te linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen…en zodoende het zinloze meer en meer te isoleren

 

2.  de essentie van verhoudingen tussen mensen is te herleiden tot de structuur van een atoom, kind van straling : neutron in kern (ladingen +en- in evenwicht)-zen positie of proton (positief geladen, al of niet reacties aangaand met de buitenwereld-elektronen, negatief geladen)-niet in morele zin…in zekere zin komt deze fysische verhouding ook tot uiting in de chemische evolutie die eerst naar de cel en in een volgend stadium naar de celdeling en de seksualiteit leidde.

 

3.  Ook in de seksualiteit zijn er een aantal benaderingen, conform aan de structuur van het atoom zoals in punt 2 geschetst : je hebt neutron geaardheden, de niet homo++ of – (eigenlijk gemaskeerde -+tegenstellingen) , die ook niet tot hetero geladenheden te herleiden zijnneutron, proton, electronen, reageren of onverschillige evenwicht

 

4.  Al die geladenheden kan men ook onderscheiden in de psychologische genetisch overgeërfde componenten van een individuele samenstelling, het individu is om het met een micro macro vergelijking uit te drukken, tegelijkertijd soms centrum, ster, +- als planeet+ of maan-, alnaargelang de wisselwerking in interaktieskleiner of gelijk aan nul bestaat niet, want benaderd zinloze en dan big bang

 

5.  Alhoewel in eenvoudige bewoordingen, gevoelens, gedachten, …eenieder veel kennis en wijsheden doorheen het dagelijkse leven zelf kan opdoen, …is het heel diep en panoramisch en overkoepelend en verbindend ervaren van de geestelijke dimensie ervan, iets dat is weggelegd voor de meerdimensionale observatorook in relaties gaat punt vier op

 

6.    Eenieder heeft een bepaalde genetische gecodeerde zielsopdracht met betrekking tot het aantrekken van anderen om de voorouderlijke verhaallijnen ergens een vervolg te geven. Een voorbeeld, het overschatten van de goede kanten van een bepaalde ziel, wat tot verliefdheid leiden kan met als doel de minder sterke kanten van één van of beide partners te versterken in een volgende generatie…omgekeerde of uit beide situaties afgeleide posities zijn ook wel mogelijk.en in maatschappelijke ontwikkelingen     enkele axioma’s :

 

7.  Zeven kleuren, tonen,…uit wetenschap valt wetmatigheid af te leiden, andersom uit dingen ook

 

 

 

8.    Mooi zo, we kunnen weer wat schrijven. We, de complexe, maar oh zo eenvoudige eenheid van geest die dit neerpent.

 

9.    Alles van uit het standpunt dat ook diegenen in wiens leven je verwikkeld zit, je leven voor een stuk bepalen.

 

10.Daarom ook die we, van de eerste zin. We zijn een telepatisch geheel van verbanden en gevoelens en inzichten die aan kwaliteit werken.

 

11.Met wat we al schreven namen we reuzestappen, ik, diegene die het opschreef, heeft altijd wat voorsprong en achterstand tegelijk.

 

12.Achterstand, qua niet altijd volledig direct de zielswereld van anderen te begrijpen, voorsprong omdat, eenmaal ik die door ervaringen begrijp, ik een grote inhaalsprong maak.

 

13.Voor elke nieuwe aanzet tot analyse, lijkt het als of de droomwereld van 's nachts niet genoeg is en de dag korte rustmomenten telt waar alles overwogen wordt.

 

14.Een soort Passing It All -PIA (een overlopen van vroegere informatie over toestanden en axioma's met de huidige fasen en mogelijke projekties naar de toekomst toe).  Voorsprong ook vooral vanwege allerlei inzichten op alle domeinen van het leven, abstrakt of concreet en de uitingen hiervan op velerlei literair en ander gebied.

 

15.Zie alle linken op 'voortijdig testament skynetblogs' en vertakkingen ondermeer naar fbook plus mijn tabel 'TOOLS'  hulpmiddelen van de menselijke geest.

 

16.Bovendien moet je qua spiritueel-psychologische dingen in je omgeving een aantal mensen kennen die symbolisch verwant zijn aan diegenen die de schrijfer kent.

 

17.Zie ook de symboliek uit het kortverhaal 'Er was dus toch leven na de dood'

 

18. http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/10/31...  

 

19.Om het bovenstaande te begrijpen, zijn al die inzichten en bijvoorbeeld  professor Carl Jung zijn symboliek van de droomwereld niet voldoende.

 

20.Om een beetje te kunnen volgen moet je er van uitgaan dat materie en anti-materie één zijn en moet je de symboliek van het objectieve wetenschappelijke aanvoelen.

 

21.Spoken bestaan niet, want iets zonder vorm kan niet bestaan, wat zinloos dreigt te worden, kleiner of gelijk aan nul, neemt andere vorm aan.

 

22.(Zelfde principe van de big bang, waarna straling, fotonen, atomen, moleculen, planeten...cellen, xx, celdeling, organismen... wij.)Het ei was eerst, niet de kip.

 

23.Al deze dingen die van het microniveau vertrokken en vertrekken (en eigenlijk vanuit uitwisseling met anti-materie) hebben ook macro-vormen.

 

24.Zo heb je niet alleen het individuele bewustzijn van een cel, maar ook van een individu, groepsbewustzijn, collectief bewustzijn...op onbewust, onderbewust, bewust nivo.

 

25.Zo heb je ook op sociaal vlak de reis van clans, families, stammen, feodaliteit naar moderne maatschappijen.

 

26.Zo heb je ook de ontwikkeling van het individuele bewustzijn, niet alleen via schoolse kennis opdoen, maar ook via tal van vormen van relaties, zakelijke en andere.

 

27.Iedere soort relatie heeft dan weer een aantal schakeringen...die teruggaan naar vorige generaties en er voor een stuk verdere ontwikkelingen of reacties van zijn.

 

28.Zonder een praktisch concreet iets, bestaat geen theoretisch iets en omgekeerd is ook waar, net zowaar als er geen materie zonder antimaterie is.

 

29.De positief geladen protonen bijvoorbeeld zijn negatief geladen in de antimaterie.

 

30.Alles was straling in de beginne en eindigt bij straling...maar eindigen kan niet, omdat energie onvernietigbaar is, en andere vormen aanneemt.

 

31.'Is er een energie die heel de evolutie niet heeft nodig gehad om eenzelfde of vergelijkbaar bewustzijn met het onze te hebben' ?, zou men zich kunnen afvragen.

 

32.Daardoor kom je nogal vlug uit op het beperkende pad van de godsdiensten...die weigeren van de linken tussen wetenschappen en andere domeinen te zien.

 

33.Wetenschap weigert dan weer van de linken met zaken zoals telepathie te zien...terecht soms, want er bestaat veel gezweef en gezever op 's mensen evolutietocht.

 

34.Laten we aannemen dat al het goede dat mensen ooit deden door de levenden als straling ontvangen kan worden, indien ze zich niet emotioneel bezwaren.

 

35.Materie is zwaarder dan eterie (straling) en deze laatste is één in de wisselwerking ermee.

 

36.Het emotionele zware, zou men moeten ontgroeien en dan meer in rust door het leven gaan, maar de wegen van de genetica en de uitwerking ervan zijn ondoorgrondelijk.

 

37.Het kan goed zijn dat mensen die op emotioneel vlak rust gevonden hebben, deze toch nog verlaten voor het dieper begrijpen van het spirituele via het emotionele.

 

38.Materie en anti-materie zijn één omdat stof alleen niet kan bestaan en het spirituele ook niet zonder inhoud, zonder stoffelijke vorm kan.

 

39.De kracht in citaten : http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/tag/citaten

 

40.Onze lichamen stralen het al uit, alles en iedereen is beiden een beetje, zoals een man ook vrouwelijker aanvoelen en denken heeft en omgekeerd.

 

41.Alles is een zoeken naar aanvulling en uitwisseling daarom, binnen de grenzen van wat mogelijk, wenselijk en dragelijk, dus mogelijk is.

 

42.Een eicel bijvoorbeeld, heeft een automatisme waarbij er overwegend, van zodra er 1 zaadcel binnen is een aantal chemische e.a. reacties gebeuren om meerdere 'bezoeken' te blokeren.

 

43.Omdat het fysisch en tegelijk spiritueel zo in materie en anti-materie gepland is ?

 

44.De kracht van je middelpunt http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/tag/leefregels

 

In welk verhalen zit je momenteel ? Hierover moet je eens goed mediteren. Wie zijn al die mensen die je van nabij of verder kent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Innercommunication-tools

 

the way our mind works in a spiritual way.

 

Wish I could write this in every language and dialect ; each with it'  s own charm.  'Charm' is already French...we are one big family with the same roots.  One morning, a million years ago, 'African Lucy in the sky with diamonds', saw the sun rising in the east and went to Asia. Then people followed the sun towards the West, and discovered Europe and America                                                              Everything is always on it' s way to expression.  Nature, since the very beginning worked endlessly on a system of reproduction and finer and finer communication...not only business communication.  People learn to express who they are and what they have with each other.  In order to understand themselves they have to observe how their mind works.

 

The system even works without words and has many different forms of expression.  Everything is experience and expression.

 

The most difficult or complicated experiences will have to sink to the bodem of the river of life...in order to keep on feeling strong enough to continue ones road in life.  On such moments we can think positive again... on such moments we can write again for example.  The muse is then bigger then the a-muse.  One must always pick the best words to express something; when one writes a birth card to a new born one does not put on it : 'welcome to the world, come and collect your scars'.

 

If we really discover the beauty in ourselve, no one ever shall go and fight wars or nobody will get emotionally hurt.

 

1-44 see start document

 

           

 

getting closer to the mysteries of our mind…and getting enthousiastic about life again----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

45.  ABT                Analysing back in time and forward

 

46.  Exem.   If one wants to know why we can take part in bourgeois political elections or not it’s necessay to not just study the history of our country but it’s necessary to dig for the roots of history, namely the economical develepmont that always determines the groups that are in power. ( See my homepage  users.skynet.be/octo unther 'history', but more recent  http://deblogfilosofen.skynetblogs.be

 

47.               On the biological field it’s also a bit like imaging how cells evoluated to organisms and furhermore untill our intellect started evoluating…your trying to remember is like your cells, trying to remember their own past. ( See my homepage unther 'philosophy'.)

 

48.               On the psychological field, all those things connected with our soul, can be retought of to…the more one gets experienced in life the more one can discover why your life was what it was.  By doing so you can reach the beginning of what is meant with those conditions who are a greater dimmension then everything concerning the ‘soul and all his positive and negative emotions’  The ‘elements of the soul’ are based on the elements of the body and his needs and senses.   Physics and Chemics were the bricks of Biology and Psychology…did they all together produce the spiritual world or were they beiing put together by a kind of main dimmension of that spiritual world ?

 

49.  The answer to this question can be found in the question : ‘what is attraction’ ?

 

50.  Attraction has driven atoms and moleculs and minerals aswell as the light and fluids to form life as we know it…and our developing consciousness has developed the way we live.  All this is one song.  (See my homepage unther 'poetry' and 'media')

 

51.               THE FOLOWING  PHENOMENS ,like ABT ARE ALL TOOLS FOR

 

52.  REACHING CONSCIOUSNESS ABOUT  THOSE INTERDISCIPLINAR KINDS OF CREATIVITY WHO MUST HELP US TO UNDERSTAND MORE ABOUT SPIRITUALITY.  Good Luck.  Maintaining the same level of consciousness shall prove to be not so easy, confronted with the practical challenges of every day life.

 

53.  But it’s only in the interaction between theory and practice that our more then just ‘psychological ‘ voices can be understood.  On the top of  this kind of understanding one will understand how your environment will help you succeed in doiing what you were existentially ment for. (see tool ‘existential menu’EXM’)

 

54.  CQI. Complete quitness inside : to better understand the tools

 

55.  AFT                AFTERTHOUGHT

 

56.               By this is meant all the psychological kinds of REASONING we can use to respond on practical things that happen to us or our relation with everybody and everything as were the practical things about this are concerned…to put it more easy :  All those things a computer can ‘reason’ about also.

 

57.  AFTVOI         AFTERVOICE

 

58.               If we manage to put of this ‘computerfunction’ in us, the higher dimmension in us starts ‘advicing’.  We can put this compterfunction of by reaching a certain degree of wisdom and calm in our life… or by living as spontanueously as certain children can…or by just  doiing the dishes, or doiing some kind of work you do almost automatically, or by beiing close to nature.     Exem. : when you get inspiration to write, but you can't get it on paper yet////or when you've had a 'fight in words' with someone and you want to take an emotional distance from him or her.

 

59.  AX                   AXIOMA

 

60.  In order to understand some practical experiences and to discover the laws by which they occur or happen, we can put forward some suppositions and test them to keep on ameliorating our findings and axiomas so in the end we should be able to feel the laws by which life moves… .   By doiing so we come close to the spiritual matter…but we will never fully understand everything about it…maybe because we cannot support the degrees of truth about or own life and that of others….

 

61.  Exemples for  axioma :  " Our ‘spirit’ is born when our soul stops existing" (when our emotional life here dies together with our body).  « There is a kind of conversation between living souls and spiritual powers » or « there is no inter soul-spiritual contact between spiritual powers, they continue their own development in another world ».

 

62.  « Reincarnation is only a biological issue...we cannot return ». « Soul-matter is passed on by our genes, spiritual matter can not be passed  in this dimmension ».  « In order to give our spiritual development a bonus we must learn how to get a strong soul in this earthly dimmension ...this means getting independent of negative emotions». However, reïncarnation after a new bigbang cyclus, and the spreading of an original soul through different lives, is far more possible.

 

63.   « Can we change our existential menu ? »   (the lessons past generations were trying to learn ?)

 

64.  BIT                  BACK IN TIME

 

65.  Images and circumstances...of the past, still clear in ones head.  This is the proof that present and past are one...to prepare the inevitable future.   The only thing that does not exist (time) is the strongest one.

 

66.  Time ?                        

 

67.  COINNUM           COINCIDENCE number     

 

68.  COINTHA                      "            thaught

 

69.  COINTIM                        "           time

 

70.  COININT                       "             intuition

 

71.  COINPLA                       "            place

 

72.  COINBOO                   ¨    "          opening book on certain page with something relevant at the moment

 

73.  COINCIR                          "          circumstances

 

74.  To be solved  individually .All ‘coincidence cases’ : maybe it's just the INNER VOICE OR THOUGHT THAT’s getting confused : difficult to separate

 

75.  CONF              CONFUSION

 

76.  See former comment on COIN-cases, (also possible with other tools)

 

77.  COMA             CONSCIOUSNESS OF MATTER

 

78.  See  for exem. text ‘Wo we were’ unther philosophy

 

79.  COMBT            COMBINING TEXT (thought, intuition...)

 

80.  I do not know myself anymore what I meant with this.  Maybe it will come back to me in a strange way.  Oh yes, for exemple one reads a text in a book which refers to a problem your facing and which you are writing also about...and an inner discussion begins (which looks a bit like the method of 'thesis, anti-theses, syntheses')

 

81.  DR IAW           DREAMIMAGE  AWAKE

 

82.  Is a kind of inner-voice like information, that like an inner-voice also can be literally or symbollically meant.  Sometimes what the image means can occure as a fact that explains something during the day but sometimes even a few days later or more… ?  (PS  I call it ‘dream’-image because even if one is awake you can have those ‘dream’-kind informations.  Sometimes even just talking to people you can have those dream-kind impressions…one forgets them easily and remembers them somethimes meeting those people or things again.  The real important ones you never forget.

 

83.  DRQ                 DREAM ON QUESTION

 

84.  When  you really want some info or some guiding concerning decisions you have to take…you can get valuable answers…on condition you are fysically and mentally not to weak at that moment…then you get rather confused answers.

 

85.  DRE                    DREAM

 

86.  Without the need to analyse, because you considered the dream as a kind of ‘after-meal’-effekt or a quick mix of the passed day...or based on fear or other negative emotions.  You forget those kinds of dreams easily and they not often come back in the day-time as images that come back again.

 

87.  DRSY               DREAMSYMBOLISM

 

88.  Very special energetic images that almost ‘touch’ ones deepest self.  Once you start doubting what they ‘mean’ and start giving a second or third…explanation they seem to lose their importance or value and it is more difficult trying to remember them for a long time.

 

89.  DR+1+2           INTERCONN.dreams

 

90.  Once I dreamt I was putting tons of fallen fruit on a truck that would drive the fruit to the siropfactory.  When I came back home they told me my oldest son had been working with my sister and her husband, he namely had been doiing the same work I dreamt of.  I did not know before and that kind of work is not often done on the fruitfarm where my son rarely works.

 

91.  It was a surprise to me ,the more I was spending the night of my dream near the sea, a 150km away.  Interconnected. ?

 

92.  DR+ -                 DREAMANALYSING

 

93.  DR+ is when you have no problem analysing the dream.  DR- is when dreamanalysing can make you confused, you cannot enjoy dreamanalysing at that moment or in the period you are because of mainly fysical or (and) psychological reasons you are having in a period of your live

 

94.  (can be a moment, minutes, hour,day, week, years…)where you can not reach your inner relationship very clearly.  It’s best to let pass those moments, hoping to be able to let go the ‘weight’ and negative energy in yourself by eating less or different, walking, laughing, enjoying what you do, slow down…only take decisions when you found the real you again.

 

95.  DIA                   DIALOGUE

 

96.  Some people have a very good vision-orientated memory.  Alike one can have a memory for dialogues .  To bad a lot of people remember the dialogues they should forget or the ones they misinterpretated.  This disturbs the understanding between people…but like in the world of physics with it’s + an - laws, dialogues have already brought a lot of people to a deeper understanding of themselves and their relations.  (communication.)

 

97.  DIA+1+2                  "             more then two

 

98.  The same as above ; but throwing one bal in the air and catching it, is not the same as playing with 2,3, 4… It’s a different dimmension of observing what happens.

 

99.  Analysing what really happened happens almost always afterwards.

 

100.                ED                     ENERGY DOWN

 

101.                You know the feeling, you felt good and very quickly it seems something fysically is missing, something the soul or the embryo of the spiritual energy in yourself needed.

 

102.                Somethimes this feeling dissapears by eating something with sucre(do not get adicted…), by drinking water…by goiing somewhere else in your usual places of environment where other confrontations await.  One can wonder in the last place which energy is using which energy to do or think or say what (only insiders will understand...people with temporally or constant law levels can 'eat' you)

 

103.                EM+                  EMOTIONS   pos.

 

104.                There is more water in our belly then in our lungs because emotions mainly come from the belly…when we’re little,we cry when we cannot get satisfaction in our needs :food, affection…some of us learn to be more content then others.

 

105.                Turning the folowing negative emotions into positive ones is often a longlife task :

 

106.                Fear into fearlesness, Jealousness into comprehension, Egoism into sharing, to Dominating lust into balancing the male and female energy in yourself, 

 

107.                Fanity into Humbleness, Ignorance into Knowing, understanding…, Bach Flower Remedies have beautiful descripions about this…but like in positively thinking the remedy (or in case of the Bach Flowers the fluid) not only helps alone.  Positively thinking cannot do without conflicts as well as the homeopathic stuff cannot do without the action of the evoluating person.

 

108.                Theory goes together with practice

 

109.                EM-                             "             neg.

 

110.                Getting stuck in them prevents you from evoluating.

 

111.                EXM                  EXISTENTIAL MENU

 

112.                If you are getting to much away of what you should be doiing with your life , then negative emotions and feelings aswell as positive ones...or things that happen can be used by life to correct you.

 

113.                More about this very important energy later. Maybe my main exi.menu is about introducing a new kind of political system, but in order to be able to do so we’ll have to make people stronger in their pshygological, soul related life…therefore this study.

 

114.                Or maybe my main exi.menu shall be explaing the difference between soul and spirit or the relation between them : must we get ‘stronger’ here in order to evoluate in another dimmension more favourably, or to be able to let those after us function better...during and after our own life ?

 

115.                EUREKA -axioma.  Thesis : idealist axioma.  Antithesis : materialist axioma.  Synthesis : indifferent equilibre.         

 

116.                The idealist axioma is based on the axioma that you keep on functioning OUTSIDE the body, related to the energy you left behind before you died.  Everyone evoluates in the direction of his dead, a moment when one becomes an unbodylike energy that will become part of the further evolution of the ones you leave behind...or evoluates more or less independently according to ones merits.  My materialist eureka is based on the fact that spiritual life can only exist within a biological ‘house’ and is genetically bound by means of family and further on….a statement that not necessarely means accepting the fact of interrelations between the material and spiritual world. Isn't our earthly soul something in between the idealist and materialist vision , an embryo for the spiritual dimmension ?

 

117.                That's why next  to the material and idealist axioma’s I also put forward the synthese : an axioma of

 

118.                ‘indifferent equlibre’ stating that once the biological life comes to an end we return to the consciousness of the elements that made us : minneral, water, air, light…hidden in the anti-matter of them…maybe enjoyable as well,but unconscient ?    So just by beeiing air and light an minnerals...they join the living in an indifferent way...feeding the living ones,

 

119.                taking biologically part in their existence...and by their indifference, maybe have an influence after all. 

 

120.                FACL                 FACT OF LOGIC

 

121.                Rationality and his wife Logica is the most important tool in this material world.

 

122.                FAO                   FUNCTIONING AS ONE - AS A WHOLE 

 

123.                When you are in a period when you can really use the EXI..MENU tool, you will notice that everything you need is been given to you , in order to be able to do it…in the slightest detail you then can observe this in what’s happening.  After such a period (exemple writing, …)you do not stop evoluating and sometimes you will need new experiences- not necessarily on your main exi.menu.-experiences that will be more difficult to you, but with faith the exi.Menu -line and moments will come back again.  Using the word FAITH, I realise that I forgot another strong tool and energyform to put in this list.FAITH

 

124.                FEE+                 FEELINGS  pos.

 

125.                Are the result of the battle between + and - emotions : beiing happy, sympathic, glad, liking someone, loving someone (and all the opposite possibilities)

 

126.                FEE-                             "          neg.

 

127.                FFIM                  FORWARDED FUTURE IMAGES

 

128.                Sometimes mostly in the morning you get a picture (a kind of dream-image) that does not seem to relate with something or someone…but at the same time you know through your inner-voice(a kind of stronger dimmension than your intuitivity) that object or person will occur to you that day.  A very strong exemple you find page 93(the statue)

 

129.                FFIM  have as a characteristic that they are related with following your roots, your EXI.MENU.  These kind of clear exemples not often show temselves. Trying to separate thought from innervoice in doiing this

 

130.                FIVPOT             FIRST IMPRESSION VIEWPOINT THEORY

 

131.                One can put the folowing axioma hereby  « The fivpot is connected with the existential menu »also.  Ones first impression of someone is very important...a lot of things can happen in between and viewpoints can evoluate...but in the end you understand the role of someone in your life.  Sometimes you start doubting the meaning of your first impression.  If it's a negative impression  it maybe wasn't that persons own fault ? Some first impressions even are accompanied a picture with some symbolism which takes many years or a lifetime to understand.   If you become very good in this item, one day you can help judge others, once you become a spirit with a lot of earthly merits.

 

132.                FOFE                 FORFEELING (kind of inner voice)

 

133.                You know for sure something nice or not is gooing to happen…usally something that will make a big change in the lives of others and eventually or logically, your own life…

 

134.                Or it can just be something funny that will happen.  That’s a good description, it’s like something funny just happened.

 

135.                FOFEI                FORFEELING IMAGE(same as fofe, by means of image)

 

136.                FOFET               FORFEELING THOUGHT 

 

137.                FTG                   FEELING TO GOOD (related with EXM) On such moments you are tempted to do some free-wil action to help someone... .  Afterwards it sometimes seemed not be be your own decision alone.

 

138.                FORO                 FOLOWING OWN ROOTS(related EXM)

 

139.                In times when rational decission making is needed. In moments when you make decission : if you not orientate on your own strength and if you are to compassionate with the ones who should rely on their own strength to be happy...you often take the wrong decisions.

 

140.                FORG...              FORGOTTEN...Inner Voice, Image,                              Intuition, Thaught, Words, Instinkt,                                                                                        Happening,  Dream, Timing, Handwriting(change)what is needed comes back : (should be a very interesting axioma to examine in relation with spirit).

 

141.                FWAH                  Free -will actions help

 

142.                One cannot push others to do something if there is no inner change within them                  

 

143.                HART : one cannot do something one dislikes when it comes from the hart(+ -) 

 

144.                HUMOR  maybe the lightest material, the closest to the spiritual dimmension, maybe not                                                   

 

145.                FORW                 FORWARDING(reason fantasises with situations, plans…)can the inner voice fantazise also with future ?

 

146.                G                          GENETICAL HERITAGE

 

147.                The practical automatisms that make biological life possible, biological material itself.

 

148.                We not only suffer for reasons that we provoked ourselves, but also whe are have to deal with our genetical heritage.  Exem. you can get cancer because of what happened before you were born, because of malfunctionment, or by environmental reasons, or by weakening yourselfs in many ways maybe also.

 

149.                GC                       GENETICAL CONSCIOUSNESS

 

150.                The politics, the consciousness that makes the G move.  The spirit behind the G-matter.

 

151.                GW                      GETTING W. (or WO)    insiders(relat.exm ?)

 

152.                HA                        HAPPENING

 

153.                Occuring facts ; often on the wright moment (or is every moment wright taking into account that everything and everyone finds itself on a certain point of his or hers or it’s evolution ?)

 

154.                HASY                   HAPPENING AND SYMBOLISM 

 

155.                Often it seems that spiritual or pshygological(soul-related)  powers hide behind, or are the force behind what happens…as if they want to express something

 

156.                HEA                      HEALTH

 

157.                The relation between spirit and soul is often very efident, as far as viruses (or fractures…)are not concerned (not in all cases)

 

158.                HESPMA              HERITAGE OF SPIRITUAL MATTER

 

159.                Is this the deserved communication from spiritual world ? If there is communication and there is, because everything is one world then maybe just asking strength generates the energy necessary for seeiing new possibilities to solve something… or just feel good.

 

160.                HI                           HIDDEN INFO

 

161.                The info you should be getting from the outside-world or the one you hide away from  in yourself

 

162.                K                            KNOWLEDGE

 

163.                Everything concerning physics, chemics, biology, pshygology,economics, politics, sociology, spirituality

 

164.                KTO                              KLICKING TO OLD(descending evolutionary ladder)

 

165.                when one should abandon old points of view, or transform them into new

 

166.                LA                          LUNATIC AXIOMA's

 

167.                LAT                         LIVING APART TOGETHER

 

168.                LGW                       LETTING GO WEIGHT

 

169.                By means of humor, funny observations, getting fysical (working in garden…)making love, swimming, showering, those good toilet-visits…

 

170.                LIAP                        LETTING IT ALL PASS

 

171.                Very special intuitiv way of analysing things, events, feelings, evolutions…best in nature, because nature pulls your energy up again…maybe this is the border with the spiritual world...to be compared with inner peace, but goes together with images, explanations...(related to ABT-analysing back in time, but this is much more with thought)

 

172.                LT                            LIVING TOGETHER

 

173.                LOMEM                  LOVEMAKING (emotional)

 

174.                LOM FY                                 "            (mechanical)

 

175.                LOM PRE                               "             (prescence)

 

176.                LOMFA                                   "             (fantasy)

 

177.                                                                                       112

 

178.                LOMINS                                  "              (instinktivly)

 

179.                LOM-                                        "             (wasted)

 

180.                See my many texts (essays and litterature on this tool, used for people to grow, but they not always realise it on their way of discovering the real meaning of earthly and heavenly love.  They often get stuck in combats.

 

181.                LS                              LONETIC SYNDROME

 

182.                Crash of almost every tool.  Patiently wait till it’s over.  Often best is doiing nothing to remain calm.  Wondering from where this LS comes will not help you.  Accept and let it pass, your faith will get you further through the mist.  Maybe thinking of snow on a high mountain or the air seen from a plane can help you.  Discover yourself.

 

183.                LW                             LOVE WRITINGS

 

184.                IHA                              interaction in what happens

 

185.                For insiders, because danger of confusion and in worser case : lonetic syndrome

 

186.                IT                               INTERTHOUGHT 

 

187.                During a discussion some people thinking not by coincidence the same thing.

 

188.                IM                              IMAGE

 

189.                IMSY                         IMAGE SYMBOLISM

 

190.                INT                             INTUITION(intuition is not inner voice,intuition is highest dimmension of soul near the spiritual border)when there is no negative emotion or feeling involved, intuition is not of a negative kind…only an opinion to guide you, or something to make you light, just like humor does

 

191.                INTSYM                     INTUITION SYMBOLISM

 

192.                IP                              INTERPRETATION

 

193.                somethimes at the same moment, somethimes few minutes, hours later or next morning, sometimes days, months years later  your views can change when you get new meanings about the symbolism of some events or persons.

 

194.                 

 

195.                IV+                              INNER VOICE,higher energy then intuition (from over the border of classical matter, anti-matter ?)

 

196.                When there is no negative intuition involved, inner voices are never negative (+ an - is not used in a moral way in these explanations , but as energy-related conditions and force of circumstances.  The degrees of Innervoice follow the same scheme as I explained in EUREKA (the stronger, the more independent from classical matter)

 

197.                IV-                                        "

 

198.                IVeq                             inner voice : indifferent equalism

 

199.                Is the main condition for beiing able to start having a spiritual vision       

 

200.                N                                  observing nature

 

201.                NES                              NEVER EXPRESSED SENTENCES

 

202.                Arise mostly in interesting psychological conflikt-situations.  Learn to listen and put yourself above negative emotions.

 

203.                NI                                  Novel Idea

 

204.                P                                   PRACTICAL(exem.garage visit)

 

205.                PIA                                Producing Intuitive Analyses(consi.it al.

 

206.                See letting it all pass(liap) , but more spiritual analyses then intuitive ones…or are these kind of analyses only possible when you are completely a spirit ?

 

207.                PH                                  PHOTOIMPRESSION

 

208.                First impressions you get from seeiing a picture

 

209.                PO                                  POLARITY

 

210.                Like the weather moods change according to laws , events also can

 

211.                PSOEC                          political, social, econo.facts

 

212.                PR                                 special ways of 'p(r)aying

 

213.                By using all tools correctly, spontaneously, when you feel good. It’s our task to feel good

 

214.                QUO                              QUOTES (own)

 

215.                QU                                         "         (from others)

 

216.                QUE +                            questions asked at other beiings                        

 

217.                QUE  -                            inner questions

 

218.                QUE+-                            questions asked at higher level

 

219.                R                                      relations

 

220.                RCOP                              recognising possibilities                

 

221.                SESY                               SENTENCE (symbolism)

 

222.                SR                                     sense of reality

 

223.                SFoA                               STARTING FROM o analysing

 

224.                SI                                      SECRET INFO

 

225.                What is to soon for somebody to know…because of unmaturity, or beiing able to bear

 

226.                SJA                                   SJAMANISM

 

227.                EBA                            EARTHLY BOUND ACTIVITY ( when to much use of  intelect...do something with your hands)

 

228.                TRAMAT                transaction living matter

 

229.                Insiders (see texts 'doodongewoon', 'bijzondere energiën,... colors, special energies of exclusive kind)

 

230.                TSR                             Time and Space Relativity

 

231.                Relativity, synchronism (exemple : computerschemes)                                                                                                                                   

 

232.                TTEST                             TELEPATHY TEST(exem.being looked at)

 

233.                Mainly fys., stronger between differ.+-

 

234.                THEOR                                theory (confront cfr with word theus)

 

235.                UT                                    USE OF TIME

 

236.                WOEN                             WORDENERGY sounds also(exbyLM)

 

237.                WOSY                             WORDSYMBOLISM

 

238.                Collective consciousness

 

239.                Individual Conciousness

 

240.                    Bloedgroepen-verbandenHet probleem

 

 

 

"'Het probleem met alles tussen leven en dood is dat we niet weten of de info die we over een bepaalde persoon of personen binnenkrijgen, na analyse ofwel naar een hogere hierarchie gaat ofwel door de bewuste personen zelf als energie gebruikt wordt om uit bepaalde moeilijke situaties te geraken...ofwel gaat naar personen die eens hebben geleefd en ook al met deze moeilijkheden hadden te maken...waarschijnlijk naar een combinatie van de drie mogelijkheden...op basis van het gegeven dat het goede dat mensen ooit deden, de energie daarvan, nog kan worden aangewend door diegenen die op een bepaalde manier de verlengstukken van vorige verhaallijnen zijn & waren...op voorwaarde dat ze zichzelf niet overwegend door negatieve emoties laten overweldigen hebben en ze er niet los van raakten, bij wijze van spreken."'.

 

 

 

 

 

 

 

philosophical resistance  (PR)

 

how to create a Collective Conscious Union movement

 

 

 

There are a lot of ways by which one can feel that life has a lot of meanings and that those meanings have a lot of greater sense.     Not only by watching films about our blue planet or experiencing nature in real life and living the live you lead with your colleagues, friends and family or by studying science or enjoying culture but also on this internet one can try to separate sense from nonsense, as far as the meaning of life is concerned.   All those appearances have a greater plan behind them, which becomes clearer the more intensive one really longs to understand life.  PR presents two main approaches in its explanation on the life and the world.

 

 

 

1. a philosophical explanation on where we came from and who we are and how we evolve.

 

in short it is an explanation on how radiation became an atom an cells and we at last, explaining the beauty and symbolism of it

 

2. an economic, social and political approach about how societies evolve (our objective relationships)

 

3.what can be said about our more subjective relations, evolving from instincts, emotions, feelings towards a more spiritual integration of those three categories of the soul-life ?(see 12 commandments)

 

4.which kind of actions can we undertake to improve the future of mankind, starting from one's own environment ? promoting a new universal international and telematics way of voting on a program and project elections instead of party elections and in the meanwhile supporting the currents on the left side of history as they try to acquire more influence in the traditional political system.

 

5.practical actions, look for people who are interested in one of those domains and come together to talk about it and get other people interested

 

 

 

D. Filosofie     http://voortijdigtestament.skynetblogs.be

 

 

 

1.   citaten, tips, uit te werken hints,bijzondere energie,

 

droombeleving

 

2.   zie ‘er was dus toch leven na de dood-essay’-axioma

 

3.   Een training in inzicht en resistentie, is het leven.

 

4.   Mekaar kunnen uitstaan en weten hoe met mekaar omgaan, kan je leren

 

5.   Er zijn altijd speciale (vb. engels verhaal Observer) en gewone redenen waarom mensen niet met mekaar omkunnen.

 

6.   De hele strenge winter, na lentewerk beschouwd, een echte prestatie achter de rug.

 

7.   Geen slaaf van het geld worden en dan sterven.

 

8.   Denk aan 'n personage uit je leven,'n biblioteek met boeken,hoofdstukken opent zich.

 

9.   Hoe hoger de wijsheid,hoe meer intensiteit van observatie, kalmte, hoe rijper de raad.

 

10.               Zo'n vreemd voorgevoel over anderen of jezelf, waar komt dat van ?

 

11.               Soms onthouden we alleen de dialogen die we verkeerd interpreteerden.

 

12.               Analyseren wat er werkelijk gebeurde, gebeurdt soms op lange termijn,achteraf.

 

13.               Positief leren denken heeft soms eigen conflikten nodig.

 

14.               Teveel afgedreven van waarmee je meer zou moeten bezig zijn, schaadt dat niet ?

 

15.               Bestaan, altijd in functie van de energie die je overal achterliet,altijd weer opwekt.

 

16.               De ziel in een biologsch huis, embryo van of transformator naar een spirituele wereld ?

 

17.               Ratio en Logica worden nogal een verliefd op Muze,Fantasie en baren inspiratie.

 

18.               Waarom zou een eerste indruk toch vaak zo belangrijk zijn ?

 

19.               Heb je soms ook dat gevoel dat iets heel grappigs staat te gebeuren ?

 

20.               Blijven doen waar je een hekel aan hebt, heeft zelden voordelen.

 

21.               Uit vrije wil iets beslissends en ingrijpends doen, krachtig iets.

 

22.               Als je je té goed voelt, komt de polariteit daarvan al gauw om de hoek kijken.

 

23.               Wat gebeurdt, gebeurdt op tijd op de schaal van evolutie.

 

24.               Ineens kan er iets totaal vergeten opnieuw opduiken ,des te beter nét je dat nodig hebt.

 

25.               Orienteren op eigen sterkte om de eigen koers te kunnen aanhouden.

 

26.               Je kan anderen wenken geven, het stuur van hun fiets hebben ze zelf vast.

 

27.               Soms verbergt men info voor je, soms verberg je best zelf een beetje.

 

28.               Kennis, rode loper voor de spiritualiteit.

 

29.               Gewicht loslaten door lachen, observeren,douchen, bewegen,wc....

 

30.               Heerlijk als je gedachten niet stokken en alles zomaar door je vloeit.

 

31.               Waanzin is soms een crash van vliegen op te grote hoogte of te lang kruipen op grond

 

32.               Afstand en samen weg afleggen, beide nodig.

 

33.               Interactie in hoe dingen tot stand komen door mensen, opmerkelijk fenomeen.

 

34.               Beelden die uitgroeien tot symbolen van, tekens van het zijn.

 

35.               Intuitie staat symbool voor waar de ziel het spirituele raakt.

 

36.               Interpretatie van gebeurtenissen en emoties en gevoelens, een levensopdracht.

 

37.               Je innercommunicatie op punt stellen, voorwaarde voor een spirituele visie.

 

38.               Niet uitgesproken woorden en leren luisteren zijn partners.

 

39.               Intuïtieve en spirituele analyses raken mekaar.

 

40.               Zoals het weer veranderen ook stemmingen door allerlei factoren.

 

41.               Het positieve voorbereiden van momenten en hun personen dient de dialoog.

 

42.               Een goed gevoel proberen vast houden maakt veel meer mogelijk.

 

43.               Vragen stellen aan jezelf, aan anderen, op het hoger bewuste gericht.

 

44.               In relaties de mogelijkheden duidelijk van de moeilijkheden onderscheiden.

 

45.               Een zin vol woorden kan een praktische, psychologische en spirituele waarde hebben.

 

46.               Ook woorden zijn symbolen van het dagdagelijkse tot het spirituele.

 

47.               Ruimte en tijd, veel relatiever dan we zouden kunnnen veronderstellen.

 

48.               Een opdracht als positieve wens in de richting van een andere aanvaarden, brengt heil.

 

49.               Gewoon kracht vragen helpt, wanneer ze ontbreekt.

 

50.               De genezende werking van juiste beeldvorming en inzichten,er zijn geen studies over.

 

51.               In elke periode van je leven verwek je in waar je dan mee bezig bent.(zijn kunt)

 

52.               Gedachteöverdracht zonder woorden wordt mogelijker bij intenser bestaan.

 

53.               Geheel der gebeurtenissen en toestanden,onlosmakelijk met evolutie personages.

 

54.               Het DNA,waar het verleden woont en werkt

 

55.               Hoog inzetten om iets te bereiken, zelfs al gaat het per stap en is de top voor anderen

 

56.               Via al die personages in je leven begrijp je het totale plaatje meer en meer of minder en minder.

 

57.               Een zoeker naar zin is eigenlijk een detective.

 

58.               Magisch magnetisme, duiven vinden hun weg terug zonder gps.

 

59.               Alles als een remix van het vorige, met steeds weer meer bewustzijn en skills.

 

60.               Dood.Als je in je eindstation voor de 'zee' afstapt en niet verder kan,ben je nog ergens.

 

61.               Straling.Fysische,chemische,bio,denk,ziele,kunst,geestesWERELD.Straling.Eenheid.

 

62.               Laat ons niet mekaars vulkaan zijn die ons belet van te vliegen.

 

63.               Barst maar eens goed uit dat het over is.

 

64.               Begrijp wie je bent en dat je voor een stuk bent wat en wie je naar hebt gezocht.

 

65.               Het zijn is kleiner en neemt toch meer plaats in dan de groffe materie.

 

66.               Zekerheden kunnen zo eenvoudig zijn, elk kent zijn eigen geaardheid in feite.

 

67.               Evolutie van straling tot onze ziel en weer geest,straling. Heilige drievuldigheid.

 

68.               Werp het dopje van een citroen in water en je ziet de zon en kringen der planeten.

 

69.               Zijn plantenzaadjes in de lucht zich bewust waar ze naar toe moeten om te aarden ?

 

70.               Zin en ziek hebben meer met mekaar te maken dan men denkt.

 

71.               Leven, levens, voortdurend voorbereid.

 

72.               Op takken van de boom van verontwaardiging kunnen scheuten van inzicht uitschieten.

 

73.               To be or not to be, but what is to be ?

 

74.                

 

75.               vervolg

 

76.                

 

77.               Oppassen met aannemen van haast onmogelijke werken.

 

78.               Ook jij bent een stuk van de oplossing.

 

79.               Doen wat je voelt dat ok is, moment per moment.

 

80.               Dichter bij spirituele raken is facetten van de ziel van het totale bestaan doorleven.

 

81.               Verbinden van de eerste indruk met de voorlopig laatste...doorlopende analyses.

 

82.               't Meeste confronterende waarheid te verwerken,grootste kans op verdringen.

 

83.               Ongemakken zijn er niet om op anderen af te wentelen.

 

84.               Karma zoekt altijd evenwichten tijdens dit leven zelf,we proberen het door te geven.

 

85.               Kennen alle personages de betekenis van de stukken waarin ze spelen ?

 

86.               Emotioneel is dit een zowel gevaarlijke als hemelse wereld.

 

87.               Produceert onze biozielspirit niet betere stoffen om kalmte te bereiken dan pillen ?

 

88.               Je weet maar wie je bent als je weet waar je vandaan komt.

 

89.               Van jongsafaan weten wat voor je ligt, zo werkt het niet,al kloppen vermoedens eens.

 

90.               Die en die ga je tegenkomen en dat en dat ervaren,geleidelijk weten waarom.

 

91.               Dood.Uiteenvallen elementen. Straling. Genetische verbondenheid.Uitwisseling ?

 

92.               Leven is dagelijkse voorbereiding van verbetering van het kwalitatieve bestaan.

 

93.               Niet te doen, alle inspiratie proberen te onthouden, dat zoekt zijn wegen wel.

 

94.               Wijsheid komt niet alleen op een top, ook bij het dalen,stijgen,rusten,bezinnen... .

 

95.               Dromen, soms surrealistische remix, kunstwerkjes mét en zonder boodschap.

 

96.               Mensen, op hun best als je de stukjes onopgeloste negativiteit niet merkt.

 

97.               Aarde...hiernamaal...daarnamaals...altijd een NU is een eenvoudiger voorstelling.

 

98.               Bestaat 'tijd' alleen voor hen die zich niet goed in hun vel voelen ?

 

99.               Het verleden, 'heengeganen', altijd één in het repeteren (NU)van de volgende show.

 

100.           Zowel de geletterde als de ongeletterde snappen niet alle structuren.

 

101.           Energie is ook : uiten woorden,handelen,geloof in het mooie en goede,hoop,... .

 

102.           Inzicht dat tot +Energie leidt,wordt gedeeld, uitgewisseld,ervaren,niet zomaar afgetapt

 

103.           Je kan en hoeft niet iedereens leed aan te kunnen.

 

104.           Onnodig blijven slikken en incaseren zonder te leren...ach kom nou !

 

105.           Te dit en te dat, veelal op te lossen door TEvreden.

 

106.           'Waar is de nacht alweer naartoe, 'denk je al eens bij het morgenlicht.

 

107.           Elk ontwaken is een kans op een vervolg.

 

108.           Iemand aan je zijde willen en je alleen aan jezelf intereseren...is bijna leegte.

 

109.           In het boek van 't al is elke mens een hoofdstuk.

 

110.           Jezelf tot leven wekken is de wortels van je angsten uittrekken en inzichten planten.

 

111.           Machtig gevoel op momenten dat alles achter je waarachtig zin heeft gehad.

 

112.           Vanuit de beweegredenen van velen neemt men aan het leven deel.

 

113.           Je hebt het of je hebt het niet of nauwelijks,je kan het wel leren verwerven.Wat ?

 

114.           De zin van het zinvolle, soms nauwelijks te achterhalen, onzin is soms duidelijker.

 

115.            

 

116.           Worden is ervaren door observeren en handelen of niet handelen, door de juiste woorden of het gepaste zwijgen, door leren luisteren...heel gunstig voor alle gedachten die leiden tot juiste inzichten in functie van goede doelen tijdens het proces van interpreteren van de onevenwichten.

 

117.            

 

118.                                                                                                             Is alles dan toch te gek voor woorden ?

 

119.                                                                                                             'Relier' is zich bijvb.verbinden met het geheel van 'zijn',kerken maakten er 'religion' van.

 

120.           Las al eens wat onthechting aan alles en veel in, de natuur wacht buiten op je.

 

121.           Ervaren observeren, becommentariëren, los van druk der omstandigheden.Opgave !

 

122.            

 

123.           Gezondheid is een onderschat geluk.

 

124.           Wens op tijd wat veiligheid en goede dingen voor mensen om je heen.

 

125.To everyone, who is open for ‘it’

 

126.To those who keep on loving life.

 

127.To those who know that nothing can exist without a known or unknown form of energy.

 

128.To those who know that emptiness cannot exist, but realizes that one can create a kind of emptiness in one’ s life.

 

129.To all who did not follow the principle of ‘divide and rule’.

 

130.To all who in their existence, discover all kinds of evolutions towards more consciousness and sense.

 

131.To all those who are aware that progress must be used to make a better world.

 

132.To those who, starting from realities like the sciences and deeply analyzed feelings, discover the art of observing in another way.

 

133.To those who try to communicate this inner communication in many ways in daily life, in art and so on.

 

134.To those who in doing so, remain stable by making a difference between the real and the false.

 

135.To those who understand that also the simple minded can stimulate ones growing consciousness, not only the intellectuals can help someone understanding all the keys of the complexity of life.

 

136.To those who see the relation between the positive and negative things that happen in individual lives and in collective history, on a personal and collective base.

 

137.To those who understand that good things are trying to reach us by means of reading, pronouncing and interpretation words.

 

138.Too those who know that thinking about their own lives is interconnected with the lives of others and with thinking about the world and the universe as a totality.

 

139.To those who, maybe with interruption, but constantly work to better the quality of communication around themselves.

 

140.To those who understand that all the precedent will end in a new way of communicating with oneself and others.

 

141.To those who realize that controlling the dynamic behind the personal lives of their own, interacting with those of others, (from the smallest units to global society), is in a way a new form of art. (but loving life remains the greatest art).It is an art that starts from a healthy inner communication with oneself.

 

142. To those who know that the individual and collective consciousness lead to higher degrees of consciousness and open the way to a better world (quantitative but surely qualitative). To those who know that unsocial attitudes and behavior are a real political treat.

 

143.To those who are aware that everything and everybody evolves towards the best circumstances can offer it, him or her.

 

144.To those who know that clinging to the negative parts of all kinds of heritages can influence situations badly on a small or larger scale.

 

145.To those who understand all this, but cannot express it yet in this way, sometimes they are closer to it than the ones who do.

 

146.To those who are involved with these kind of things and matter and feelings, because they cannot do otherwise any more. To those who understand the true meaning of the word ‘freedom’.

 

147.To those who from within themselves and together with others, want to really reach matureness as a human being.

 

148.To those who in a positive and even in a negative way, have contributed to our ‘understanding’ and there for ‘consciousness’, from the early cave men to all the ones who contributed to our cultural heritage.

 

149.To all those who know that money alone does not buy happiness and understands it’s role still is one of teaching people a lot about themselves.

 

150.To put it briefly : loving life is the greatest art, inner communication and communication in a new way, the greatest art.                              octo

 

151.             A few sentences are in Book Antiqua style and date from 9/1O/2010 or have been later introduced or reworked.  Original text I wrote in 2003

 

152.             particular energy

 

153.                           

 

154.             So there really was life after death. http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/10/31... 

 

155.               allerlei aantekeningen waar ik iets ging mee doen, maar het kwam er niet van

 

sla maar over, raak er nauwelijks zelf nog aan uit : zie ook notities in dagboeken en schriften, alleen binnen de dag en daarna met flash-backs soms te begrijpen en aanvoelen, soms meerdere manieren van interpretreren

 

voorbeeld :

 

156. NU

 

Blogkunsten-

 

OP ZOEK NAAR ZIN ?

 

A.Al tijd- Always

 

http://deblogfilosofen.skynetblogs.be 

 

B .Ben Being

 

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be    

 

C .Connectie Connection

 

http://filosofisch.verzet.skynetblogs.be  

 

D. Daden Deeds

 

http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

 

E. Existentie Existence

 

http://talespoemsessays.blogspot.be/

 

F. Federatie  Federation

 

http://bloggen.be/conscience2008

 

G. Godsdienst  God

 

http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be

 

H. Humor

 

Real and virtual life on facebook  filosofisch verzet –philosophical resistance

 

Innercommunicatie  Innercommunication

 

http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be

 

J. Journalistiek   Journalism

 

http://blogverzet.skynetblogs.be

 

K. Kennis- Knowledge

 

http://voortijdigtestament.skynetblogs.be   collection all blogs

 

L. Liefde  Love

 

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.behttp://achjadeliefde.skynetblogs.be

 

M. Materialisme Materialism

 

http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

 

N. NU  Now

 

http://blogkunsten.skynetblogs.be

 

O. Oorspronkelijk  Originally

 

http://bloctaafblogartist.webs.com/

 

P. Poëzie Poetry&quotes

 

http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

 

Q. Quutude  Quietness  

 

Geen Nederlands woord met Q, eentje uitvinden. Quutude  : volledige tevredenheid en stilte, stilte is ook een klank. No Dutch word starting with a Q ? I ‘ll invend one :  complete satisfaction and quitness : Quutude.   Blog : geen eigenlijk, innerlijke tevredenheid uitstralen om het even hoe, by all means

 

R. Reële Kunst-Real Art

 

http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be

 

S. Spiritualiteit Spirituality

 

http://closertothesoul.blogspot.be/

 

T. Twaaf Geboden 12commandements

 

http://the12commandments.blogspot.be/

 

U. Universeel  Universal

 

http://closertothesoul.wordpress.com/

 

V. Victorie Victorie (for peace and truth)

 

http://filosofischverzet.blogspot.be/

 

W. Woorden Words

 

Lyrics, images, thanks to Kido and Frank http://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

 

X. XXXY   http://bloggen.be/houdenvan123

 

Y. YOU Your own being, questions and answers, images, words, experiences…..

 

Z. Omega

 

http://closertothespirits.blogspot.be/       http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be

 

Te gast bij een krasse bijna negentigster.

 

Ze kreeg zo net de pastoor over de vloer.  Iemand, ook geschoold in de leer van op tijd rondgaan om geld voor de zielenrust van een aantal familieleden op te halen.  Bijeenkomen om iemand te gedenken in een kerk, niks op tegen; zeker als men weet dat kerken te koop gaan komen te staan en in een aantal gevallen als commerciële ruimte  gaan gebruikt worden, wie zou er iets  tegen kunnen hebben, al primeert het sporadisch individueel of iets uitgebreider  gedenken van door de dood opgeslokte mensen.  Godsdiensten organiseren hun bijeenkomsten op geografisch gebied en houden vast aan een aantal rituele formules die wel raakvlakken hebben met het dagelijkse leven, maar toch vervreemdend werken op mensen die opteren voor een logischer aanpak van de zoektocht naar de zinnen van het leven.  Als je als een soort filosofisch detective de levensdraden van de totaliteit wil ontrafelen, kan je je beter richten op bijvoorbeeld de symboliek die het geheel van wetenschappen en cultuuruitingen te bieden hebben.  Heb je dat onder de knie, dan kan je je ook richten naar de levensdraden van je leven zelf en naar die van anderen die op je pad kwamen en dat al in vorige generaties deden, maar onder de vorm van andere personages.  Zodoende, krijg je een verzameling familieleden en hun achtergronden als ook die van een aantal van je eigen en hun kennissen, vrienden, lieven, en zo verder.  Wanneer je bijna een eeuw oud bent, en je in het leven werd gedropt zonder dat men je uitlegde hoe dit bovendien sociaal, economisch en als gevolg politiek in mekaar zit…behoor  je na een paar oorlogen en de tot op heden dagelijkse barbarij in tv en krant gepresenteerd, tot die groep van mensen die er van overtuigd is dat men zichzelf en de wereld bijna niet verbeteren kan…terwijl dit toch in de eerste plaats begint met een verhoging van het bewustzijn over al die beschreven dingen, waardoor je uitdagingen en confrontaties leert aangaan, begrijpen en plaatsen. Mijn leven heeft altijd het tegendeel willen aantonen, op alle blogs onder andere over ieder domein van het leven die als een scrabble in mekaar passen. Ook daar buiten was het een proberen van in te spelen op alles wat goed en schijnbaar fout liep, vaak omdat het niet anders kon.  Als godsdiensten proberen van een zekere moraal aan te reiken om door het leven te gaan, staan zeniet aan de kant van het perspectief van het vrij denken en voelen rond het mysterie van het leven en de dood, het zijn bijdragen rond één manier van denken van uit het ‘godsbeeld’, niet van uit de benadering van hoe we door al die vorige en huidige generaties heen nog altijd vorige verhalen aan het afwerken zijn.    We komen zodanig veel mensen met verschillende achtergronden en verwikkelingen rond hun leven tegen en bijna altijd worden het voor een deel de onze.

 

Het is het systeem waarin we leven dat zijn best doet om ons af te leiden van onze diepere bestaansredenen. Het komt er op neer dat we van uit ons eigen en geholpen door de het eenieder tegen mekaar concurreren om ter meest, niet meer geloven in een energie na de dood.  Is dat een eigen energie, een collectieve, wie zal het zeggen; maar dat er iets bestaat toont niet alleen de symboliek achter wetenschappelijke bindingen aan (alles vertrok van straling en wordt uiteindelijk terug straling en kleiner of gelijk aan nul, zinloosheid benaderen, dan valt elk ‘ zaakje’ uit mekaar); maar ook je eigen innercommunicatie rond een aantal gebeurtenissen, wijst je er telkens weer als die zich aandient of je er naar vraagt op.  Een voorbeeld, je kan een niet frequent cafébezoeker zijn, zo maar eens af en toe en niet op dezelfde plaats, is het je al overkomen dat je zonder dat je eigenlijk veel zin had toch mmaar bleef denken ik ga nog eens naar die bepaalde plaats ?  Dan kom je er aan en bij de afrekening zegt men je dat je vorige keer een stuk vergeten betalen hebt, door een vergissing van twee obers die mekaar aflosten.  Telepathie ?

 

 

 

Nu mag eenieder van mij geloven dat onze ziel eenmaal bestaat en voorgoed vergaat (alhoewel dat technisch niet mogelijk is).  Overweeg toch het volgende eens :  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/10/31/er-was-dus-toch-leven-na-de-dood.html

 

En almeteen vanmorgen bij het ontwaken, daagde me wat de missende link was in heel de redenering, waarschijnlijk herinnert de ene mens zich beter dat goede gevoel van voor de geboorte nog, het zorgeloze, het vóór biologische energie zijn, een soort straling die nog nauwelijks een verbinding naar de schepping van andere elementen toe had in gang gezet, als het al niet een tussenstadium tussen genetische verhuizing en totstandkoming van nieuw leven is. Of de voortdurende heimwee naar een eeuwig opgebouwd geloof in de schoonheid van het al te samen…dat men nog het best ervaart wanneer men door de natuur reist, een mooie documentaire over het universum of meer bepaald, de aarde, ziet.

 

En deze morgen, een dag later, wist ik dat ik gisteren met een gedachte verkeerd zat, namelijk dat mensen nog niet overgaan naar de andere wereld omdat sommige verwanten of vrienden dat liever niet zouden hebben, nee, in die wereld trekken bereikte niveaus van zijn mekaar aan, al is dat een verkeerde voorstelling van zaken, want de  interactie, het leren van wat er nog moet worden geleerd en afgehandeld is gewoon onder meer genetisch vertakt naar de levenden, de ‘overkant is eigenlijk hier (voor de meesten waarschijnlijk).

 

   Ondertussen weer een paar weken verder dan het vorige, ben ik tot de bevinding gekomen dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat alles wat er hier gebeurt in feite wel eens ook in functie van niet alleen de levenden, maar ook van de ‘rust’ (van de evolutie, gunstig-ongunstig) zou kunnen gebeuren. Het is geen apart gebeuren maar eerder een gebeuren in de levende mensen zelf, dat is de grote moeilijkheid. Het is zo een beetje me nog rekenen in de vorige munteenheid.  Het is in de huidige dat het moet…de waarde van iets terugzetten in de vorige munteenheid is alleen zoals terugdenken aan overledenen geschikt om zich in te leven in een vorige evolutiecyclus.                                                                                                                                                              

 

Alle dagen zijn anders en als een Hercules Poirot (niet als van die ‘moderne’ bloedige detectivereeksen) dient er gezocht naar de samenhang, de zin van gebeurtenissen en de perspectieven waaronder ze kunnen worden beschouwd.  Het jaar 2013  is nog maar pas bezig en op het kerkhof ligt er al een graf bij, een grafje met een lampje dat dag en nacht brandt, omdat het een zeer jong kind is, gestorven na een tragisch ongeluk…hier in onze contreien is er zo geen lampjestraditie…hoeft ook niet, maar het kan betekenisvol en mooi zijn voor mensen en alle energie tussen hen.  De dagen volgen mekaar op en jonge mensen zoeken hun weg onder de nieuwe moderne levensvoorwaarden, waaronder teveel fuiven met lawaai en computerspelletjes met serieuze vraagtekens bij en te weinig lezen en andere inhoudelijke bezigheden.  Op kunnen tegen een soort commercialisering, het een product maken van het menselijke lichaam, veel minder de person zien, alles te veel van uit het perspectief van seks. En daar komen botsingen van , drankmisbruik en zo verder. 

 

Alle dagen ook verglijden en men ontmoet mensen in het dorp en denkt achteraf na aan hun overleden vertakkingen en hoe het met ze ging vroeger en nu, met beide partijen uit de zogezegd twee verschillende werelden van de doden en de levenden, die in feite één zijn.

 

And the general overviewer is...yourself, but not all the time that conscience

 

filosofie       :   

http://7internationalblogs.skynetblogs.be/archive/2013/05...

 

lifelines in love  : http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be/archive/20...

 

 religEUZE invalshoeken :  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

 

wordt vervolgd  : http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be/de-blog-per-...

 

 

Commentaren

goed artikel zeg reuze bedankt

Gepost door: energie vergelijken zakelijk | 06-01-15

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.